ELY-keskukset

De nya projekten för vattenhantering inom jord- och skogsbruket minskar belastningen på vattendragen och underlättar anpassningen till klimatförändringen

Dela
Med finansiering från programmet för effektiverat vattenskydd har 17 nya projekt inletts, vilka genomför vattenhushållningen i avrinningsområden samt planeringen av den.
Våtmark för vattenhantering, Ingå.
Våtmark för vattenhantering, Ingå.

Det finns ett allt större behov av vattenhantering inom jord- och skogsbruket. De ökade regnen och de mildare vintrarna ökar markerosionen och risken för näringsämnesbelastning. Dessutom måste jord- och skogsbruket anpassas till allt fler översvämningar och perioder med torka. Teman för ansökningen hösten 2022 var planering, genomförande och samarbete inom vattenhushållning i avrinningsområden samt anpassning till förändrade klimatförhållanden. Även förbättring av åkrarnas och skogarnas vattenhushållning, minskning av belastningen på vattendragen samt ökning av den biologiska mångfalden var viktigt.

Planeringen av vattenhushållningen och vattenskyddet på avrinningsområdesnivå har en nyckelroll i förbättringen av vattenhanteringen. I planeringen på avrinningsområdesnivå beaktas olika markanvändningssektorers behov och konsekvenser och de samordnas bättre med målen för vattenhanteringen, restaureringen av vattendrag, hanteringen av riskerna för översvämningar och torka samt den biologiska mångfalden.

"Det är fint att se att det i projekten för vattenhantering inom jord- och skogsbruket finns allt större variation i fråga om områdena, åtgärderna, projektens storlek och aktörerna. Den förenande faktorn är att planeringen av åtgärder utgår från avrinningsområdet och att åtgärderna är konkreta. Det är fint att man i projekten kan bygga strukturer för vattenhanteringen, säger Sini Olin, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

I projekten planeras och genomförs åtgärder för vattenhanteringen, dvs. naturliga lösningar som fördröjer vattenflödet i avrinningsområdet. Planeringshelheter på avrinningsområdesnivå utarbetas med hjälp av geodatamaterial och andra verktyg för avrinningsområden. Projektverksamheten koncentreras till skogs- och jordbruksdominerade områden, men en del av projekten riktas också till bebyggda områden. Det finns också projekt där man testar och undersöker metoder för vattenhantering på åkernivå och producerar ny information. Projekten är 1–2 år långa och budgetarna varierar från cirka 30 000 euro till över 400 000 euro.

"Vi fick 25 ansökningar, även fortsatta ansökningar för tidigare projekt inom vattenhantering. Forsknings- och utvecklingsverksamheten var också väl representerad i projekten. Ansökningarnas kvalitet var återigen god och projektens storlek har klart ökat. Vi kunde dock dela ut endast cirka 2 miljoner euro, vilket innebar att inte alla bra ansökningar beviljades understöd. ", konstaterar gruppchef Jermi Tertsunen vid NTM-centralen i Norra Österbotten, som administrerar understödet.

Specialuppgiften som berör vattenhantering inom jord- och skogsbruket sköts av närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, Egentliga Finland och Norra Österbotten. Målet med uppgiften är att samordna samarbetet och informationsutbytet i anslutning till vattenhanteringen mellan NTM-centralerna, forskningsinstituten och intressentgrupperna, främja samarbetet mellan jord- och skogsbrukssektorerna utgående från avrinningsområdena samt stödja projekt inom vattenhanteringen.

Mer information om understödet:

Ansökan om understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket (ely-keskus.fi)

Nyckelord

Kontakter

Miljöexpert Henri Vaarala, p. 0295 037 089
Miljöexpert Essi Hillgren, p. 0295 022 022
e-mail: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Våtmark för vattenhantering, Ingå.
Våtmark för vattenhantering, Ingå.
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kesän 2023 leväseuranta on alkanut (Varsinais-Suomi, Satakunta)1.6.2023 13:54:07 EEST | Tiedote

Tällä viikolla käynnistyi jälleen kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen sinileväseuranta. Seurannan aikana havainnoidaan sinilevien esiintymistä Suomen järvissä ja merialueilla. Tänä kesänä Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi ja Satakunta) ELY-keskuksen vakioseuranta koostuu 36 havaintopaikasta, joista 20 sijaitsee merialueella ja 16 sisävesissä. Osa havaintopaikoista on ollut mukana seurannan alusta eli jo vuodesta 1998 saakka.

Jalankulku- ja pyörätien suunnittelu maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmella on käynnistynyt (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)1.6.2023 09:56:36 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmelle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hyrynsalmen kunnan kanssa. Tiesuunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja pyörätien suunnittelu välille maantie 891 (Hyryntie) - Teollisuustien liittymä noin 1,1 kilometrin matkalle. Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2023. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2023. Syksyllä 2023 järjestetään Hyrynsalmella avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum