Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

De österbottniska kommunerna har fått 1440 hektar nya naturskyddsområden (landskapen i Österbotten)

Dela
Under år 2022 har NTM-centralen i Södra Österbotten verkställt sammanlagt cirka 1440 hektar olika skyddsområden i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Till landskapen utdelades sammanlagt cirka 5 729 000 euro i upphandlingspengar, vilket innefattar utbetalda köpesummor, mellanskillnader, fridlysningsersättningar och ersättningar för inlösningsobjekt.
Myrlandskap.
Myrlandskap.

Under år 2022 har NTM-centralen i Södra Österbotten verkställt sammanlagt cirka 1440 hektar olika skyddsområden i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.Sammanlagt 613 hektar verkställdes i METSO-programmet, 579 hektar i HELMI-programmet och gamla skyddsprogram, Natura-programmet, skyddsreserveringar i planer och skydd av hotade arter på 220 hektar.Kampanjen Min naturgåva som avslutades år 2022 resulterade i sammanlagt 28 hektar skyddsområden på privat mark.Till landskapen utdelades sammanlagt cirka 5 729 000 euro i upphandlingspengar, vilket innefattar utbetalda köpesummor, mellanskillnader, fridlysningsersättningar och ersättningar för inlösningsobjekt. En del av förvärven verkställdes som markbyten genom att använda statlig egendom.Dessutom betalades rikligt med olika typer av bikostnader i anslutning till verkställande av skyddet.

Arealerna för verkställande av de olika skyddsprogrammen i landskapen och uppdelningen av pengarna fördelades enligt följande:

Södra Österbotten 679 hektar/3 106 000 euro

I Södra Österbotten verkställdes METSO-programmet, som fokuserar på skydd av gamla skogar, genom att inrätta skyddsområden på privat mark på 78 hektar och genom att förvärva 186 hektar i statens ägo, dvs. sammanlagt 264 ha.Landskapet fick sammanlagt cirka 1 907 000 euro i METSO-anslag för fridlysningsersättningar och köpesummor.

I landskapet ökade HELMI-myrskyddets areal med sammanlagt 273 hektar.Andelen skyddsområden på privat mark av det totala verkställandet var 91 hektar och 182 hektar införskaffades i statens ägo. Till landskapet styrdes sammanlagt cirka 870 000 euro i HELMI-anslag.870 000 €.

De gamla programmens, dvs.det lagstadgade skyddets andel var sammanlagt 142 hektar.Andelen skyddsområden på privat mark av det totala verkställandet var 24 hektar och 118 hektar införskaffades i statens ägo.Prislappen för det s.k. lagstadgade skyddet i Södra Österbotten var 329 000 euro.

Mellersta Österbotten 414 hektar/770 000 euro

I Mellersta Österbotten verkställdes METSO-programmet på sammanlagt 121 hektar, av vilket 105 hektar var skyddsområden på privat mark och 30 hektar förvärv.METSO-programmet förde med sig sammanlagt cirka 372 000 euro till landskapet.372 000 €.

HELMI-programmet verkställdes på sammanlagt 254 hektar, av vilket 143 hektar på privat mark och 111 hektar förvärvades till staten.I form av köpesummor och ersättningar betalades sammanlagt cirka 373 000 euro för skyddet i landskapet.373 000 €.

Det lagstadgade skyddet omfattade sammanlagt 11 hektar.Andelen skyddsområden på privat mark av det totala verkställandet var 2 hektar och 9 hektar införskaffades i statens ägo.Det lagstadgade skyddets värde i landskapet var 25 000 euro.

I Mellersta Österbotten resulterade dessutom kampanjen Min naturgåva, som upphörde år 2022, i 28 hektar skyddsområden på privat mark.För kampanjobjekten betalades ingen ersättning, men som kompensation är Forststyrelsen förpliktad att anvisa motsvarande areal av statlig mark för bestående skydd.

Österbotten 347 ha/1 853 000 euro

I Österbotten verkställdes METSO-programmet på sammanlagt 228 hektar, av vilket 74 hektar var objekt på privatmark och 153 hektar förvärvades till staten.Inom ramen för METSO-programmet betalades sammanlagt 1 551 000 euro i ersättningar och köpesummor.1 551 000 €.

HELMI-programmet verkställdes på 52 hektar genom att helt och hållet köpa upp marken till staten.I form av köpesummor betalades sammanlagt cirka 178 000 euro för skyddet i landskapet.178 000 €.

I Österbotten verkställdes det lagstadgade skyddet på sammanlagt 67 hektar, av vilket 30 hektar på privat mark och 37 hektar förvärvades till staten.För det lagstadgade skyddet fick landskapet sammanlagt cirka 124 000 euro.124 000 €.

Hur har målen uppnåtts?

I sin helhet fördelades skyddet jämnare mellan alla landskapen i år.År 2022 var helhetsmålet för verkställande av skyddsprogrammen i NTM-centralens område 1 500 hektar, vilket inte uppnåddes helt på grund av att några större förvärv flyttades till år 2023.Förutom det lagstadgade skyddet grundar sig verkställandet av skyddsprogrammen på frivillighet och finansieringen som miljöministeriet beviljar varje år.

För år 2023 har man kommit överens om ett helhetsmål på 1 300 hektar för NTM-centralen i Södra Österbotten, med fokus på att verkställa HELMI-programmet.För att sätta fart på verkställandet av HELMI-programmet har kommunikationsprojekt startats upp i Mellersta Österbotten och Österbotten i syfte att berätta för områdets markägare om värdefulla myrnaturobjekt och möjligheterna att skydda dem.

Nyckelord

Kontakter

Chefen för gruppen för verkställande av naturskyddet
Vesa-Pekka Simula, tfn 0295 027 935

Bilder

Myrlandskap.
Myrlandskap.
Ladda ned bild
Skyddet i siffror.
Skyddet i siffror.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum