Aluehallintovirasto

Coronabegränsningarna lindras i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland från och med 16 juni

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar i enlighet med de regionala coronasamordningsgruppernas rekommendationer sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland från och med den 16 juni 2021. Tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning, men deltagarnas hälsosäkerhet måste tryggas. Dessutom upphävs i regionerna det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Enligt de regionala coronasamordningsgruppernas senaste lägesbilder har det epidemiologiska läget i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland förbättrats och från samhällsspridningsfasen gått över till accelerationsfasen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar enligt det begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det nya beslutet om sammankomstbegränsningar är i kraft i Egentliga Tavastland 16–30 juni och i Päijänne-Tavastland 16 juni–14 juli 2021. I Egentliga Tavastland har det epidemiologiska läget förbättrats snabbt och för närvarande bedöms beslutet inte vara nödvändigt för en längre period.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om sammankomstbegränsningar för accelerationsfasen följer social- och hälsovårdsministeriets styrning. Begränsningarnas innehåll sammanfattas nedan:

 • Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan sammankomster ordnas utan personantalsbegränsning.
 • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunder och deltagare ha möjlighet att hålla säkert avstånd, det vill säga undvika närkontakt med varandra. Med närkontakt avses i inomhus att kunder vistas på mindre högst två meters avstånd från varandra under minst 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • Vid tillställningar utomhus med över 50 (femtio) personer måste kunder och deltagare ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre säkert avstånd av ett visst mått.
 • Vid tillställningar som ordnas inomhus med över tio personer och i utomhusutrymmen med över 50 (femtio) personer ska vid organiseringen av tillställningen dessutom följas undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta av den 31 maj 2021.
 • Dessutom ska hygienkraven i lagen följas; kunderna ska bland annat ges möjlighet att tvätta händerna och vistelsen ska ordnas så glest som möjligt.

Föreläggandet om säkert avstånd upphävs - allmänna hygienkrav i lagen ska fortsättningsvis följas i olika utrymmen för kunder och publik i hela Finland

Dessutom upphäver Regionförvaltningsverket i Södra Finland från och med den 16 juni det så kallade föreläggandet om säkert avstånd, som hittills har varit i kraft i både Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden.

Enligt regionförvaltningsverket och de regionala coronasamordningsgrupperna uppfylls inte längre kraven i lagen för ett fortsatt föreläggande om säkert avstånd. Föreläggandet har ålagt aktörer inom den privata och offentliga sektorn att säkerställa att det de facto är möjligt att undvika närkontakt i utrymmen för kunder och publik. Om en offentlig tillställning eller allmän sammankomst (exempelvis en konsert eller teaterföreställning) ordnas i utrymmena ska arrangören emellertid följa skyldigheten att säkerställa möjligheten att undvika närkontakt som ingår i sammankomstbegränsningarna.

I hela Finland ska de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar på ett omfattande sätt följas vid användningen av olika utrymmen för kunder och publik:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Kraven ska följas direkt enligt den temporära paragrafen (58 c) i lagen om smittsamma sjukdomar. Paragrafen är för närvarande i kraft till slutet av 2021 i hela Finland.

Mer information:

För media:

 • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi
 • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Närkontakter begränsas i Egentliga Finland som har återgått till samhällsspridningsfasen3.8.2021 19:12:27 EEST | Tiedote

Covid-19-smittorna ökar åter kraftigt i Egentliga Finland och landskapet är tillbaka i epidemins samhällsspridningsfas. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har på basis av den regionala coronasamordningsgruppens bedömning fattat beslut om sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet är i kraft i kommunernas områden i Egentliga Finland under perioden 4 - 31.8.2021.

Takaisin leviämisvaiheeseen siirtyneessä Varsinais-Suomessa rajoitetaan lähikontakteja3.8.2021 19:04:51 EEST | Tiedote

Koronavirustartunnat ovat uudelleen jyrkässä nousussa Varsinais-Suomessa ja maakunta on siirtynyt takaisin epidemian leviämisvaiheeseen. Alueen koronakoordinaatioryhmän arvioon perustuen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen tartuntatautilain (TTL) pykälien 58 § ja 58 d mukaisista kokoontumisrajoituksista yleisötilaisuuksille ja yleisille kokouksille. Päätös on voimassa Varsinais-Suomen kuntien alueella 4.-31.8.2021 välisenä aikana.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen, myös lähikontaktit pystyttävä välttämään asiakas- ja toimitiloissa30.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen sekä tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla ns. turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Määräykset ovat voimassa 5.-29.8.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Oikeudellisia edellytyksiä avin asettamille kokoontumisrajoituksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole30.7.2021 11:56:19 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään saanut päätökseen arvioinnin kokoontumisrajoitusten asettamisesta kiihtymisvaiheeseen siirtyneiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten osalta. Aluehallintovirasto sai asian arviointiin vaikuttavat viimeiset selvitykset eilen torstai-iltana virka-ajan päättymisen jälkeen. Aluehallintovirasto katsoo, että oikeudellisia edellytyksiä kokoontumisrajoitusten asettamiseksi ei kummankaan sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä ole.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum