Suomen Punainen Risti SPR

Coronan har gjort att matköerna har vuxit – människorna hämtar mathjälp för att klara av sin vardag

Dela

Merparten av kunderna inom mathjälpen upplever att hjälpen är nödvändig för att de ska klara sig, visar Röda Korsets enkät. Under coronatiden har behovet av mathjälp blivit allt större. Att få hjälp borde inte vara beroende av välgörenhet.

Foto: Marjaana Malkamäki / Finlands Röda Kors
Foto: Marjaana Malkamäki / Finlands Röda Kors

Behovet av mathjälp är stort i Finland. Varje månad är det tusentals människor som tyr sig till Röda Korsets mathjälp. Runt om i Finland delas mathjälp ut på 84 orter. Röda Korset utredde bland mathjälpskunderna deras upplevelser gällande mathjälp, välfärd och hälsa.

Vanliga människor behöver mathjälp

Mathjälpskunderna är vanliga människor, som av någon orsak har det ytterst svårt ekonomiskt och pengarna räcker inte till mat. Hjälpmottagarnas livssituation och ålder varierar, men i år har coronasituationen gjort att många har sökt hjälp. Till exempel har antalet studerande och barnfamiljer ökat i matköerna på grund av coronan.

– Tack vare mathjälpen blir det pengar över också för andra viktiga utgifter, såsom boende, mediciner och hobbyer. Med de inbesparade pengarna kan man också köpa hälsosammare mat och göra kosten mångsidigare, säger Finlands Röda Kors chef för enheten för välfärd och hälsa Maria Viljanen.

Hjälpen är nödvändig

81,5 procent av dem som svarade på Röda Korsets enkät upplevde att mathjälpen är nödvändig för att de ska klara sig. Cirka hälften (51,5 %) av dem som svarade besökte mathjälpen varje månad. Nästan lika många (47,3 %) upplevde att de behöver mera mathjälp än vad som nu erbjuds på den egna orten.

Finlands Röda Kors anser det vara oroväckande att så många människor fortsättningsvis måste ty sig till mathjälp i Finland.
– Mathjälpen borde inte vara en permanent lösning för någon. Nivån för bastrygghet är för närvarande otillräcklig, vilket syns i matköerna. Att få hjälp borde inte heller vara beroende av välgörenhet. I synnerhet barnfamiljer, vilka dessutom har ekonomiska utmaningar och permitteringar, borde få mera bestående stöd från annat håll, säger Maria Viljanen.

Andra tjänster vid sidan av mathjälp

Den ekonomiska situationen försvårar livet för dem som anlitar mathjälpen. Den egna välfärden upplevs vara hyfsad, när det finns hjälp att få, framgår det av enkäten.

– Vid sidan av att dela ut mathjälp skulle det vara viktigt att också erbjuda annat stöd, såsom samtalshjälp för dem som vill ha det. I projektet Mat och Möten har vi utvecklat verksamhet som ökar delaktigheten och stött mathjälpsmottagarnas deltagande i frivilligverksamhet, säger planerare för social verksamhet Elisa Vesterinen.

Mat och Möten-webinariet 3.12

Finlands Röda Kors ordnar 3.12 webinariet Mat och Möten i samarbete med SHM:s mathjälpsprojekt. Anmäl dig till webinariet senast 2.12: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9342

Behovet av mathjälp har ökat i Finland. Samtidigt har spektrumet av hjälpbehövande breddats. För vem räcker mathjälpen? Vad är hunger i Finland år 2020? Välkommen till Mat och Möten-webinariet 3.12 kl. 13–16

PROGRAM

kl. 13.00 Matköerna berättar om samhällstillståndet: Varför ökar behovet av mathjälp? Elli Aaltonen, ordförande, Finlands Röda Kors

kl. 13.15 En hjälpmottagare kan också vara hjälpare: I projektet Mat och Möten söker man metoder för att öka delaktigheten. Mat och Möten-projektet 2018-2020

kl. 13.30 ”Jag kan berätta hur irriterande matprogrammen är”: En pro gradu-avhandling i socialarbete analyserar utanförskap i texterna i skrivtävlingen om hunger som Gemensamt ansvar ordnade. Riika Kuuskoski, politices magister, redaktör

kl. 14.15 ”Jag skulle inte klara mig utan mathjälpen”: Finlands Röda Kors utredde situationen bland dem som anlitar mathjälpen. Pilvi Nikarmaa, projektarbetare, Finlands Röda Kors

kl. 14.30 Upplevelser av att hjälpa och partnerskap: Att som frivillig organisera och genomföra mathjälpsverksamhet. Anneli Anttila, frivillig, Finlands Röda Kors, avdelningen i Sodankylä

kl. 14.45 ”Hur kan man äta förmånligt, men ändå mångsidigt”: Proffstips om hur man åstadkommer en hälsosam kost förmånligt. Kape Aihinen, köksmästare, restauratör

kl. 15.20 Vem som helst kan hamna i matkön: När företagaren förlorade inkomsterna på grund av coronan. Make Tommila, musiker

Ytterligare upplysningar:

Chef för enheten för hälsa och välfärd Maria Viljanen, Röda Korset, tfn 040 532 6888

Kommunikationssakkunnig Senni Puustinen, Röda Korset, tfn 040 610 9447

Bilder

Foto: Marjaana Malkamäki / Finlands Röda Kors
Foto: Marjaana Malkamäki / Finlands Röda Kors
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

This Christmas, young people’s families will need special support – youth shelters will provide help both online and in person21.12.2020 13:15:00 EETTiedote

The coronavirus pandemic has widened the well-being gap amongst young people and families. While some people enjoy spending more time together, others experience conflicts. As the pandemic continues over the holidays, it is important for families to receive support quickly and effortlessly. The Red Cross youth shelters will be on call throughout Christmas, and help will be available both online and face-to-face.

Denna jul behöver ungas familjer speciellt stöd – De ungas skyddhus hjälper till på nätet och ansikte mot ansikte21.12.2020 13:15:00 EETTiedote

Coronatiden har ökat välfärdsskillnader hos ungdomar och familjer. Andra njuter av att ha mer tid med familjen, hos andra har den spänt relationerna. Då coronasituationen fortsätter över helgdagarna är det viktigt att familjerna får stöd snabbt och lätt. Röda korsets De ungas skyddshus dejourerar hela julen och man kan söka hjälp både personligen och på nätet.

Tänä jouluna nuorten perheet tarvitsevat erityistä tukea – Nuorten turvatalot auttavat verkossa ja kasvokkain21.12.2020 13:15:00 EETTiedote

Korona-aika on kasvattanut nuorten ja perheiden hyvinvointieroja. Toiset nauttivat lisääntyneestä perheajasta, toisilla se on kiristänyt välejä. Koronatilanteen jatkuessa yli juhlapyhien on tärkeää, että perheet saavat tukea nopeasti ja helposti. Punaisen Ristin Nuorten turvatalot päivystävät läpi joulun, ja apua voi hakea sekä kasvokkain että verkosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum