Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

De förtroendevaldas ställning och kollektivavtalens täckning måste i sista hand tryggas genom lagstiftning

Dela

När situationen på arbetsmarknaden förändras måste de förtroendevalda personalrepresentanternas ställning stärkas genom lagstiftning, kräver FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Han anser att det är särskilt viktigt att se till att de fackligt förtroendevalda som arbetstagarna har valt, erkänns också vid de företag som inte hör till arbetsgivarförbundet i branschen, och att de förtroendevalda garanteras de rättigheter som de har enligt kollektivavtalet.

Arbetstagarnas rätt att gå med i ett fackförbund och gemensamt bevaka sina intressen grundar sig på internationella avtal och är en av de mest centrala principerna i det finländska arbetslivet. Också arbetsgivarna har nytta av att de förtroendevalda har kompetens och goda förutsättningar att sköta sitt uppdrag.

– Att man stör och förhindrar facklig verksamhet är något som är bekant från andra länder. Det kan vi inte tillåta i Finland. I sista hand måste fackföreningsrörelsens, och därmed arbetstagarnas, rättigheter tryggas kraftigare och tydligare genom lagstiftning, sa Jarkko Eloranta vid FFC:s representantskapsmöte på torsdagen.

Regeringen har i sitt program lovat stödja ett kollektivavtalssystem som bygger på avtal med allmänt bindande verkan.

– Nu när arbetsgivarna vill ändra på den modell som fungerar bör regeringen förbereda sig på att ändra lagstiftningen för att säkerställa att kollektivavtalen också i den nya situationen har tillräcklig täckning och att nivån på anställningsvillkoren därmed kan tryggas, betonar Eloranta.

Samordnade arbetsmarknadsuppgörelser har medfört stabilitet för den nationella ekonomin, säkrat en god produktivitets- och sysselsättningsutveckling samt gett en solidarisk förtjänstutveckling. Nu tycks de enskilda företagens kortsiktiga intressen åsidosätta det gemensamma intresset.

– Vi skriver under principerna för sysselsättningen, produktiviteten och förtjänstutvecklingen. Det kommer garanterat att finnas ett behov av att förverkliga dessa under den kommande avtalsrörelsen. Men det kommer att bli mycket besvärligt på grund av arbetsgivarens mål och åtgärder.

Jarkko Eloranta förväntar sig att den avtalsrörelse som inleds i höst blir svår, eftersom avtalandet delvis sprids till arbetsplatsnivån och det kommer att finnas betydligt fler förhandlingsbord än tidigare.

– Arbetsgivarens mål präglas av motsägelser. De vill i så stor utsträckning som möjligt förhandla fram kollektivavtal som är anpassade till de enskilda företagens situation, men samtidigt vill de samordna avtalen på nationell nivå.

Eloranta påpekar att arbetsgivarna inte har dragit tillbaka de försämringar av anställningsvillkoren som de har lagt fram i samband med tidigare avtalsrörelser. Förslagen om att förlänga arbetstiden, utöka arbetsgivarens bestämmanderätt och skära ner kostnaderna genom att försämra arbetstagarnas förmåner kommer sannolikt att tas upp på agendan under höstens förhandlingar.

– När man dessutom beaktar att arbetsgivarna vill sprida ut förhandlingarna och undergräva kollektivavtalens allmänt bindande verkan, så ökar risken för arbetskonflikter.

Mer information: Intervjuer med Jarkko Eloranta kan bokas via Pirjo Pajunen, tfn 040 527 6429

Nyckelord

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Regeringens planerade jobbsökningsmodell blev komplicerad och svår att förstå8.6.2021 09:08:18 EEST | Tiedote

Fackcentralen FFC kritiserar regeringens förslag till så kallad nordisk jobbsökningsmodell eftersom modellen är svår att förstå. Regeringens utkast till proposition slår detaljerat fast olika intervjuer och skyldigheter för arbetslösa att söka jobb. I stället för att införa en reglering på detaljnivå, borde man satsa på att ge arbetslösa individuell service, säger Alli Tiensuu som är arbetskraftspolitisk expert på FFC.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum