Uudenmaan ELY-keskus

Dagvattenrör i dåligt skick vid Krämertsskogvägens ramp i Helsingfors förnyas

Dela

Under sommaren kommer NTM-centralen att förnya ett dagvattenrör som utgör en del av Hagabäckens huvudfåra, som transporterar regn- och smältvatten och dessutom fungerar som livsmiljö för den utrotningshotade öringen.

För att säkra öringarnas vandrings- och levnadsförhållanden har man planerat arbetet med att förnya dagvattenröret som ett samarbete mellan Vaelluskala ry och NTM-centralen.
För att säkra öringarnas vandrings- och levnadsförhållanden har man planerat arbetet med att förnya dagvattenröret som ett samarbete mellan Vaelluskala ry och NTM-centralen.

Under arbetets gång kommer man att bygga ungefär 100 meter ny öppen fåra på rampområdet och ett drygt 100 meter långt avsnitt med rör med en något större diameter än den tidigare rördelen under Krämertsskogvägen. Hagabäcken har tidigare letts genom ett stängt dagvattenrör som löper under hela rampområdet.

Saneringen innebär specialutmaningar eftersom dagvattenröret löper intill den vältrafikerade Tavastehusleden och under Krämertsskogvägens ramp och den utrotningshotade öringen som lever i Hagabäcken använder röret som vandringsled.

För att säkra öringarnas vandrings- och levnadsförhållanden, byggs det nya röravsnittet i dagvattenröret och den nya bäckfåran som torrarbeten, för att inte störa bäckfårans nuvarande flöde. Då den nya fåran är färdig kommer man att kontrollerat styra vattenflödet till den nya fåran. Efter detta kommer man att delvis fylla igen den gamla rördelen och ta bort en del av det. För att säkra öringarnas vandrings- och levnadsförhållanden har man planerat arbetet med att förnya dagvattenröret som ett samarbete mellan Vaelluskala ry och NTM-centralen.

Arbetet inleds i juni med förberedande arbeten. Under de förberedande arbetena löper trafiken som normalt med sänkta hastighetsbegränsningar.

I månadsskiftet juli-augusti styrs trafiken från Helsingfors mot Haga och Krämertsskog till en tillfällig ramp. Arbetena slutförs i september.

Cykel- och gångtrafiken kan passera byggplatsen under hela arbetets gång.

Nyckelord

Kontakter

Entreprenör: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, tfn 040 557 3888
Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960
Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen, Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816.

Bilder

För att säkra öringarnas vandrings- och levnadsförhållanden har man planerat arbetet med att förnya dagvattenröret som ett samarbete mellan Vaelluskala ry och NTM-centralen.
För att säkra öringarnas vandrings- och levnadsförhållanden har man planerat arbetet med att förnya dagvattenröret som ett samarbete mellan Vaelluskala ry och NTM-centralen.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Yhteistyötä tehostava Flexible Collaboration Platform avuksi tietomallinnuksen hyödyntämiseen infra-alalla ja talonrakentamisessa2.8.2021 14:58:18 EEST | Tiedote

Suurimpien infra-alan tilaajien tavoitteena on kehittää infrarakenteiden tietomallintamista. Sillä tähdätään infra-alan suunnittelu- ja rakentamisprosessien ja koko elinkaaren hallinnan tehostamiseen sekä infra-alan tuottavuuden parantamiseen. Juha Noeskoski kehitti väitöskirjassaan Flexible Collaboration Platform -toimintamallin yhteistoiminnan alustaksi etenkin siltahankkeisiin.

Långtidsarbetslösheten bland unga har mer än fördubblats jämfört med året innan (Nyland)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

I kommunerna inom Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals (NTM-centralens) område fanns det i slutet av juni sammanlagt 112 947 arbetslösa arbetssökande, av vilka 96 760 var utan anställning och 16 187 permitterade. Det totala antalet arbetslösa minskade med 27 754 (-19,7 %) personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland var minskningen lägst i hela landet. I slutet av juni utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 12,8 % av arbetskraften, vilket är 3,4 procentenheter färre än året innan.

Nuorten pitkäaikaistyöttömyys yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna (Uusimaa)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli kesäkuun lopussa yhteensä 112 947 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 96 760 ja lomautettuja 16 187. Työttömien kokonaismäärä laski 27 754 (-19,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan alhaisinta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 12,8 %, joka on 3,4 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum