Varsinais-Suomen ELY-keskus

Cykelförhållandena förbättras på Skärgårdens lilla ringväg

Dela

På Skärgårdens lilla ringväg utvecklas cykelförhållandena. Under sommaren 2021 fick den lilla ringvägen skyltar för cykling i enlighet med den nya vägtrafiklagen. Befintliga gång- och cykelleder förbättrades genom att förnya beläggningen i Pargas samt genom att bredda och belägga ledavsnittet före Nagu färjfäste med stenaska. Längs den lilla ringvägen installeras snabbservicepunkter för cyklar, av vilka en del redan har kommit på plats. Också andra förbättringar är på kommande. Förbättringarna genomförs med samfinansiering från NTM-centralen i Egentliga Finland samt Nådendal och Pargas och de är en del av avtalet mellan staten och kommunerna i Åbo stadsregion om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet).

Snabbservicepunkten för cyklar
Snabbservicepunkten för cyklar

Skärgårdens lilla ringväg är en rundslinga som börjar från Åbo och går via Nådendal och Rimito till Hanka, därifrån med förbindelsebåt till Nagu, därifrån vidare till Pargas och tillbaka till Åbo. Man kan åka längs rutten åt vilket håll som helst. Hela rutten har nu försetts med skyltar för cykling i enlighet med den nya vägtrafiklagen. På skyltarna finns en symbol för Skärgårdens ringväg och det är därför lätt att följa den rätta rutten när man cyklar.

Före cykelsäsongen i juli fick den lilla ringvägens gång- och cykelled ny beläggning på en cirka tre kilometer lång sträcka mellan Pargas centrum och Ersby. Dessutom breddades och asfalterades det sista avsnittet av den s.k. stigvägen med beläggning av stenaska i Lillmälö före Nagu färjfäste. Det förbättrade avsnittet var cirka tre kilometer. Därmed slutfördes förbättringen av hela den 13 kilometer långa stigvägen och avsnittet är nu asfalterat i sin helhet. På detta före detta stigvägsavsnitt placerade man också ut varningsmärken för överraskande kurvor och branta backar. Stigvägen byggdes en gång i tiden förmånligt genom att man prutade på planeringsanvisningarna, så där finns kurvor och backar som avviker från en vanlig cykelväg. Av kostnadsskäl kunde de inte förbättras i samband med beläggningen av stigvägen. Med hjälp av varningsmärken försöker man dock förebygga överraskande situationer och eventuella olyckor.

Längs den lilla ringvägen installeras också fem snabbservicepunkter för cyklar. Av dessa har man redan installerat fyra stycken och de finns i Pargas centrum, vid färjfästet i Lillmälö, i Hanka och i Röölä. Vid snabbservicepunkten finns de vanligaste verktygen för cykelservice samt en fotpump. Vid snabbservicepunkten är det möjligt att lyfta upp cykeln på en ställning för service.

En av de kommande förbättringsåtgärderna på den lilla ringvägen är också den gång- och cykelled som ska byggas som MBT-projekt vid Särkänsalmi bro i Nådendal. Den nya leden kommer att vara cirka 1,2 km lång och i och med den bildas en enhetlig gång- och cykelled från Nådendal till Merimasku. Ledens kostnadskalkyl är cirka 3,0 miljoner €. Kostnaderna fördelas jämnt mellan Nådendals stad och NTM-centralen. Byggarbetena inleds 2022 och under samma år är det också meningen att projektet ska slutföras.

Behovet av en gång- och cykelled mellan Prostvik och Nagu har åter lyfts fram i diskussionen. För denna sträcka utarbetade man en vägplan för gång- och cykelled i början av 2010-talet, men då blev leden ogenomförd på grund av brist på finansiering. Det har nu konstaterats att det är nödvändigt att uppdatera vägplanen både för NTM-centralens och för Pargas stads del. Ledens lösningar måste ändras i vägplanen i enlighet med de nuvarande anvisningarna. Att bredda broarna i Norrströmmen och Biskopsö har konstaterats vara mycket utmanande och delvis omöjligt. Det finns ännu ingen finansiering för uppdatering av vägplanen.

Utöver den lilla ringvägen i skärgården kommer förbättringsåtgärder att övervägas på den s.k. stora ringvägen, dvs. Skärgårdens egentliga Ringväg. Ringvägen går från Åbo via Nådendal till Gustavs och därifrån via Brändö, Houtskär och Korpo till Pargas och tillbaka till Åbo. NTM-centralen inleder sannolikt utarbetandet av en utvecklingsplan för gång- och cykeltrafiken på stora ringvägen 2022.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, trafiksystemexpert Piritta Keto, tfn 050 380 7760

Nyckelord

Bilder

Snabbservicepunkten för cyklar
Snabbservicepunkten för cyklar
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Syyskuun lopun päällystystöitä Lounais-Suomessa24.9.2021 15:43:41 EEST | Tiedote

Tienpäällystystöitä jatketaan syyskuun viimeisellä viikolla valtatiellä 1 Kaarinassa välillä Raadelma-Kirismäki. Keskiviikkona ja torstaina 29.–30.9. jyrsitään ja päällystetään Pukkilan ylikulkusiltojen tulopenkereitä. Työ toteutetaan yksi ajokaista kerrallaan, joten toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Työtä tehdään päiväaikaan alkaen vasta aamuruuhkien jälkeen klo 9:00, mutta päiväaikaankin saattaa silti aiheutua ruuhkautumista. Päällystystöiden valmistuttua työtä jatketaan lokakuussa sillan liikuntasaumalaitteiden tukikaistojen uusimisella.

Arbetslöshetsgraden under 10 procent i Egentliga Finland21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av augusti 22 700 arbetslösa arbetssökande. I augusti brukar arbetslösheten vanligen minska rätt kraftigt och så gick det även nu med en minskning på 3 500 personer. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 4 900 personer (18 %), dvs. snabbare än i hela landet generellt (15 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 3 900 jämfört med föregående år. I slutet av augusti var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,9 %, vilket är 2,1 procentenheter mindre än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (10,7 %). I augusti var antalet arbetslösa mycket mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Den största skillnaden jämfört med året innan var i Nystadsregionen (28 %) och den minsta i Åboregionen (16 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska region (10,6 %) och Åbo stad (13,5 %). Den lägsta

Työttömyysaste painui Varsinais-Suomessa alle 10 prosentin21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 22 700 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä yleensä supistuu suhteellisen voimakkaasti kuten tapahtui nytkin 3 500 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 900 henkilöllä (18 %) eli ripeämmin kuin koko maassa yleisesti (15%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 900 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,9 % eli 2,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (10,7 %). Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien ELY-keskusten alueilla. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Työttömien määrän supistuminen oli 10 alueella koko maan vauhtia (=15 %) nopeampaa. Hitainta supistuminen oli Kainuussa (8%) ja Uudellamaallakin se oli (10%) samalla kun Ahvenanmaalla työttömien määrä aleni vauhdikkaammin (46

Vägplaneringen på Kustö sund bro påskyndas på Skärgårdsvägen i S:t Karins15.9.2021 08:49:17 EEST | Tiedote

NTM-centralen har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 (Skärgårdsvägen) mellan Kurkela och Kustö. Projektets utredningsplan har utarbetats under namnet S:t Karins västra omfartsväg. Projektet omfattar också förnyandet av Kustö sund bro. Vägplaneringen på Kustö sund bro kommer att påskyndas på grund av resultaten från de särskilda inspektionerna av bron. Nu ansöker man om snabbare genomförandeberedskap för Kustö sund bro. Vägplanen för projektet lv 180 Kurkela-Kustö blir klar uppskattningsvis 2023 och tidtabellen för genomförandet är okänd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum