Sitra

De bästa hälsodatatjänsterna främjar en rättvis användning av våra hälsouppgifter

Dela

Företag från Estland, Finland och Lettland i tättrion i utmaningstävlingen som efterlyste rättvisa, digitala hälso- och välfärdstjänster.

Bild: Topias Dean, Sitra
Bild: Topias Dean, Sitra

Sitras utmaningstävling The Fair Health Data Challenge resulterade i ett glädjande brett spektrum av europeiska tjänster och koncept, bland vilka de bästa nu har utsetts. Utmaningstävlingen fick kandidater från totalt sex länder i Europa: Estland, Finland, Lettland, Nederländerna, Norge (ett samnordiskt projekt) och Tyskland. Lösningarna varierade från färdiga applikationer till koncept och sträckte sig från cancerbehandlingar till hantering av missbruk och psykiskt välbefinnande.

Sitras vision är att data ska delas ännu friare mellan olika aktörer i en rättvis dataekonomi. Förtroende för tjänsteleverantörer uppmuntrar individer att dela sina data när data delas med tillstånd av individen. Människorna får allt mer inriktade tjänster som förbättrar deras välfärd och vardag. Företag i alla storlekar får tillväxt av innovationer och välfärden ökar.

Tävlingens tre lika bästa vinnarlösningar är:

  • Antagenes (Estland) – Ett avancerat cancerrisktest som med individens samtycke utnyttjar genomkunskap från en nationell biobank för utvärdering av cancerrisken.
  • Longenesis (Lettland) – Verktyg för att dela hälsodata mellan forskare, hälsovårdsinrättningar och forskningsfinansiärer, med respekt för integriteten.
  • Sensotrend (Finland) – Applikationen handleder diabetespatienter i att göra ändringar i vardagen utifrån hälsodata och kan också användas för att dela data mellan flera olika hälsoaktörer.

Gemensamt för varje prisbelönt lösning var att de hade en stark vision om en framtid där man genom datadelning skapar allt mer innovativa lösningar som gynnar alla.

“’Rättvisa’ är en gemensam faktor för alla vinnare. Alla har sin egen berättelse och de är också bra på att göra det som de gör”, berättade juryns ordförande Stephan Schug, pionjär inom digital hälsovård och chefsstrateg vid det tyska bolaget IQmed Healthcare Consultants.

”Potentialen i personliga och andra data är enorm både inom hälsovården och vid förebyggande av sjukdomar. Data ska emellertid användas med rättvisa spelregler. De applikationer som utmaningstävlingens vinnare har utvecklat är ett utmärkt exempel på nya rättvisa tjänster”, konstaterar Ilkka Räsänen, ledande expert vid Sitra.

Den vinnande trions lösningar betonade datadelning som utgår från samtycke och den nytta för individen, forskningsenheter och hela samhället som detta medför. Gemensamt för lösningarna var också att man vid överföring av data ständigt beaktade datasäkerhet och samtidigt hade som mål att överföra så lite data som möjligt.

Förutom vinnarna ville utmaningstävlingens jury också lyfta fram tre andra intressanta lösningar som var och en fick ett hedersomnämnande:

  • Greenhabit BV (Nederländerna) – En utbildningsapplikation som gör det enkelt för individen att göra ändringar mot det bättre för att trygga sin funktionsförmåga.
  • MyData4Pandemic (multinationellt koncept, MyData) – Ett initiativ vars syfte är att bygga upp en individbaserad lösning för att eliminera framtida pandemiers effekter på mänskligheten genom datadelning.
  • Nordic Interoperability Project N!P (samnordiskt projekt) – Projektets syfte är att skapa ett samnordiskt applikationsbibliotek som underlättar sökning av datasäkra applikationer och tjänster som beaktar individens behov.

Till skillnad från andra tävlingar i branschen betonade den internationella expertjuryn i valen särskilt att lösningen eller idén är rättvis mot olika aktörer samt individens möjlighet att hantera sina egna data. Förslagen granskades ur perspektivet för följande kriterier: hantering av personuppgifter, användarvänlighet och tillträde till data, modellen för datadelning, rättvisa, säkerhet och konfidentialitet, effekt och värde, innovationsgraden samt förtroende.

Utmaningstävlingen The Fair Health Data Challenge genomfördes som en del av Sitras IHAN®-projekt för en rättvis dataekonomi. Målet med tävlingen var att hitta exempel på rättvisa digitala tjänster för hälsa och välbefinnande samt organisationer som kan föregå med gott exempel. Sitra har utvecklat en modell för rättvis dataekonomi inom IHAN-projektet åren 2018–2021. I projektet har man grunden för en rättvis dataekonomi, där framgångsrika digitala tjänster baserar sig på förtroende och skapar värde för alla.

Nyckelord

Kontakter

Ilkka Räsänen, Ledande Expert, IHAN – Människoorienterad dataekonomi, Sitra
ilkka.rasanen@sitra.fi, tf. +358 294 618 328

Kirsi Suomalainen, Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra
kirsi.suomalainen@sitra.fi, tf. +358 294 618 243

Bilder

Bild: Topias Dean, Sitra
Bild: Topias Dean, Sitra
Ladda ned bild

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

Mediakutsu 25.10. klo 9.30: Miten osaajat liikkuvat Suomessa? Mitkä alueet vetävät koulutettuja puoleensa?20.10.2021 15:46:46 EEST | Kutsu

Joka puolella Suomea on pulaa osaavista työntekijöistä. Sitran ja MDI:n kattava selvitys kertoo, mitkä alueet vetävät osaajia puoleensa, miten koulutettu väestö liikkuu alueiden välillä ja miten vastavalmistuneet sijoittuvat työmarkkinoille. Tarkastelemme lähemmin neljän alueen lähestymistapoja osaajapulaan. Lisäksi verkkotyökalusta voi hakea ja vertailla eri alueiden asukkaiden koulutustasoa ja muita elinvoiman tunnuslukuja.

Ny studie: För att nå Finlands klimatmål krävs betydligt mer ren elektricitet, vindkraft billigast för att täcka merparten av behovet28.9.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Sitras studie Enabling cost-efficient electrification in Finland krävs det att fossila bränslen ersätts med rent producerad elektricitet inom industri, trafik och uppvärmning för att Finlands klimatmål ska kunna nås på ett kostnadseffektivt sätt. Med hjälp av elektricitet kan övergången till utsläppsfrihet göras med den teknik som finns inom synhåll och utan en bestående ökning av användning av virke.

New study: Meeting Finland’s climate targets requires substantial increase in clean electricity – wind power would be the cheapest option to meet most of demand28.9.2021 02:00:00 EEST | Press release

Achieving Finland's climate goals in a cost-effective way requires replacing fossil fuels with clean electricity in industry, transport and heating, says Sitra’s study Enabling cost-efficient electrification in Finland. Electricity can make the transition to zero emissions possible with foreseeable technology and without a permanent increase in wood use.

Uusi selvitys: Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii tuntuvasti lisää puhdasta sähköä, pääosa tarpeesta halvinta kattaa tuulivoimalla28.9.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen kustannustehokkaasti edellyttää fossiilisten polttoaineiden korvaamista puhtaasti tuotetulla sähköllä teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä, kertoo Sitran julkaisema selvitys Enabling cost-efficient electrification in Finland. Sähkön avulla siirtymä päästöttömyyteen voidaan toteuttaa näköpiirissä olevalla teknologialla ja ilman puun käytön pysyvää kasvua.

Vad händer med demokratin när toppförfattarna har ett finger med i spelet?20.9.2021 11:19:30 EEST | Tiedote

När det kom till boken Tarinoita demokratian tulevaisuudesta (Historier om demokratins framtid) vässade de främsta inhemska författarna sina pennor. Det uppstod fascinerande, överraskande och till och med skrämmande texter om demokratins möjliga riktningar. Verket som utkommer i oktober har skapats i samarbete med tio finländska författare, förlagsaktiebolaget Teos och framtidshuset Sitra.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum