Uudenmaan ELY-keskus

De första vägbeläggningsobjekten sommaren 2021 konkurrensutsätts (Nyland)

Dela

De stora trafikmängderna i Nyland skapar behov av beläggning särskilt för det livliga vägnätet. NTM-centralen i Nyland informerar under våren närmare om hela sommarens beläggningsmängder och beläggningsobjekt.

Beläggningsarbetet I södra Finland.
Beläggningsarbetet I södra Finland.

Anbudsförfarandet för de första vägbeläggningsobjekten för den kommande sommaren är nu igång. Anslaget sjönk något jämfört med året innan, men liksom i fjol kan några objekt för strukturförbättring genomföras på lågtrafikerade vägar. De stora trafikmängderna i Nyland skapar behov av beläggning särskilt för det livliga vägnätet. Största delen av beläggningsobjekten på det livliga nätet bekräftas efter att vårens mätningar av vägarnas skick slutförs i maj–juni, och objekten genomförs i en beläggningsentreprenad som fokuserar på förnyade ytor.

Utöver den nya beläggningen kommer man under beläggningsperioden (från våren till hösten) även att göra mindre precisionsreparationer huvudsakligen på det lägre vägnätet samt på gång- och cykelleder. Av den bifogade kartan framgår de beläggningsobjekten som nu väntar på anbud och som kommer att genomföras under sommaren.

De variabla hastigheterna på riksväg 1 är ännu inte i bruk på hela vägen på grund av vägens skick

Sedan början av mars har det på avsnitt med variabla hastigheter varit möjligt att använda sommarhastigheter om väder- och vägförhållandena tillåter det, vilket innebär en hastighetsbegränsning på 120 km/h. På riksväg 1 har de variabla hastighetsbegränsningarna hittills dock måst hållas vid högst 100 km/h i båda riktningarna mellan Ring III och Käringmossens anslutning. Orsaken till detta är beläggningens skick samt körspåren, som i kombination med vägens geometri, dvs. de branta kurvorna, har gjort vägen dålig att köra. Tuomas Vasama, chef för NTM-centralens underhållsenhet, lovar dock att vägsträckan i fråga prioriteras vid vårens beläggningsreparationer och att den har genomförts före utgången av maj.

"Orsaken till hastigheten vintertid är vägtrafikanternas säkerhet, eftersom vägen har djupa slitspår", konstaterar Vasama.

Riksväg 1 hör även i övrigt till den högsta underhållsklassen, enligt vilken man utan dröjsmål reparerar vägen.

”Avsikten är att reparera beläggningen på denna sträcka före utgången av maj, så på våren inleder vi beläggningsarbetet. I södra Finland börjar vägarbetstiden i allmänhet i april. I praktiken måste tjälen smälta bort helt först", berättar Vasama.

NTM-centralen i Nyland informerar under våren närmare om hela sommarens beläggningsmängder och beläggningsobjekt när de objekt som visas på kartan bekräftas och alla beläggningsobjekt omfattas av anbudsförfarandet.

Aktuell information om vägarbetena

Vägbeläggningsobjekten våren - sommaren 2021 


Akut respons om vägnätets skick: Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100


Trafikens kundservice vid NTM-centralen tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Nyckelord

Kontakter

Mer information
NTM-centralen, projektchef Niklas Nevalainen, tfn 0295 021 234
NTM-centralen, projektchef Lauri Suikki, tfn 0295 023 004
NTM-centralen, chefen för underhållsenheten Tuomas Vasama, tfn 0295 021 361,

fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Bilder

Beläggningsarbetet I södra Finland.
Beläggningsarbetet I södra Finland.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Muutoksia Helsingintien (tie 170) liikenteelle Porvoossa Munkbyn sillan kohdalla kevyen liikenteen väylän rakentamisen vuoksi16.4.2021 09:37:30 EEST | Tiedote

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Tyysterintie- Ernestas aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Helsingintien (mt 170) varrelle Porvoossa Munkbyn sillan kohdalla. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2020 ja valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Rakennustyö ei kuitenkaan aiheuta mitään häiriöitä moottoritielle.

Espoon Kehä I:n Mestarintunnelissa sulkuja öisin 6.–9.4. klo 00.00.–04.3031.3.2021 10:28:32 EEST | Tiedote

Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Mestarintunnelin molemmat tunneliputket suljetaan yötestien vuoksi. Sulkuajankohdat ovat tiistain ja keskiviikon (6.–7.4.) välinen yö ja keskiviikon ja torstain (7.–8.4.) sekä torstain ja perjantain (8.–9.4.) välinen yö klo 00.00–04.30. Täksi ajaksi Kehä I:n liikenne johdetaan kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum