Espoon kaupunki - Esbo stadEspoon kaupunki - Esbo stad

Deltagande skapar en hållbar och tolerant stadsmiljö – Esbo stads kulturtjänster tar hänsyn till förändringar i befolkningsstrukturen

Dela

Forskningsprojektet EspooCult undersökte hur man genom kulturtjänster och hobbyverksamhet kan öka invånarnas möjligheter att påverka, stärka sin självkänsla och delta i verksamhet som ordnas av lokala samfund. Ett mångsidigt kulturellt utbud och möjligheter att uttrycka sig själv utgör kärnan för deltagande.

Befolkningsökning och internationalisering styr utvecklingen av kulturutbudet

I slutet av 2018 hade Esbo 283 632 invånare och staden är därmed den näst största staden i Finland. Befolkningen ökar snabbt jämfört med övriga städer. I slutet av 2018 hade 17 procent av stadens invånare ett annat modersmål än finska eller svenska och det talades 118 språk i staden. De vanligast bland de främmande språken var ryska, estniska, arabiska, engelska, somali och kinesiska. De tjänster som staden producerar bör därför förnyas och hänga med i de snabba förändringarna i omvärlden.

Esbo stad vill göra sitt kulturutbud ännu mer tillgängligt för alla invånare. Att identifiera och undanröja hinder för deltagande är en viktig del av att bygga en stad som tar hänsyn till alla invånare. För att staden ska kunna förbättra tillgången till kultur krävs ett aktivt samarbete mellan olika sektorer, kulturaktörer och representanter för invandrargrupper och minoritetsgrupper. Staden utvecklar också förutsättningar för verksamhet nära invånarna i grannskap och i lokaler med låg tröskel.

Stadens bibliotek och museer producerar tjänster för kommuninvånare med främmande språk som modersmål. I köpcentret Sello finns till exempel ett ryskt bibliotek och i museerna ordnades projektet Turvapaikkana museo som syftade till att förbättra de unga asylsökandenas och deras familjers deltagande och välfärd.

Kultur för alla för ut kulturtjänster till invånarna

Tjänsten Kultur för alla gör kulturutbudet genuint tillgängligt för alla kommuninvånare. I verksamheten ingår till exempel Kaikukortet för anskaffning av avgiftsfria inträdesbiljetter till kulturobjekt, kulturevenemang och kulturkurser som ingår i kortnätverket. Kaikukortet är avsett för klienter inom social- och hälsovården som på grund av sin ekonomiska situation inte har råd med inträdesbiljetter.

I verksamheten ingår också kultur- och idrottsstigen KULPS!, som bekantar grundskoleeleverna med kultur- och idrottstjänster i hemstaden. De avgiftsfria KULPS!-besöken ingår i grundskolans läroplan. Kulturspaning erbjuder konst och kultur inom småbarnspedagogiken i Esbo. I Kulturspaning, som inleddes hösten 2019, deltar för närvarande samtliga 175 kommunala daghem i Esbo.

Kulturutbudet i Esbo planeras tillsammans med invånare och samarbetsnätverk.

I Esbo värnar man också i framtiden om kulturell mångfald och strävar efter att säkerställa tillgången till kulturutbudet. Invånarna uppmuntras att aktivt delta i kulturverksamhet och i möten mellan kulturer. I undersökningen EspooCult blev invånarna tillfrågade om vilket slags kulturverksamhet de önskar i Esbo i framtiden. Invånarna ansåg det vara viktigt att till exempel erbjuda samhälleliga och invånarorienterade kulturtjänster i de olika områdena.

Ta med invånarna i planering och genomförande av verksamheten. Använd stadens lokaler för invånar- och kulturverksamhet på bredare front än nu (bl.a. skollokaler). Täckande utbud runtom i Esbo. (Svar på EspooCults invånarenkät)

Jag önskar en engagerande kulturverksamhet där det är naturligt för människor av olika slag att möta andra utanför den egna bubblan. (Svar på EspooCults invånarenkät)

Enkäten var öppen 4.6–27.10.2019 och besvarades av 232 personer. Kulturutbudet utvecklas också genom att ingå nya partnerskapsrelationer och aktivt samlar in respons från kommuninvånarna.

Det tvååriga forskningsprojektet utreder hur Esbo är som kulturstad. Undersökningen erbjuder en gedigen kunskapsbas för att utveckla staden. Undersökningen har beställts av Esbo stads resultatenhet för kultur och genomförs av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Projektet inleddes i januari 2018. Under undersökningens gång publiceras sammanlagt fyra faktablad Det första faktabladet utkom 26.4.2018, det andra 11.12.2018, det tredje 28.5.2019 och det fjärde 16.1.2020. Det fjärde faktabladet har tagits fram i samarbete med forskningsinstitutet KEA European Affairs, som varit en internationell partner i undersökningen EspooCult.

Nyckelord

Kontakter

specialforskare, undersökningssamordnare Anna Kanerva, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore
tfn 050 302 1414 eller anna.kanerva@cupore.fi

kulturdirektör Susanna Tommila, Esbo stad, resultatenheten för kultur
tfn 043 825 5074 eller susanna.tommila@espoo.fi

specialsakkunnig Katja Koskela, Esbo stad, resultatenheten för kultur
tfn 043 827 1080 eller katja.koskela@espoo.fi

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Resultatenheten för kultur ansvarar för Esbo stads kulturutbud och kulturprofil. Resultatenheten består av fyra serviceområden: stadsbiblioteket, stadsmuseet, stadsorkestern Tapiola Sinfonietta samt evenemangs- och kulturtjänsterna.

www.kulttuuriespoo.fi | www.esbo.fi/kultur

#kulttuuriespoo @kulttuuriespoo

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum