Vaasan kaupunki - Vasa stad

Dagvattenfakturering tidigast våren 2019

Dela

Tekniska nämnden i Vasa stad besluter på sitt sammanträde 12.12.2018 om verkställigheten av dagvattenfakturering. Enligt beslutsförslaget faktureras fastigheterna för dagvatten första gången våren 2019. Med avgifterna finansieras underhålls- och investeringskostnaderna för dagvattensystemet.

Bakgrunden till faktureringsbeslutet är ändringar i vattentjänstlagen och 103 § i markanvändnings- och bygglagen, ändringarna trädde i kraft 1.9.2014. I och med ändringen överfördes organiseringen av dagvattenhanteringen till kommunerna och samtidigt gavs kommunerna i lagstiftningen rätt att bära upp dagvattenavgifter av fastigheterna. Enligt en enkät som Yles nyheter har gjort är dagvattenavgiften redan införd i över 30 kommuner. 

Dagvattenavgiften bestäms enligt fastighetens storlek

I Vasa gäller dagvattenavgiften alla fastigheter på detaljplaneområde och den uppbärs av fastighetens ägare eller innehavare. För största delen av fastigheterna varierar avgiften mellan 25 € och 300 € per år. Dagvattenavgiften faktureras fastigheterna en gång per år.

– För Vasa stad skulle inkomsterna av dagvattenavgiften uppgå till uppskattningsvis 700 000 € per år. Så gott som alla kostnader för hanteringen av dagvattnet skulle täckas med inkomsterna, berättar Kommunteknikens ledare Markku Litmanen.

År 2017 uppgick verksamhetskostnaderna och avskrivningarna för staden till ca 870 000 €.

Dagvattensystemet leder bort regn- och smältvatten från gatorna

Dagvattensystemet omfattar hela staden och utöver regnvatten inbegriper det även snösmältvatten. Fastän systemet inte konkret syns på den egna gården kan fastigheten ändå höra till verkningsområdet.

 I undantagssituationer, såsom vid stormar, räcker det inte med fastighetsvis dagvattenhantering. Strävan med systemet är att hantera riskerna för översvämning i staden så att exempelvis trafiken löper normalt även i undantagsförhållanden, berättar Kommunteknikens byråingenjör Antti Ruokonen.

Ytterligare information och ofta ställda frågor i anslutning till dagvattenavgifterna finns på Vasa stads webbplats på adressen www.vaasa.fi/sv/dagvatten-fragor-och-svar Frågor om dagvattenhantering kan ställas via stadens elektroniska responssystem Boende, byggande och vattenförsörjningsärenden, fastighetsskatt > Tomter > Dagvattenavgifter.

Tekniska nämnden i Vasa stad fattade 14.10.2015 beslut om införande av dagvattenavgifter. Ett överklagande som berör beslutet har lämnats in till högsta förvaltningsdomstolen och därmed har beslutet inte ännu vunnit laga kraft. På beslutets verkställbarhet tillämpas dock 143 § i kommunallagen, enligt vilken ett beslut kan verkställas innan det har vunnit laga kraft.

Nyckelord

Kontakter

Byråingenjör Antti Ruokonen, antti.ruokonen@vasa.fi, tfn +358 40 839 4226
Kommunteknikens ledare Markku Litmanen, markku.litmanen@vasa.fi, tfn +358 400 668 645

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

KORJATTU: Kirjastolla kokoontuu keväällä ilmastoaiheiset lukupiirit suomeksi ja ruotsiksi15.1.2021 12:48:21 EETTiedote

KORJATTU KOHTA: RUOTSINKIELISEEN LUKUPIIRIIN ON ILMOITTAUDUTTAVA MARJA.MIKOLA@VAASA.FI. Vaasan kaupunginkirjasto on mukana valtakunnallisessa lukupiirikampanjassa, jossa voi lukea, keskustella ja kuunnella ilmasto- ja luontokriisistä paikan päällä kirjastossa. Ilmastolukupiirit kokoontuvat pääkirjastossa kevään aikana tiistaisin (suomeksi) ja lauantaisin (ruotsiksi).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum