Uudenmaan ELY-keskus

De prisade handledningarna Från familjeledighet till arbetslivet fortsätter – avgiftsfritt stöd för hemmaföräldrar i Helsingfors med närregioner erbjuds fortfarande

Dela

De avgiftsfria coachningarna Från familjeledighet till arbetslivet (Perhevapaalta työelämään) fortsätter i Helsingfors. Coachningarna riktar sig till föräldrar som är familjelediga eller vårdar sina barn hemma. Till skillnad från tidigare uppgifter kan man anmäla sig till coachningarna ända fram till slutet av juni nästa år. I Helsingfors har redan i drygt ett år varit möjligt att få coachning som stöder arbetslivet. Man kan också komma med från närområdena, så som Esbo eller Vanda.

”Det är helt fantastiskt att vi kan erbjuda det här stödet till föräldrarna under ännu ett extra år. Det finns ett behov av stöd och en efterfrågan på tjänsten, och på det här viset kan vi få ännu flera föräldrar att omfattas av det avgiftsfria stödet”, säger projektchef Saija Enqvist från projektet Från familjeledighet till arbetslivet som ligger bakom coachningarna. 

På riksnivå har redan hundratals föräldrar deltagit i utbildningen. 94 % av de som svarat har berättat att de åtminstone ganska sannolikt skulle rekommendera tjänsten till en vän. Över hälften av de som svarat skulle mycket sannolikt rekommendera tjänsten till en vän. Inom projektet gläder man sig över den förlängda projekttiden och hoppas att allt flera föräldrar får veta om möjligheten.

”Vi strävar efter att skräddarsy innehållet i coachningarna så att det stöder förälderns egen situation och beaktar önskemålen. Där en person kanske behöver sparring uttryckligen för att söka jobb, kanske en annan person ännu vill fundera på vad som känns som den egna grejen. Kom alltså modigt med, oavsett om du funderar över din egen kompetens, riktningen för din karriär eller hur du kan kombinera familje- och arbetslivet, om du så har en doktorsexamen eller inte har någon examen alls”, uppmuntrar projektplanerare Tomi Majuri.

Ett av coachningarnas särdrag är också det breda språkutbudet. Det är förutom på finska och svenska också möjligt att få coachning på engelska samt tolkning till flera andra språk.

”Inom projektet strävar vi efter att nå också föräldrar med invandrarbakgrund som inte har tillräckliga språkkunskaper för att delta i utbildningen på de inhemska språken. Det är tillräckligt besvärligt att nå de föräldrar som kan finska, så för det kommande året väntar en rejäl utmaning i att nå ut till och informera om den här stödmöjligheten för dem som inte talar finska. På sätt och vis är det en egen intressant målgrupp inom en annan viktig målgrupp”, funderar Enqvist.

Den avgiftsfria coachningen riktar sig till föräldrar som är familjelediga eller vårdar sina barn hemma. Det kostar inget att delta och det förbinder en inte till någonting. Man kan delta oberoende av utbildningsbakgrund, kön eller hur länge man har vårdat barnet hemma. Syftet med coachningarna är att underlätta övergången till arbetslivet för föräldrar som varit familjelediga, förbättra föräldrarnas arbetslivsfärdigheter och till exempel ge verktyg för att samordna familje- och arbetslivet. Projektet finansieras av arbets- och näringsministeriet och koordineras av NTM-centralen i Nyland. Förutom Helsingfors ordnas coachningen i Åbo, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och Lappland. 

”Föräldrar som är familjelediga och föräldrar som vårdar barn hemma har en enorm kompetens och potential – ibland behövs det bara lite stöd för att man ska inse det och den ska lyftas fram. Här kan man få över 20 timmar stöd. Och dessutom helt gratis”, avslutar Majuri.

Mer information och anmälan: https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/ I https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/ilmoittaudu 

Nyckelord

Kontakter

Saija Enqvist, projektchef
tfn. 0295021045
saija.enqvist@ely-keskus.fi


Tomi Majuri, projektplanerare
tfn. 0295021046
tomi.majuri@ely-keskus.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Orsaken till och miljökonsekvenserna av ett kemikalieläckage vid Kierto Ympäristöpalvelut Oy undersöks23.9.2022 12:10:00 EEST | Tiedote

Vid Kierto Oy:s anläggning för behandling av farligt avfall i Träskända inträffade måndagen den 19 september 2022 en allvarlig arbetsolycka där kväveoxider frigjordes i luften. Skadan upptäcktes cirka kl. 19.00. Räddningsverket uppmanade dem som bor i närheten att stanna inomhus och stänga av luftkonditioneringen. De fick situationen under kontroll och faran var över ca kl. 22.00. Två anställda fördes till sjukhus på grund av olyckan. Enligt erhållna uppgifter antas spridningen av kväveoxider i omgivningen vara liten. Mellersta Nylands miljöcentral rekommenderar dock att man tvättar grönsaker och frukter som plockats i hemträdgården under de närmaste dagarna, om man vill försäkra sig om att de inte innehåller föroreningar från utomhusluften. Mer specifika orsaker till olyckan och eventuella miljökonsekvenser undersöks. Enligt aktuell information pumpade de anställda som var i företagets kvällsskift blandsyra (salpetersyra, fluorväte och ättiksyra) för behandling till reaktor S10, där d

Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n kemikaalivuodon syitä ja ympäristövaikutuksia tutkitaan23.9.2022 12:10:00 EEST | Tiedote

Kierto Oy:n Järvenpään vaarallisen jätteen käsittelylaitoksella sattui maanantaina 19.9.2022 vakava työtapaturma, jossa ilmaan vapautui typen oksideja. Vahinko havaittiin n. klo 19.00. Pelastuslaitos kehotti lähiasukkaita pysymään sisätiloissa ja sammuttamaan ilmastoinnin. Se sai tilanteen haltuun ja vaara oli ohitse n. klo 22.00. Kaksi työntekijää vietiin onnettomuuden vuoksi sairaalahoitoon. Saatujen tietojen perusteella typen oksidien leviämisen ympäristöön arvellaan olevan vähäinen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus suosittelee kuitenkin pesemään lähipäivinä kotipuutarhasta poimitut kasvikset ja hedelmät, jos haluaa varmistua, ettei niissä ole ulkoilman epäpuhtauksia. Onnettomuuteen johtaneita tarkempia syitä ja mahdollisia ympäristövaikutuksia tutkitaan. Tämänhetkisen tiedon perusteella yrityksen iltavuorossa olleet työntekijät pumppasivat käsittelyyn menevää sekahappoa (typpihappo, fluorivety ja etikkahappo) reaktoriin S10, jonka pohjalla oli ollut sakkaa aiemmasta neutralointikäsi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum