Convion Oy

Convion Oy ja Shell aloittavat teknologiayhteistyön vedyntuotannossa - tavoitteena kaupallistaa kiinteäoksidielektrolyysi

Jaa
Yhteistyössä tavoitellaan uusiutuvan vedyn tuottamista kilpailukykyisesti kiinteäoksidielektrolyysin (SOE) mahdollistamalla korkealla hyötysuhteella. Convion toimittaa Shellin Energy Transition Campus -demonstraatioympäristöön Amsterdamiin teollisen mittakaavan höyryelektrolyysilaitoksen.
Convionin elektrolyyseri on reversiibeli ts. se voi toimia kahteen suuntaan eli tuottaa tarpeen mukaan joko vetyä tai sähköä.
Convionin elektrolyyseri on reversiibeli ts. se voi toimia kahteen suuntaan eli tuottaa tarpeen mukaan joko vetyä tai sähköä.

Convion Oy ja Shell Global Solutions International ryhtyvät yhteistyöhön, jonka tavoitteena on kehittää, validoida ja kaupallistaa Convionin kiinteäoksidielektrolyyseri (Solid Oxide Electrolyser, SOEC).

Convion toimittaa 1 MW höyryelektrolyysilaitoksen Shellin Energy Transition Campus -demonstraatioympäristöön Amsterdamiin. Demolaitos muodostuu neljästä Convionin C250e elektrolyyserimoduulista.

Shellin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius energialiiketoiminnassaan vuoteen 2050 mennessä. Tähän päästäkseen Shell vähentää päästöjä omissa toiminnoissaan sekä vähentää asiakkaille myytyjen polttoaineiden ja muiden energiatuotteiden päästöjä.

Convionin tavoitteena on tarjota elektrolyysijärjestelmiä, jotka ovat joustavuudeltaan ja hyötysuhteeltaan markkinoiden kärkeä. Nämä mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen vähentämisen energia- ja teollisuussektorilla.

Uusiutuvaa vetyä korkealla hyötysuhteella

Shellin ja Convionin yhteistyön tavoite on tuottaa uusiutuvaa vetyä kiinteäoksidielektrolyysillä (SOE, solid oxide electrolysis), jonka hyötysuhde on huomattavasti korkeampi kuin muilla elektrolyysiteknologioilla.

Vedyn tuotanto Convionin SOE-teknologialla vaatii noin 25 – 30 prosenttia
vähemmän sähköä, kun höyryntuotantoon käytetään hukkalämpöä.

Kaksisuuntainen järjestelmä tuottaa vetyä tai sähköä tarpeen mukaan

Yritykset tutkivat yhdessä myös sähkön kulutuksen ja uusiutuvan sähköntuotannon vaihteluiden yhteensovittamista. Tässä hyödynnetään Convionin höyryelektrolyysereiden lisäominaisuutta, joka mahdollistaa elektrolyyserin kaksisuuntaisen operoinnin (rSOC, reversible solid oxide cell). Kaksisuuntainen järjestelmä voi tuottaa joko vetyä tai sähköä, tarpeen mukaan.

Yritysten kumppanuus luo pohjaa vastata laajasti teollisuuden päästövähennyshaasteisiin. Convionilla on kattava kokemus teollisen mittakaavan kiinteäoksiditeknologian järjestelmien toimituksista. Kun se yhdistetään Shellin teknisiin kyvykkyksiin ja  liiketoiminnan kunnianhimoiseen hiilivähennystavoitteeseen, syntyy mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja uusien ratkaisujen kaupallistamiseen.

Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell: "Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä Shellin kanssa ja mahdollisuudesta demonstroida innovatiivista teknologiaamme yhdessä näin ikonisen yrityskumppanin kanssa. Tämä yhteistyö on hyvin linjassa markkinoillemeno- ja kumppanuusstrategiamme kanssa. Se on myös tunnustus työllemme ja sitoutumisellemme SOEC-teknologiaan, joka on keino tehdä vihreästä vedystä kilpailukykyistä ja tuoda se teollisessa mittakaavassa saataville.”

Shell GM Hydrogen & Syngas Theo Bodewes: “Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen Convionin kanssa edustaa jälleen yhtä tärkeää virstanpylvästä Shellin vetyteknologiastrategialle, jossa korkean hyötysuhteen SOEC-teknologialla on hyvin potentiaalinen rooli. Pilottiprojektin avulla demonstroidaan joustavaa, kennostoriippumatonta SOEC-järjestelmäarkkitehtuuria sekä puhtaasti elektrolyysi- kuin kaksisuuntaisessakin operointimoodissa. Tämä tulee parantamaan Shellin ymmärrystä ja kyvykkyyttä ottaa tämä lupaava uusi teknologia käyttöön nykyisissä ja tulevissa käyttökohteissa”

www.convion.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:


Erkko Fontell, erkko.fontell@convion.fi, p: +358 40 7544389


Tuomas Hakala, tuomas.hakala@convion.fi, +358 400 359776

Kuvat

Convionin elektrolyyseri on reversiibeli ts. se voi toimia kahteen suuntaan eli tuottaa tarpeen mukaan joko vetyä tai sähköä.
Convionin elektrolyyseri on reversiibeli ts. se voi toimia kahteen suuntaan eli tuottaa tarpeen mukaan joko vetyä tai sähköä.
Lataa
"Tämä yhteistyö on tunnustus työllemme ja sitoutumisellemme SOEC-teknologiaan, joka on keino tehdä vihreää vetyä kilpailukykyisesti  teollisessa mittakaavassa", sanoo Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell.
"Tämä yhteistyö on tunnustus työllemme ja sitoutumisellemme SOEC-teknologiaan, joka on keino tehdä vihreää vetyä kilpailukykyisesti teollisessa mittakaavassa", sanoo Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Convion Oy
Convion Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo

+358 10 328 7370http://www.convion.fi

Convion Oy on yksi maailman johtavista polttokennoja soveltavista  teknologiayrityksistä. Kaupallistamme energiatehokkaita tuotteita sekä hajautettuun sähkön ja lämmön tuotantoon, että vedyn tuotantoon. Sovellettu kiinteäoksidikennoteknologia (SOC) mahdollistaa konversiot sekä kaasusta sähköksi että sähköstä kaasuksi ylivoimaisella hyötysuhteella, puhtaasti ja skaalautuvasti.
Puhdas energiantuotanto sekä elektrolyysi ovat avainteknologioita energiamarkkinoiden siirtyessä hiilineutraaliuteen. Vuonna 2012 perustettu Convion kumppaneineen tarjoavat vahvan teknologiapohjan suomalaiselle Power to Gas ja Gas to Power arvoketjuille. Lue lisää: https://convion.fi