CLC Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition: Euroopan komission Fit for 55 -paketti vahvistaa kannustimia vähähiilisiin investointeihin

Jaa

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen saapuu Suomeen maanantaina 4.10. keskustelemaan valtiojohdon kanssa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta. Elvytyspakettia käytetään muun muassa vihreän siirtymän ilmastoratkaisujen edistämiseen. 

Euroopan laajimman ilmasto-businessverkoston Climate Leadership Coalitionin mielestä on tärkeää, että puheenjohtaja Leyenin vierailun yhteydessä keskustellaan myös Euroopan komission ehdottamien hiilidioksidin päästövähennystavoitteiden, eli Fit for 55 -paketin, merkityksestä Suomen omille hiilineutraalisuustavoitteille ja elinkeinoelämän tarvitsemille vihreille investoinneille.

”Euroopan komission Fit for 55 -paketti vahvistaa kannustimia vähähiilisiin investointeihin ja se vauhdittaa merkittävästi yhteiskuntien muutosta kohti vähähiilisyyyttä. EU:n päästökaupan laajentaminen uusille sektoreille kaksinkertaistaa markkinapohjaisuuteen perustuvan järjestelmän kattavuuden”, toteavat Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström ja ja varapuheenjohtaja Jyrki Katainen

Vuodesta 1990 lähtien EU:n vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 1 400 miljoonaa tonnia (2018). Fit for 55 -paketin tavoitteena on vähentää päästöjä edelleen noin 1 600 miljoonalla tonnilla ja kasvattaa hiilinieluja 42 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

EU:n päästökaupan laajentaminen kattamaan suuremman osan päästöistä takaa päästövähenemät ja mahdollistaa vaikuttavan päästöjen hinnoittelun. Fit for 55 -paketin kulmakivi, EU:n päästökauppa (EUETS), on markkinapohjainen ”cap and trade” järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Päästökatto, cap, takaa päästövähenemät ja päästöoikeuksien vaihdettavuus, trade, sen että päästövähennykset tapahtuvat kustannustehokkaasti. Päästökaupan alaisten energiasektorin ja energiaintensiivisen teollisuuden päästöt ovat laskeneet 42,8 prosenttia vuodesta 2005. Järjestelmän laajentaminen merenkulkuun, tieliikenteeseen ja rakennusten lämmitykseen nostaisi päästökaupan kattavuuden nykyisestä noin 38 prosentista liki 80 prosenttiin EU:n kokonaispäästöistä. 

Fit for 55 -paketti kiristää päästökaupan vähennystavoitetta vuodelle 2030 nykyisestä 43 prosentista 61 prosenttiin (merenkulku mukaanlukien) suhteessa vuoteen 2005. Se myös ylläpitää mekanismia historiallisen päästöoikeusylijäämän vähentämiseksi. Tieliikenteelle ja lämmitykselle esitettävän erillisen päästökaupan tavoitteeksi ilmastopaketti ehdottaa 43 prosentin vähennystä vuoteen 2005 verrattuna. 

CLC uskoo ehdotettujen toimenpiteiden vahvistavan merkittävästi järjestelmän ohjausvaikutusta, parantavavan markkinan stabiliteettia sekä vahvistavan kannustimia vähähiilisyyteen. Päästökauppajärjestelmän toimivuus on hyvä varmistaa erillisellä liikennettä ja lämmitystä koskevalla ratkaisulla, joskin pidemmällä aikavälillä CLC näkee yhteisen päästökauppajärjestelmän ensisijaisena ratkaisuna teknologioiden integroituessa sekä tehokkuussyistä.

Hiilinielujen nettomääräiset lisäyksen (42 Mt CO2qe) komissio esittää saatavan pääosin kasvattamalla EU:n metsäpinta-alaa, lisäämällä metsien puustoisuutta, vahvistamalla muita luonnollisia nieluja (esim. suot) sekä vähentämällä maankäyttösektorin päästöjä. Komissio tulee myös tarkentamaan hiilen varastoitiin liittyvää lainsäädäntöä delegoidulla asetuksella. Asetus tulee korostamaan puutuotteiden ja materiaalisubstituution merkitystä hiilidioksidin sitojana. CLC korostaa biomateriaalisubstituution mahdollisuuksia ja pitää tarpeellisena markkinamekanismin luomista myös hiilidioksidin varastoinnille ja materiaalisubstituutioille. CLC on tarkastellut aihepiiriä ehdotuksessaan EU:n pitkän aikavälin maankäyttö- ja biotalousstrategiaksi.

Päästöbudjetti, joka hyväksyttiin EU:n trilogi-neuvotteluissa indikatiivisena osaksi ilmastolakia, luo perustan oikealle määrälle EU:n päästöoikeuksia ja mahdollistaa tarvittaessa nopeat muutokset päästöoikeuksien määrään. Päästöbudjetti kestää paremmin muutoksia poliittisissa voimasuhteissa ja sitä kautta parantaa toimintaympäristön ennustettavuutta ja investoijan luottamusta. CLC ja Nordic Call -aloitteen tukijat pitävät tärkeänä päästöbudjetin määrittämistä sitovaksi indikatiivisen sijaan.

Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta mahdollistavat vähähiiliratkaisujen ja vihreän liiketoiminnan nopemman kehittämisen sekä tukevat reilua siirtymää. Komissio ehdottaa päästöoikeuksien huutokauppatulojen käyttöä ilmasto- ja energiaprojekteihin sekä vähentämään siirtymän sosiaalisia vaikutuksia haavoittuville kotitalouksille, pienyritykslle ja liikenteen käyttäjille. CLC tukee esityksen mukaista päästökauppatulojen käyttöä koko siirtymän ajan. 

Hiilitullimekanismi turvaa tasavertaiset kilpailuedellytykset sekä kannustaa muita maita ottamaan käyttöön vaikuttavia ilmastopolitiikkoja ja hiilen hinnoittelumekanismeja. Komissio on ehdottanut hiilitullimekanismia (CBAM) pienentämään hiilivuodon riskiä tietyillä energiaintensiivisillä toimialoilla. Mekanismi asettaisi EU:n alueelle tuotavien tuotteille niiden hiilisisällön mukaisen maksun ja toisaalta vähentäisi ilmaisten päästöoikeuksien määrää päästökauppajärjestelmässä. Mekanismin myötä tuontituotteiden hiilisisältö heijastuisi niiden hintoihin ja siten tasavertaistaisi kilpailuedellytyksiä. 

CLC uskoo, että mekanismi kannustaa muita EU-valtioita ottamaan käyttöön vaikuttavia ilmastopolitiikkoja ja kiristämään Pariisin sopimuksen alaisia päästötavoitteitaan. Sen pitäisi myös rohkaista samanmielisiä maita muodostamaan vapaaehtoisia yheteenliittymiä. CLC näkee, että tuote- tai materiaalipohjainen hiilijalanjälki olisi paras keino määrittää mekanismin päästökertoimet. Hiilijalanjälkeä voidaan myös hyödyntää erinomaisesti yksityisten ja julkisten hankintojen kriteerinä. 

CLC:n näkemys on, että Fit for 55 -paketti on tärkeä myös UNFCCC-prosessia ajatellen. Yhdessä ilmastolain ja Fit for 55 -paketin kanssa EU on valmis Pariisin sopimuksen ensimmäiseen välitarkasteluun vuonna 2023 ja sen jälkeisiin neuvottelukierroksiin.

Fit for 55 -paketti vahvistaa kannusteita vähähiilisiin investointeihin ja parantaa kilpailukykyä proaktiivisissa maissa. Tarvitsemme toimenpiteitä kaikissa G20-maissa, jotka yhdessä vastaavat noin 80 prosentista globaaleja päästöjä. Elokuussa julkaistun IPCC:n kuudennen arviontiraportin hälyttävien havaintojen valossa meidän täytyy kiristää tavoitteitamme ennen marraskussa järjestettävää COP26 kokousta. Fit for 55 -paketilla EU on asettanut tavoitetason muille.

Climate Leadership Coalition on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen 87 jäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition jouni.keronen@clc.fi, p. +358 50 4534881, Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, p. +358 45 3461925

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

CLC Climate Leadership Coalition
CLC Climate Leadership Coalitionhttp://clc.fi

CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistys edistää alansa parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnetuksi tekemistä ja siirtämistä Suomeen. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta CLC Climate Leadership Coalition

Nollapäästöpäivänä katse positiiviseen hiilikädenjälkeen21.9.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalition (CLC) lanseeraa Nollapäästöpäivän kunniaksi maailman ensimmäisen Hiilikädenjälki-tunnustuksen. Nollapäästöpäivää vietetään jälleen tiistaina 21.9. CLC toi konseptin Suomeen vuonna 2017 ja siitä lähtien kansalaisia on kannustettu kiinnittämään Nollapäästöpäivänä huomiota omiin kulutusvalintoihinsa. Monet CLC:n jäsenorganisaatiot tarjoavat tuotteita ja palveluja, joiden avulla kansalaiset voivat saada tietoa oman hiilijalanjälkensä suuruudesta ja vähentää asumisen, liikkumisen, ruoan ja muiden hankintojen ilmastopäästöjä. Kun yrityksen tarjoama ratkaisu auttaa pienentämään kansalaisten ja muiden yritysten hiilijalanjälkeä, yritys voi kasvattaa omaa positiivista hiilikädenjälkeään. Suomi voi olla paljon kokoaan suurempi ilmastovaikuttaja, jos onnistumme tuottamaan tuotteita ja palveluja, joiden avulla on mahdollista vähentää päästöjä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Strategiansa mukaisesti CLC pyrkii edistämään ilmastomyönteistä liike

Järjestöjohtajien kannanotto kansainvälisen ilmastopaneelin raporttiin ja ilmastotoimien välttämättömyyteen16.8.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Elokuussa julkaistu kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti havainnollisti, miten ilmastonmuutos on kiihtynyt. Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavan, ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n johtajat pitävät välttämättömänä, että Suomen ja Euroopan unionin ilmastotavoitteista pidetään kiinni ja että niiden kiristämiseen varaudutaan ilmastonmuutoksen kiihtyessä. Allekirjoittajat toivovat Suomen hallitukselle ja eduskunnalle osoitetussa kannanotossaan myös systemaattisten varoitusjärjestelmien kehittämistä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin kriiseihin. Avoin kirje Suomen hallitukselle ja eduskunnalle Arvoisat poliittiset päättäjät, Elokuussa julkaistu kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti havainnollisti, miten ilmastonmuutos on kiihtynyt. Ka

Climate Leadership Coalition liittyy Walesin prinssi Charlesin uuteen Terra Carta -ilmastohankkeeseen11.1.2021 15:00:00 EET | Tiedote

Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition liittyy Walesin prinssi Charlesin perustaman Terra Carta-hankkeen tukijaksi. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta toimiva Prinssi Charlesin ilmastohanke julkistettiin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimässä One Planet Summit -tapahtumassa maanantaina. Terra Carta on kymmenkohtainen vihreän elvytyksen kokonaisuus, joka haastaa yritykset ja niiden johdon asettamaan luonnon, ihmiset ja planeetan maailmanlaajuisen arvonluonnin ytimeen. Climate Leadership Coalitionin lisäksi Terra Cartan tavoitteisiin ja toimintaan on sitoutunut muun muassa useita globaaleja suuryrityksiä kuten Bank of America, Unilever, BP, AstraZeneca, HSBC, BlackRock ja EY. Yksi Terra Cartan aloitteista on perustaa luonnon pääomiin investoiva liittouma, Natural Capital Investment Alliance. Liittouma aikoo ohjata vuoteen 2022 mennessä 10 miljardia dollaria luonnonpääomaan sijoittaviin investointeihin muun muassa päästöoikeuk

Karl-Henrik Sundström ja Jyrki Katainen Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtajistoon17.9.2020 10:31:00 EEST | Tiedote

Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) valitsi syyskokouksessaan 16.9.2020 uudet hallituksen jäsenet. Uutena hallituksen puheenjohtajana aloittaa Stora Enson entinen toimitusjohtaja, ja nykyinen Mölnlycken, Vestan, NXP:n ja Marcus Wallenbergin säätiön hallitusten jäsen Karl-Henrik Sundstöm sekä varapuheenjohtajana Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Keskon toimitusjojhtaja Mikko Helander ja VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. Varman toimitusjohtaja Risto Murto, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Stora Enson paperidivisioonan johtaja Kati ter Horst jatkavat hallituksessa. Ensimmäisen kuuden toimintavuotensa aikana CLC on vakiinnuttanut asemansa Euroopan suurimpana voittoa tavoittelemattomana ilmasto-businessverkostona. CLC:llä on 73 organisaatiojäsentä ja 30 henkilöjäsentä. CLC:n hallituksen puheenjohtajana kolme vuotta toiminut Henrik Ehrnrooth kiitti syyskokouksessa CLC:n jäseniä, hallitusta

Climate Leadership Coalition kutsuu kansalaiset, yritykset ja koulut Nollapäästöpäivän viettoon17.9.2020 09:00:00 EEST | Tiedote

Maanantaina 21.9. vietetään jälleen kansainvälistä Nollapäästöpäivää. Climate Leadership Coalition (CLC) toi Kanadasta alkunsa saaneen päivän Suomeen vuonna 2017. Päivän tarkoituksena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja nostaa haitalliset päästöt kansalaisten tietoisuuteen. CLC haluaa Nollapäästöpäivänä kiinnittää huomiota erityisesti siihen, millaisia toimia jokainen kansalainen voi omassa arjessaan tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kansalaisten valinnoilla on ratkaiseva rooli, sillä kotitalouksien kulutus aiheuttaa noin 66 prosenttia Suomen kulutusperäisistä päästöistä. Tänä vuonna CLC nostaa esiin miten yritykset ja koulut voivat tehdä innostaakseen kansalaisia positiivisiin ilmastotekoihin sillä työpaikat ja oppilaitokset tavoittavat 70 % suomalaisista. CLC julkaisee Nollapäästöpäivänä esitteen “Ilmastoystävällistä henkilöstöpolitiikkaa”, jossa kerrotaan kuinka CLC:n jäsenorganisaatiot ovat kannustaneet omia työntekijöitään tekemään ilmast

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme