Varsinais-Suomen ELY-keskus

De prisade handledningarna Från familjeledighet till arbetslivet fortsätter – kostnadsfritt stöd för hemmaföräldrar i Åbo med närregioner erbjuds fortfarande

Dela

De kostnadsfria coachningarna Från familjeledighet till arbetslivet (Perhevapaalta työelämään) fortsätter i Åbo. Coachningarna riktar sig till föräldrar som är familjelediga eller vårdar sina barn hemma. Till skillnad från tidigare uppgifter kan man anmäla sig till coachningarna ända fram till slutet av juni nästa år. I Åbo har det redan i ett drygt år varit möjligt att få coachning som stöder arbetslivet. Man kan också delta från övriga kommuner i Åboregionen.

”Det är helt fantastiskt att vi kan erbjuda det här stödet till föräldrarna i Åbo med närregion under ännu ett extra år. Det finns ett behov av stöd och en efterfrågan på tjänsten, och på det här viset kan vi få ännu flera föräldrar att omfattas av det avgiftsfria stödet”, säger projektchef Saija Enqvist från projektet Från familjeledighet till arbetslivet som ligger bakom coachningarna. 

På riksnivå har redan hundratals föräldrar deltagit i utbildningen. 94 % av de som svarat har berättat att de åtminstone ganska sannolikt skulle rekommendera tjänsten till en vän. Över hälften av de som svarat skulle mycket sannolikt rekommendera tjänsten till en vän. Redan drygt hundra föräldrar som deltagit i Åboregionens coachning har hunnit fylla i responsblanketten som delas ut när coachningen avslutas. Inom projektet gläder man sig över den förlängda projekttiden och hoppas att allt flera föräldrar får veta om möjligheten.

”Vi strävar efter att skräddarsy innehållet i coachningarna så att det stöder förälderns egen situation och beaktar önskemålen. Där en person kanske behöver sparring uttryckligen för att söka jobb, kanske en annan person ännu vill fundera på vad som känns som den egna grejen. Kom alltså modigt med, oavsett om du funderar över din egen kompetens, riktningen för din karriär eller hur du kan kombinera familje- och arbetslivet, om du så har en doktorsexamen eller inte har någon examen alls”, uppmuntrar projektplanerare Tomi Majuri.

Ett av coachningarnas särdrag är också det breda språkutbudet. Det är förutom på finska och svenska också möjligt att få coachning på engelska samt tolkning till flera andra språk.

”Inom projektet strävar vi efter att nå också föräldrar med invandrarbakgrund som inte har tillräckliga språkkunskaper för att delta i utbildningen på de inhemska språken. Det är tillräckligt besvärligt att nå de föräldrar som kan finska, så för det kommande året väntar en rejäl utmaning i att nå ut till och informera om den här stödmöjligheten för dem som inte talar finska. På sätt och vis är det en egen intressant målgrupp inom en annan viktig målgrupp”, funderar Enqvist.

Den avgiftsfria coachningen riktar sig till föräldrar som är familjelediga eller vårdar sina barn hemma. Det kostar inget att delta och det förbinder en inte till någonting. Man kan delta oberoende av utbildningsbakgrund, kön eller hur länge man har vårdat barnet hemma. Syftet med coachningarna är att underlätta övergången till arbetslivet för föräldrar som varit familjelediga, förbättra föräldrarnas arbetslivsfärdigheter och till exempel ge verktyg för att samordna familje- och arbetslivet. Projektet finansieras av arbets- och näringsministeriet och koordineras av NTM-centralen i Nyland. Förutom Åbo ordnas coachningen i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och Lappland. 

”Föräldrar som är familjelediga och föräldrar som vårdar barn hemma har en enorm kompetens och potential – ibland behövs det bara lite stöd för att man ska inse det och den ska lyftas fram. Här kan man få över 20 timmar stöd. Och dessutom helt gratis”, avslutar Majuri.

Mer information och anmälan: https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/ https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/ilmoittaudu 

Tilläggsuppgifter 

Saija Enqvist, projektchef 

tfn. 0295021045 

saija.enqvist@ely-keskus.fi

Tomi Majuri, projektplanerare

tfn. 0295021046

tomi.majuri@ely-keskus.fi

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

ELY-keskus ja kaupungit sitoutuneet parantamaan yhdessä kantatien 43 liikenneturvallisuutta2.12.2022 09:10:35 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on keskustellut Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien kanssa kantatien 43 liikenneturvallisuuden parantamisesta Kalannin ja Kodjalan välillä. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet yhteistyössä parantamaan tien liikenneturvallisuutta. Puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on merkittävin liikenneturvallisuutta parantava toimenpide, mutta sen toteuttamista joudutaan vielä odottamaan.

I oktober hade Egentliga Finland en liten nedgång i arbetslösheten, men efterfrågan på arbetskraft minskade22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 19 500 arbetslösa arbetssökande. I oktober brukar antalet arbetslösa vanligen minska jämfört med september och denna gång minskade det med 300 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 1 200 personer (6 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (10 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 400 (22 %) personer jämfört med året innan. I slutet av oktober var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,5 %, vilket är 0,5 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften något mindre än i hela landet (8,8%). I oktober var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Åbo ekonomiska region (­8 %). I Nystadsregionen ökade arbetslösheten klart (+24 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns

Varsinais-Suomen työttömyys tippui hieman lokakuussa mutta työvoiman kysyntä laskussa22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 19 500 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä tippuu yleensä syyskuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä laski 300 hengellä. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 1 200 henkilöllä (6 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (10%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 400 (22%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5% eli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli hieman pienempi kuin koko maassa (8,8 %). Lokakuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (-8%). Vakka-Suomessa määrä kasvoi selkeästi (+24%). Työttömyysaste oli korkein Turun seutukunnassa (8,8%) sekä Turun kaupungissa (11,4%). Pienin työttömyysaste oli Turunm

ELY-keskus ei määrännyt rakennusperintölain mukaista vaarantamiskieltoa Raisiossa sijaitsevaa ns. Harkko-rakennusta ja viereistä asuinkerrostaloa koskevassa rakennussuojeluasiassa14.11.2022 11:51:24 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 31.10.2022 päätöksen, että se ei määrää vaarantamiskieltoa Raision kaupungissa Nallinkadulla sijaitsevaa entistä kunnan-/kauppalantaloa eli ns. Harkko-rakennusta (680-3-3014-4) ja viereistä kunnan virkailijoiden asuinkerrosta-loa (680-3-3017-2) koskevassa rakennussuojeluasiassa. Raisio-Seura ry esitti huhtikuussa 2022 ELY-keskukselle, että rakennukset määrättäisiin suojeltaviksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) nojalla. Raisio-Seura esitti myös kohteen määräämistä rakennusperintö-lain mukaiseen vaarantamiskieltoon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum