Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Coronapandemin och kriget i Ukraina påverkade barns och ungas liv

Dela
Barns och ungas mentala kristålighet har varit illa ansatt. Det har lett till störningsbeteende, utslagning, illabefinnande och minskad delaktighet.

– Inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturverksamhet var förebyggande av utslagning bland barn och unga en av de viktigaste prioriteringarna i vår verksamhet i fjol. Dessutom var vårt mål att stödja deras psykiska, fysiska och sociala välbefinnande samt mentala kristålighet, berättar direktör Anu Liljeström.

Över 83 miljoner euro i statsunderstöd

Statsunderstöden är ett av de viktigaste sätten att stödja anordnare av småbarnspedagogik och undervisningsverksamhet samt kommunernas ungdoms-, idrotts- och biblioteksverksamhet. Med statsunderstöden stöddes bland annat möjligheter till hobbyverksamhet, främjande av läsning, platser för idrottsverksamhet och utveckling av verksamheten. Syftet med understöden är att främja i synnerhet barns och ungas delaktighet och att stödja de ungas välbefinnande.

– I fjol delade vi ut sammanlagt över 83 miljoner euro i statsunderstöd. Nästan alla kommuner i Fastlandsfinland fick understöd, fortsätter Liljeström.

Över 41 000 personer i fortbildning

Regionförvaltningsverken ordnade över 480 fortbildningar för bildningsväsendets personal 2022. Drygt 41 000 personer deltog – cirka 85 deltagare per utbildning. – Genom utbildningarna stödde vi personalens förmåga att utföra sitt arbete ännu bättre i kommunerna. I fortbildningen kunde vi snabbt reagera på konsekvenserna av kriget i Ukraina, säger Liljeström.

– Vi ordnade fortbildningen huvudsakligen som webbinarier och webbkurser, för att deltagarna också skulle kunna delta i utbildning utanför sin egen region. När coronapandemin mattades av ordnade vi också fysiska sammankomster, fortsätter Liljeström. – Dessutom använde vi videoproduktioner, poddar och sociala medier. Vid tillställningarna fäste vi större uppmärksamhet än tidigare vid facilitering och deltagarnas delaktighet. Responsen vi fick på utbildningarna var i regel positiv: medeltalet var 4,2 av 5.

Dessutom stödde regionförvaltningsverken kommunernas verksamhet i regionala sektorsspecifika nätverk. – Vi ordnade betydligt fler webbevenemang än tidigare, säger Liljeström.

Lagändringarna ökade behovet av informationsstyrning och utbildning i kommunerna. En central lagändring gällde tillståndsplikten för privat småbarnspedagogik, som medförde tilläggsarbete för regionförvaltningsverken hösten 2022. Övergången till tillståndsplikt krävde också omfattande beredningsarbete av regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverkens verksamhetsberättelse (bokslut 2022) (på finska)

Mer information:

direktör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224
fornamn.efternamn@rfv.fi
riksomfattande koordinator för bokslutet 2022 inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum