Varsinais-Suomen ELY-keskus

De prisade handledningarna Från familjeledighet till arbetslivet fortsätter – kostnadsfritt stöd för hemmaföräldrar i Åbo med närregioner erbjuds fortfarande

Dela

De kostnadsfria coachningarna Från familjeledighet till arbetslivet (Perhevapaalta työelämään) fortsätter i Åbo. Coachningarna riktar sig till föräldrar som är familjelediga eller vårdar sina barn hemma. Till skillnad från tidigare uppgifter kan man anmäla sig till coachningarna ända fram till slutet av juni nästa år. I Åbo har det redan i ett drygt år varit möjligt att få coachning som stöder arbetslivet. Man kan också delta från övriga kommuner i Åboregionen.

”Det är helt fantastiskt att vi kan erbjuda det här stödet till föräldrarna i Åbo med närregion under ännu ett extra år. Det finns ett behov av stöd och en efterfrågan på tjänsten, och på det här viset kan vi få ännu flera föräldrar att omfattas av det avgiftsfria stödet”, säger projektchef Saija Enqvist från projektet Från familjeledighet till arbetslivet som ligger bakom coachningarna. 

På riksnivå har redan hundratals föräldrar deltagit i utbildningen. 94 % av de som svarat har berättat att de åtminstone ganska sannolikt skulle rekommendera tjänsten till en vän. Över hälften av de som svarat skulle mycket sannolikt rekommendera tjänsten till en vän. Redan drygt hundra föräldrar som deltagit i Åboregionens coachning har hunnit fylla i responsblanketten som delas ut när coachningen avslutas. Inom projektet gläder man sig över den förlängda projekttiden och hoppas att allt flera föräldrar får veta om möjligheten.

”Vi strävar efter att skräddarsy innehållet i coachningarna så att det stöder förälderns egen situation och beaktar önskemålen. Där en person kanske behöver sparring uttryckligen för att söka jobb, kanske en annan person ännu vill fundera på vad som känns som den egna grejen. Kom alltså modigt med, oavsett om du funderar över din egen kompetens, riktningen för din karriär eller hur du kan kombinera familje- och arbetslivet, om du så har en doktorsexamen eller inte har någon examen alls”, uppmuntrar projektplanerare Tomi Majuri.

Ett av coachningarnas särdrag är också det breda språkutbudet. Det är förutom på finska och svenska också möjligt att få coachning på engelska samt tolkning till flera andra språk.

”Inom projektet strävar vi efter att nå också föräldrar med invandrarbakgrund som inte har tillräckliga språkkunskaper för att delta i utbildningen på de inhemska språken. Det är tillräckligt besvärligt att nå de föräldrar som kan finska, så för det kommande året väntar en rejäl utmaning i att nå ut till och informera om den här stödmöjligheten för dem som inte talar finska. På sätt och vis är det en egen intressant målgrupp inom en annan viktig målgrupp”, funderar Enqvist.

Den avgiftsfria coachningen riktar sig till föräldrar som är familjelediga eller vårdar sina barn hemma. Det kostar inget att delta och det förbinder en inte till någonting. Man kan delta oberoende av utbildningsbakgrund, kön eller hur länge man har vårdat barnet hemma. Syftet med coachningarna är att underlätta övergången till arbetslivet för föräldrar som varit familjelediga, förbättra föräldrarnas arbetslivsfärdigheter och till exempel ge verktyg för att samordna familje- och arbetslivet. Projektet finansieras av arbets- och näringsministeriet och koordineras av NTM-centralen i Nyland. Förutom Åbo ordnas coachningen i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och Lappland. 

”Föräldrar som är familjelediga och föräldrar som vårdar barn hemma har en enorm kompetens och potential – ibland behövs det bara lite stöd för att man ska inse det och den ska lyftas fram. Här kan man få över 20 timmar stöd. Och dessutom helt gratis”, avslutar Majuri.

Mer information och anmälan: https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/ https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/ilmoittaudu 

Tilläggsuppgifter 

Saija Enqvist, projektchef 

tfn. 0295021045 

saija.enqvist@ely-keskus.fi

Tomi Majuri, projektplanerare

tfn. 0295021046

tomi.majuri@ely-keskus.fi

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Salossa Teijon kansallispuistossa sijaitsevasta Kirjakkalan ruukkialueesta tehty uusi rakennussuojelupäätös20.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt päätöksen Kirjakkalan ruukin rakennussuojeluasiassa, joka otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta rakennusperinnön suojelusta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) mukaisena asiana 18.12.2014. Kohde on jo vuonna 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla. Uuden suojelupäätöksen myötä on ollut tarkoitus määrittää kohteelle suojelumääräykset. Vireilleotto on koskenut asetussuojeltua kohdetta kokonaisuudessaan.

I augusti minskade arbetslösheten snabbt i Egentliga Finland20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av augusti 20 500 arbetslösa arbetssökande. I augusti brukar antalet arbetslösa vanligen minska rejält jämfört med juli och denna gång minskade det med 2 900 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 2 200 personer (10 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (15 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 700 (34 %) personer jämfört med året innan. I slutet av augusti var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,9 %, vilket är 1,0 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften endast något mindre än i hela landet (9,1 %). I augusti var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Salo ekonomiska region (-14 %). I Nystadsregionen ökade arbetslösheten klart (+26 %). Den högsta arbetslöshe

Varsinais-Suomen työttömyys supistui elokuun aikana vauhdikkaasti20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 20 500 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä tippuu yleensä voimakkaasti heinäkuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä laski 2 900 hengellä. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 2 200 henkilöllä (10 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (15%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 700 (34%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,9% eli 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli niukasti pienempi kuin koko maassa (9,1 %). Elokuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (-14%). Vakka-Suomessa määrä kasvoi selkeästi (+26%). Työttömyysaste oli korkein Vakka-Suomessa (9,6%) sekä Turun kaupungissa (12,1%). Pienin työttömyysaste

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum