Finanssivalvonta

De nordiska och baltiska länderna ber IMF om en analys av riskerna med gränsöverskridande penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region

Dela

De åtta länderna i Internationella valutafondens nordisk-baltiska valkrets har vänt sig till IMF för en analys av hot och sårbarheter på grund av penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region.

Inom ramen för detta frivilliga initiativ har de nordiska och baltiska länderna bett IMF analysera de mest väsentliga hoten och sårbarheterna på grund av penningtvätt och finansiering av terrorism inom sin region, mot bakgrund av de inbördes kopplingarna mellan ländernas finansiella system och framför allt de många gränsöverskridande banknätverken och kontakterna inom den nordisk-baltiska regionen.

IMF är en betrodd och oberoende rådgivare inom bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering (AML/CFT), och tack vare dess medverkan är det möjligt att göra en analys av riskerna för regionen som helhet och framstegen för att minska riskerna samt ge rekommendationer för framtiden.

IMF inleder arbetet i januari 2021 och väntas rapportera analysresultaten i mitten av 2022. De åtta länder som ingår i analysen är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av Finansinspektionens byråchef Pekka Vasara, byrån för bekämpning av penningtvätt, och specialsakkunnig Juho Keinänen vid finansministeriets finansmarknadsavdelning.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EETPress release

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum