SDP EDUSKUNTA

De kommunala sysselsättningsförsöken framskrider i riksdagen

Dela

SDP:s medlemmar i riksdagens arbetslivs – och jämställdhetsutskott, riksdagsledamöterna Katja Taimela, Kim Berg, Niina Malm och Ilmari Nurminen är nöjda över att lagstiftningen om kommunala sysselsättningsförsök framskrider i riksdagen. Försöken som inleds i början av mars i 25 regioner och 118 kommuner innebär att 230 000 kunder, betydande personal och resurser från arbets - och näringsbyråerna överförs till kommunerna och andra aktörer. Idag i slutet av den första behandlingen godkände riksdagen lagförslagen om kommunförsök efter fyra omröstningar med tydlig majoritet.

Riksdagsledamöterna Kim Berg, Niina Malm,  Ilmari Nurminen och Katja Taimela är nöjda över att lagstiftningen om kommunala sysselsättningsförsök framskrider i riksdagen. Försöken inleds 1.3.2021 i 25 områden och 118 kommuner. (Fotograf: Jukka-Pekka Flander)
Riksdagsledamöterna Kim Berg, Niina Malm, Ilmari Nurminen och Katja Taimela är nöjda över att lagstiftningen om kommunala sysselsättningsförsök framskrider i riksdagen. Försöken inleds 1.3.2021 i 25 områden och 118 kommuner. (Fotograf: Jukka-Pekka Flander)

-De kommunala sysselsättningförsöken har en viktig roll när vi vill förbättra sysselsättningsgraden och förbättra förutsättningarna för sysselsättning särskilt för dem som har svag ställning på arbetsmarknaden. I och med försöken samordnas denna servicehelhet på ett nytt sätt. Därför är det särskilt viktigt att olika aktörer samarbetar. Arbetslivs - och jämställdhetsutskottet betonar i sitt betänkande ett flexibelt samarbete med kommunerna, arbets - och näringsbyrån, tredje sektorn och andra aktörer på ett sätt som beaktar kundernas och arbetsgivarnas behov, samt regionala och lokala särdrag. Det att många aktörer deltar och en del av tjänsterna kvarstår på arbets- och näringsbyråernas sida kan orsaka oklarhet, och därför är det mycket viktigt att vi ser till att det finns tillräcklig information och styrning särskilt i början av försöken, säger utskottets vice ordförande Taimela (SDP).

-Spelfältet för skötsel av sysselsättningen är mycket omfattande och omfattar tjänster inom olika förvaltningsområden och många aktörer. De egentliga sysselsättningsfrämjande tjänsterna som arbets - och näringsbyråerna för närvarande erbjuder är endast en del av denna helhet. Det centrala är att skapa sådana servicevägar för kunderna som ökar förutsättningarna för sysselsättning. En del av kunderna behöver social - och hälsovårdstjänster medan en del behöver uppdatering av färdigheter när det gäller att stödja sysselsättningen. Kommunen kan i egenskap av sektorsövergripande aktör erbjuda kunderna alla dessa på ett flexibelt sätt. De kommunala försöken har förutsättningar att vara framgångsrika därför att de utgår just från att när kundernas situation är bättre känd kan man också erbjuda tjänster i rätt tid och på så sätt förkorta arbetslöshetsperioderna, anser Berg (SDP) om sysselsättningsförsöken.

- Finland har en handlingskraftig regering som vågar fatta beslut och modigt visionera inför framtiden även mitt i en djup kris. I en internationell jämförelse har vi klarat oss bra både när det gäller att hantera coronapandemin och när det gäller ekonomin. Nu, om någonsin, behöver Finland en socialt och ekologiskt hållbar tillväxt och åtgärder för att förbättra sysselsättningen och minska ojämlikheten. Regeringen har starkt förbundit sig till dessa mål, och vi framskrider målmedvetet på den väg som de bästa experterna i Finland stakat ut. Även kommunförsöken ger i tillämpliga delar kommunerna frihet att agera nära medborgarna och arbetsgivarna – för att förbättra sysselsättningen och även för att undanröja individuella hinder för sysselsättningen, säger Malm (SDP).

- Det är bra att de omfattande försöken med sysselsättningstjänster nu inleds. Vi i Birkaland har redan gjort motsvarande försök, och resultaten har varit goda. Nu är det äntligen möjligt att fortsätta med detta. Kommunerna ska ges tillräckligt med verktyg och resurser för att försöksåtgärderna ska fungera och ge positiva resultat, dvs. arbete, utkomst och välfärd. Målet är att få kommunerna att ha en starkare roll i främjandet av sysselsättningen som en bestående del i kommunernas verksamhet, säger Nurminen (SDP).

Kontakter

Ilmari NurminenEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Tel:050 512 2189

Bilder

Riksdagsledamöterna Kim Berg, Niina Malm,  Ilmari Nurminen och Katja Taimela är nöjda över att lagstiftningen om kommunala sysselsättningsförsök framskrider i riksdagen. Försöken inleds 1.3.2021 i 25 områden och 118 kommuner. (Fotograf: Jukka-Pekka Flander)
Riksdagsledamöterna Kim Berg, Niina Malm, Ilmari Nurminen och Katja Taimela är nöjda över att lagstiftningen om kommunala sysselsättningsförsök framskrider i riksdagen. Försöken inleds 1.3.2021 i 25 områden och 118 kommuner. (Fotograf: Jukka-Pekka Flander)
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Marko Asell: Lasten ja nuorten liikunta turvattava18.1.2021 12:41:22 EETTiedote

Koronarajoitukset ovat välttämättömiä taudin kukistamiseksi ja riskiryhmien terveyden suojaamiseksi. Rajoitukset kohdistuvat moneen toimintaan yhteiskunnassamme, mutta mitä pidemmälle tämä kriisi jatkuu, sen tarkemmin on arvioitava kokonaisuuden hyötyjä ja haittoja. - Yksi tärkeimmistä on nyt paljon puhuttanut lasten ja nuorten liikunnan estyminen kuntien suljettua liikuntapaikat. Yksityisen toimijat ovat pitäneet paikkoja auki, joten osa on päässyt niihin liikkumaan, mutta esimerkiksi pienituloisille se on mahdotonta. Syntyy eriarvoistumista, kansanedustaja Marko Asell (sd.) painottaa. - Koulut ovat auki, joten nyt olisi syytä vakavasti harkita yleisten liikuntapaikkojen avaamista lapsille ja nuorille. Ryhmäkokojen pienennykset ja aluekohtaiset harkinnat tässä päivittäin huomioiden. Kestää pitkään, ennen kuin saamme rokotteilla kattavan laumasuojan, ja sitä aikaa ei voida olla pois liikuntaharrastuksista, Asell sanoo. Lasten ja nuorten osuus koronatartunnoista on ollut koko ajan piene

Ministeri Tuppurainen: Ekologista ja terveysturvallista kotimaanmatkailua tuettava16.1.2021 16:05:46 EETTiedote

Ministeri Tytti Tuppurainen etävieraili tänään lauantaina Kalajoella tapaamassa kaupungin johtoa. Tuppurainen kuuli kaupungin johtaja Jukka Puoskarin ja kuntapäättäjä Timo Sunin esittämät ajatukset kaupungin tilanteesta ja alueen kehittämisestä. Mukana keskustelussa olivat myös kansanedustaja Raimo Piirainen, SDP:n Oulun piirin puheenjohtaja Mika Pietilä ja toiminnanjohtaja Sanna Husa. Keskusteluissa nousi esiin erityisesti Kalajoen Marina-hanke ja sen kakkosvaihe, eli uuden vierasvenesataman rakentaminen matkailua tukevine palveluineen. - Kotimaan matkailubuumiin on hyvä tarttua nyt tiukasti kiinni ja houkutella vierailijoita myös lähialueita kauempaa. Kalajoen hiekat on meille monelle rakas lomakohde ja on hienoa, että tätä rannikon helmeä kehitetään aktiivisesti eteenpäin. On selvitettävä tarkoin, millä tavoin tätä tähän aikaan ja tilanteeseen erinomaisesti sopivaa hanketta voidaan viedä eteenpäin, Tuppurainen toteaa. - Ylipäänsä kestävän, ekologisen ja terveysturvallisen kotimaanma

SDP:n Kymäläinen: Monipuolisella keinovalikoimalla vähennetään päästöjä oikeudenmukaisesti15.1.2021 14:09:57 EETTiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen siihen, että työ liikenteen päästöjen vähentämiseksi on nyt saanut lähtölaukauksen. Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle fossiilittoman liikenteen tiekartan. - Nyt lausunnoille lähteneessä tiekarttaluonnoksessa esitetään niitä toimia, joiden avulla liikenteen päästöt saadaan puolitettua vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Kaikki puolueet ovat yhdessä sitoutuneet päästöjen puolitustavoitteeseen, ja nyt Sanna Marinin (sd.) hallitus osoittaa kykynsä esittämällä konkreettisia keinoja sille, miten tähän tavoitteeseen tulevina vuosina päästään, Kymäläinen kehuu. Hallituksen tiekarttaluonnos koostuu kolmesta vaiheesta. Nyt ensimmäiseen vaiheeseen luonnos ehdottaa yhteensä 19 kannustavaa toimenpidettä, jotka pyrkivät fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen, autokannan uudistamiseen ja liikennejärjestelmän tehostamiseen. Toisessa vaiheessa

SDP:n Niina Malm: Ovako näyttää tietä hiilettömään teräksentekoon14.1.2021 17:44:58 EETTiedote

SDP:n ensimmäisen varapuheenjohtajan Niina Malmin mukaan imatralaisen Ovakon terästehtaan hanke muuttaa prosessi hiilineutraaliksi osoittaa paitsi ennakkoluulottomuutta myös Suomen erinomaiseksi paikaksi investoida perinteiseen tehdasteollisuuteen. - Kirjailija Mark Twainia mukaellen voisi sanoa, että tiedot Suomen tehdasteollisuuden kuolemasta ovat liioiteltuja, Ovakon tehtaan entinen pääluottamusmies Niina Malm sanoo. Yhtiö kertoo Uutisvuoksi-lehdelle, että yhtiöllä on olemassa karkea hankesuunnitelma, tekniikka ja konsepti, jolla kierrätysmetallia raaka-aineenaan käyttävä tehdas voidaan muuttaa hiilineutraaliksi. Tekniikkaa on testattu Ovakon Ruotsin-yksikösssä, jossa vetyä on poltettu teräksen lämpökäsittelyuunissa. Imatran-tehtaan hankkeen kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa. - Kyseessä on hallituksen ilmastotavoitteita tukeva maailmaluokan hanke, sillä Imatran-tehtaasta tulisi sen myötä ainakin Suomen ellei maailman ensimmäinen hiiletön terästehdas, Malm toteaa. Hankkeessa

SDP:n Kim Berg: Kirurginen päivystysvalmius on nyt turvattu14.1.2021 15:39:19 EETTiedote

SDP:n kansanedustajan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen Kim Bergin mukaan on erittäin tärkeää, että perjantaina voimaan tulevalla asetuksella varmistetaan keskussairaaloiden edellytykset päivystysajan leikkauksiin. Valtioneuvosto on päivittänyt erikoissairaanhoidon ns. keskittämisasetuksen, jolla turvataan kirurginen päivystysvalmius eri puolilla Suomea tinkimättä laadusta, vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta. - Keskussairaaloissa voidaan tehdä jatkossa vaativampia kirurgisia leikkauksia ja erityisvastuualueilla voidaan osin sopia tiettyjen leikkausten sairaalakohtaisten lukumäärien alittamisesta, jos edellytykset muutoin täyttyvät. Asetuksella myös vahvistetaan Vaasan keskussairaalan asema asiakas- ja potilasturvallisuuden kansallisena keskuksena, Kim Berg iloitsee. Asetusmuutoksella edistetään alueellisen työnjaon toteutumista. Tiettyjen syöpätyyppien leikkaushoidot on poistettu yliopistosairaaloihin keskitettävän erikoissairaanhoidon listalta. Niitä voi jatkossa tehdä

SDP:n Pia Viitanen esittää eduskunnan valiokuntien julkista kuulemista: Kahden suomalaispankin suositusten vastainen osingonjako huolestuttava - tarve myös laajempaan keskusteluun14.1.2021 07:54:33 EETTiedote

Kansanedustaja, Suomen Pankin pankkivaltuutettu Pia Viitanen (sd) ihmettelee kahden suomalaispankin ilmoitusta poiketa EKP:n ja Finanssivalvonnan suosituksista lykätä osingonmaksuaan syksyyn. Suosituksen perusteena on torjua mahdollista pankkikriisiä, minkä Korona-pandemian aiheuttamat taloudelliset vahingot voisivat laukaista. Suomalaispankeista Aktia ilmoitti tiistaina maksavansa suosituksesta poiketen saman tien toissavuoden osingon, yhteensä 37 miljoonaa. Aiemmin myös Ålandsbanken on kertonut maksavansa osingot suosituksen vastaisesti. Muilta eurooppalaisilta pankeilta ei ole toistaiseksi vastaavia ilmoituksia tullut. Finanssivalvonta on ilmoittanut pitävänsä valitettavana suomalaispankkien irtautumista eurooppalaisesta linjasta. - Pidän huolestuttavana kahden suomalaispankin valitsemaa linjaa maksaa osingot suosituksen vastaisesti. Koronan vuoksi on syytä kaikin tavoin pyrkiä ehkäisemään ennalta vakavia seurauksia talousjärjestelmään, ja pankkisektorin kestävyys on tässä kokonaisu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum