Valtiokonttori

De sista omgångarna av kostnadsstöd har avslutats

Dela
Den sjätte omgången av kostnadsstöd och stöd för icke täckta fasta kostnader har avslutats i Statskontoret
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Ansökan om kostnadsstöd avslutades 31.5.2022. Hittills har 61,7 miljoner euro delats ut i stöd under den sjätte omgången av kostnadsstöd. Det mesta stödet har gått till Nyland och branscherna som fått mest stöd är förplägnadsverksamhet och turism. Det var färre ansökningar än i den femte omgången av kostnadsstöd. Under den femte omgången beviljades totalt 79 miljoner euro i kostnadsstöd. Förplägnadsverksamhet var också den största stödtagarbranschen under den femte omgången.

Den andra ansökningsomgången för stöd för icke täckta fasta kostnader upphörde den 3.6.2022. Det var särskilt avsett för stora företag som inte längre kunde få kostnadsstöd på grund av att deras stödtak på 2,3 miljoner euro som fastställts i EU:s ramstödsprogram redan var fullt. Statskontoret fick sammanlagt 38 ansökningar vid sista ansökningsdagen och 2,1 miljoner euro har beviljats ​​hittills, när mer än hälften av ansökningarna fortfarande är under behandling.

Statskontoret beviljade 1,10 miljarder euro i coronastöd för företag

Totalt har hittills cirka 1,10 miljarder euro beviljats ​​av Statskontoret. Cirka 29 000 företag har fått stöd. Det överlägset största stödet beviljades under den tredje omgången av kostnadsstöd, nästan 300 miljoner euro.

Statskontorets statistiksidor ger aktuell information om alla ansökningsomgångar, handläggningen av ansökningar och utbetalda stöd. Statistiken uppdateras varje vardag kl. 12.00.

Kostnadsstödets slutrapport

Alla coronastöd för företag som beviljats ​​av Statskontoret har nu upphört och de återstående stöden kommer att betalas ut till kunderna senast den 30.6.2022. Det beror på att den tillfälliga ramen för statligt stöd på grund av EU:s räntepandemin upphör den 30.6.2022 och det kommer inte längre att vara möjligt att fatta nya stödbeslut. Slutrapporten om kostnadsstödet publiceras den 30.6.2022.

Bränslestöd i november

Regeringen har föreslagit en lag om tillfälligt bränslestöd till transportföretag för att kompensera den plötsliga höjningen av priset på flytande bränslen som började Ryssland invaderade Ukraina. Stödet skulle omfatta gods- och persontransporter på landsväg samt alla former av bränsle och elenergi med undantag för brännolja som inte får användas i trafiken. Lagförslaget behandlas för närvarande i riksdagen. Stödet skulle kunna sökas hos Statskontoret i november 2022. Arbets- och näringsministeriet informerar om det tidsbegränsade bränslestödet till transportföretag.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador.