Aluehallintovirasto

Cybersäkerheten är viktig också vid störningssituationen orsakad av pandemin (Västra och Inre Finland)

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté påminner om att antalet nätbedrägerier och bedrägeriförsök har ökat under covid-19-pandemin. Störningssituationer utnyttjas dessutom för att sprida desinformation. Det är en viktig vardagskompetens att kunna identifiera rätt information. Dessutom ska man fortsättningsvis följa bestämmelserna och rekommendationerna så att läget så fort som möjligt normaliseras.

Under Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommittés möte den 11 februari 2021 behandlade man lägesöversikten för covid-19-pandemin. Dessutom höll en sakkunnig från Cybersäkerhetscentret vid transport- och kommunikationsverket en presentation om gratis verktyg som är utvecklade för datanätssäkerhet.

Antalet coronasmittor som har kommit från utlandet har gjort att anvisningarna och kontrollen i samband med hälsosäkerheten vid gränserna har ökat, konstaterade beredskapskommitténs ordförande Marko Pukkinen, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. ” De kommunala myndigheterna svarar för kontrollerna som görs vid gränsen”, fortsätter Pukkinen. Enligt Statsrådets beslut fortsätter de inre gränskontrollerna i det här skedet ända till den 25 februari 2021.

Var och en ska se till cybersäkerheten – stöd av Cyberväder och Cybermätaren

”Den digitala miljön utsätts för allt fler cyberhot och störningar. Organisationernas inbördes beroende, ökat distansarbete och användningen av molntjänster ökar riskerna för driftavbrott. Beredskapen kräver samarbete av alla aktörer och förståelse över sektorerna. Det handlar också om att trygga hela Finlands cybersäkerhetsnivå”, sammanfattade Harri Koivunen som är specialsakkunnig vid Cybersäkerhetscentret det centrala budskapet i cybersäkerhet.

Koivunen presenterade den nationella utvärderingsmodellen för cybersäkerhet, Cybermätaren, som hjälper organisationerna att avvärja hot och utvärdera och utveckla cybersäkerheten i deras verksamheten. ”Med hjälp av Cybermätaren kan aktörerna samarbeta och förbättra den gemensamma förståelsen för cybersäkerhet. Cybermätaren kan tas i bruk gratis på adressen www.kyberturvallisuuskeskus.fi”, berättade Koivunen. På samma adress hittas dessutom Cyberväder, en produkt som publiceras varje månad. I den presenteras betydande säkerhetsincidenter och -fenomen under månaden som gått. Läsaren får en snabb helhetsbild av det som har hänt på cybersäkerhetsfronten under månaden. Båda produkterna kan hittas på nätet också med sökorden.

Koivunen poängterade att cybersäkerhet är en del av vardagen och konstaterade att det är en väsentlig del av riskhanteringen och beredskapen. Den starka digitaliseringen har tagit cybersäkerheten i fokus för riskhanteringen. ”Vi simulerar cyberstörningar med cyberövningar, där vi alltså skapar fiktiva men realistiska omständigheter där verkningarna av störningen och återhämtningen av dem kan testas. Målet med cyberövningarna är att förbättra organisationernas funktionsberedskap och reaktionsförmåga för allvarliga intrång i datasäkerheten samt förkorta och förminska verkningarna av faktiska cyberattacker”, berättar specialsakkunnig Harri Koivunen från Cybersäkerhetscentret. Enligt Koivunen har man också undersökt covid-19-pandemins verkningar på cybersäkerheten.

Medborgarpulsen och covid-19-pandemin

På uppdrag av statsrådet utreds medborgarnas syn på aktuella frågor med tre veckors intervaller. Frågorna gäller exempelvis myndigheternas agerande och kommunikation samt respondentens egen sinnesstämning och förväntningar om framtiden. Resultaten av medborgarpulsen (bara på finska) hittas med sökordet ”Kansalaispulssi” på webben eller alternativt på statsrådets eller statistikcentralens webbplatser.

Coronatröttheten är ett erkänt faktum, men viruset bekämpas med sisu och uthållighet

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté konstaterar att symtom på coronatrötthet förekommer bland många mänskogrupper och att man redan vill bli av med begränsningarna och skyddsåtgärderna. ”Störningssituationen har pågått länge men vi kan konstatera att vi redan har klarat av åtminstone redigt över hälften av den här pandemin”, sammanfattar ordförande Marko Pukkinen. Beredskapskommittén uppmuntrar alla till att vara vaksamma gällande ändringar i coronaläget, för det krävs fortsättningsvis att man noga följer bestämmelserna och vidtar skyddsåtgärderna för att vi ska få sjukdomen under kontroll.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582, fornamn.efternamn@rfv.fi

direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800, fornamn.efternamn@rfv.fi

Länkar

Anvisningar om gränsövergång under coronaviruspandemin

Cybersäkerhetscentrets cybersäkerhetsrapport (på finska)

Medborgarpulsen sammanställd av statsrådet (på finska)

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner (webbplatsen minedu.fi)

Vilka offentliga tillställningar, sammankomster och aktiviteter gäller regionförvaltningsverkens beslut?

Vanliga frågor och svar om coronaviruset och om att ordna offentliga tillställningar på rfv.fi

Gällande rekommendationer och begränsningar på Vasa sjukvårdsdistrikts webbplats,

Gällande rekommendationer och begränsningar på Birkalands sjukvårdsdistrikts webbplats (på finska),

Gällande rekommendationer och begränsningar på Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts webbplats (på finska),

Gällande rekommendationer och begränsningar på Mellersta Österbotten sjukvårdsdistrikts webbplats,

Gällande rekommendationer och begränsningar på Mellersta Finland sjukvårdsdistrikts webbplats (på finska),

Regionförvaltningsverkets coronarådgivning för evenemangsarrangörer (mån - fre klockan 8 - 11.30 och 12.30 - 16): 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Skärpta sammankomstbegränsningar i Södra Finlands område den 5 mars - sammankomster med över sex personer är förbjudna, också mindre bör undvikas5.3.2021 14:54:16 EETTiedote

På grund av det allvarliga epidemiologiska läget skärper Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammankomstbegränsningarna. Alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över sex personer är förbjudna och dessutom bör man undvika också mindre sammankomster alltid när det är möjligt.

Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen, turvatoimia noudattaen enintään 6 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia (Pohjois-Suomi)5.3.2021 14:33:04 EETTiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä yleisten kokoontumisten rajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 8.3. – 31.3.2021. Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella 31. maaliskuuta saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 22.2.2021 päivittämää ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain muutoksista tulevia velvollisuuksia.

Työnantajan viivyttely työtodistuksen ja palkkalaskelman antamisessa johti sakkoihin työsopimuslain rikkomisesta5.3.2021 13:50:05 EETTiedote

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi siivousalan työnantajan 18 päiväsakon sakkorangaistukseen työsopimuslakirikkomuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.2.2021. Asiassa oli kysymys siitä, että työnantaja ei antanut työntekijälle tämän pyytämää työtodistusta ja palkkalaskelmaa. Työnantaja viivytteli asiakirjojen antamista vielä senkin jälkeen, kun aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli kehotuksella velvoittanut työnantajaa antamaan työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle. Aluehallintovirasto joutui kehotuksen jälkeen asettamaan velvoitteiden noudattamiselle uhkasakon. Vasta tämän jälkeen työnantaja antoi työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle. Työnantajalla on velvollisuus antaa työsuhteeseen liittyvät asiakirjat Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on työsopimuslakiin perustuva velvollisuus antaa työntekijälle työsuhteeseen liittyvät asiakirjat, joita ovat työtodistus, palkkalaskelma ja selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Työsuhteeseen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum