ELY-keskukset

De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd träder i kraft den 27 oktober 2021 (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland)

Dela

De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd grundar sig på regeringens ramförhandlingar om inledandet av försöket med att lindra bedömningen av tillgången på arbetskraft. Försöket pågår 27.10.2021–28.2.2023. Riktlinjen för arbetstillstånd uppdateras regelbundet varje halvår.

I riktlinjen för arbetstillstånd som träder i kraft finns det fler yrkesbranscher än tidigare

Utmärkande för alla fyra NTM-centralsområden är att tillgången på kompetent arbetskraft redan inom flera branscher utgör ett hinder för tillväxt. Syftet med den regionala riktlinjen för arbetstillstånd är att stöda tillgången på arbetskraft i NTM-centralernas försöksområden med beaktande av särdragen på områdets arbetsmarknad. Vid NTM-centralerna som deltar i försöket framhävs bristen på kunnig arbetskraft särskilt inom följande verksamhetsområden: inom social- och hälsovården, i ICT-, byggnads-, maskin- och metallbranschen samt i servicebranscherna. I riktlinjen har man lyft fram allt fler yrkesbeteckningar som det råder brist på i fråga om kompetent arbetskraft än om jämför med NTM-centralernas tidigare områdesspecifika riktlinjer.

De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd förväntas underlätta rekryterings- och arbetstillståndsprocesserna för företag som är verksamma i landskapen.

Om yrkesbeteckningen finns listan i den regionala riktlinjen behöver arbetsgivaren inte publicera ett meddelande om den lediga arbetsplatsen på webbplatsen te-tjanster.fi för att utreda om det för uppgiften finns arbetstagare bland den arbetskraft som redan finns på arbetsmarknaden eller från EU-/EES-området, innan arbetstagaren kan rekryteras från tredje länder.

De regionala arbets- och näringsbyråerna samt representanter för arbetsmarknadsorganisationerna, regionförvaltningsverkens arbetarskydd och utlänningspolisen har deltagit i processen med utarbetandet av de fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd. Dessutom har man använt sig av uppgifter från yrkesbarometern och Regionala utvecklingsutsikter-publikationerna.

Uppföljning och inverkan

De NTM-centraler som deltar i försöket med bedömningen av tillgången på arbetskraft följer regelbundet upp hur riktlinjen har inverkat på arbetsmarknaden i områdena. Särskild uppmärksamhet fästs vid arbetsuppgifter inom byggnadsbranschen och skogsbranschen där det finns skillnader i behovet av arbetskraft på olika håll inom försöksområdet. I uppföljningen fäster man också uppmärksamhet vid utnyttjandet av utländsk arbetskraft och vid förebyggandet av fall av utnyttjande.

Enheten för arbetstillstånd vid Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå ansvarar för behandlingen av arbetstillståndsärenden vid NTM-centralerna i Södra Österbotten, Kajanaland, Österbotten och Norra Österbotten.

Kontakter

Mer information
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Norra Österbotten
Hanna Määttä
Migrationschef
+ 358 295 038 076

NTM-centralen i Österbotten
Iiris Ranta
Invandrarexpert
+ 358 295 028 666

NTM-centralen i Kajanaland
Riia Mantsinen
Invandrarexpert
+ 358 295 039 023

NTM-centralen i Södra Österbotten
Mauno Salmela
Invandrarexpert
+ 358 295 027 625

Bilder

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - yhteistyöllä ja ennakoinnilla kohti onnistunutta muutosta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on aika arvioida mennyttä ja kurkistaa tulevaan. Strategia on monien vaiheiden jälkeen valmistunut. Olemme luoneet yhteisen vision ja tehneet strategiset valinnat sekä löytäneet toimenpiteet, joilla kehitämme itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltoa eteenpäin. Koska maailma ympärillämme muuttuu kaiken aikaa, emme voi lukita strategiaamme kuitenkaan ihan lopullisesti. Siksi teemmekin valintojemme ja työskentelymme tarkastelua jo tässä vaiheessa. Missä onnistuimme? Mihin tarvitsemme lisää panostusta? Mitä tarvitsemme strategian toteutukseen? Mitä tulevaisuustyön menetelmiä tarvitsemme onnistuaksemme? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia etäyhteyksin pidettävässä tulevaisuuspäivässämme 16.12., johon toivotamme tervetulleiksi kaikki työssä mukana olevien maakuntien sidosryhmätoimijat.

Nyt valppaana öljylämmityksen vaihtaja – liikkeellä väärää tietoa ja jopa väärennettyjä ELY-keskuksen avustuspäätöksiä18.11.2021 08:45:00 EET | Tiedote

Jo lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen. Heistä yli 9 300 on saanut päätöksen. Avustuksella on positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia, mutta lämmityksenvaihtobuumi on synnyttänyt myös ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijat ovat kohdanneet virheellistä tietoa ja jopa huijauksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum