VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Coronastöden riktades till en början inte särskilt väl till dem som behövde dem

Dela

Kostnadsstödet som togs i bruk sommaren 2020 var mer jämlikt och korrigerade coronans konsekvenser för ekonomin bättre än utvecklingsstödet i början av epidemin.

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Statens revisionsverk reviderade de coronastöd som företagen beviljades 2020. Föremål för en detaljerad granskning var stödet som Business Finland och NTM-centralerna delade ut till utvecklingsprojekt samt Statskontorets kostnadsstöd i första omgången. Utvecklingsstöd beviljades till ett belopp av cirka 1,3 miljarder euro och kostnadsstöd till ett belopp av cirka 126 miljoner euro.

Det utvecklingsstöd som Business Finland och NTM-centralerna beviljade i början av epidemin fungerade dåligt som krisfinansiering, eftersom finansieringen riktades mot framtida utgifter för ett visst projekt och inte på en akut kassakris. Dessutom beviljades rikligt med utvecklingsstöd även till sådana företag som inte led ekonomiskt av coronakrisen.

"Man lyckades snabbt utveckla stödsystem åt företag som led av coronapandemin och stödsystemen omfattade många olika branscher. Snabbheten betonades dock på prövningens bekostnad i början när stöd beviljades", säger Pasi Tervasmäki, ledande redovisningsrevisor vid Statens revisionsverk.

I Statens revisionsverks revision framförs att de stödbeslut som fattades i brådska borde ha balanserats genom effektiv övervakning och granskningar. Däremot övervakades iakttagandet av understödsvillkoren endast på ett allmänt plan.

"Dessutom var stödkriterierna flertydiga och därför hade det över huvud taget varit svårt att identifiera missbruk och på ett trovärdigt sätt övervaka att stöden används på behörigt sätt", säger Tervasmäki.

Statskontorets kostnadsstöd korrigerade coronapandemins konsekvenser för ekonomin bättre än utvecklingsstöden. De som ansökte om kostnadsstöd behandlades också mer jämlikt än de som ansökte om utvecklingsstöd. Den som ansökte om kostnadsstöd måste påvisa att företagets omsättning hade sjunkit på grund av coronaepidemin.

Enligt revisionsverkets rekommendation bör Business Finland som statsunderstödsmyndighet säkerställa att man i fortsättningen klarar av att identifiera missbruksriskerna och följa upp dem.

"Det lönar sig att bevara beredskapen för en mekanism av kostnadsstödstyp så att stödet vid behov snabbt kan tas i bruk i nya kriser", säger Tervasmäki.

Läs rapporten: Direkta företagsstöd som beviljats med anledning av coronaepidemin – allokering och administration i början av epidemin

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321https://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum