Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Den gemensamma ansökan inleds den 21 februari – i Helsingfors finns ett brett utbud av utbildningar

Dela
Den nationella gemensamma ansökan på andra stadiet till gymnasier, yrkesutbildning och Hux-utbildning pågår 21.2–21.3.2023. Helsingfors stads gymnasier, den privata yrkesläroanstalten Prakticum och den finska yrkesläroanstalten Stadin AO erbjuder ett brett utbud av utbildningar.

Alla niondeklassare ska söka till antingen en yrkesutbildning, handledande utbildning eller en gymnasieutbildning.

”Det viktigaste är att den unga själv väljer en studieplats som hen är intresserad av. Då motivationen är på plats, löper studierna lättare. Och alla läroanstalter på andra stadiet ger de studerande en god vägkost inför fortsatta studier och arbetslivet”, säger Moa Thors som är chef för den svenskspråkiga fria bildningen och gymnasieutbildningen vid Helsingfors stad.

Den gemensamma ansökan till andra stadiet efter den grundläggande utbildningen pågår 21.2–21.3.2023.

Högskolesamarbete och studier förankrade i arbetslivet

Helsingfors stad driver 15 gymnasier, varav tre är svenska och ett är ett vuxengymnasium. Stadens gymnasier har alla en egen särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik profilering.

I gymnasiet har du möjlighet att välja studier från ditt eget gymnasium och alla stadens övriga gymnasier. Dessutom kan du välja studieavsnitt från de finska gymnasiernas gemensamma studiebricka.

Helsingfors stads gymnasier har ett tätt och mångsidigt samarbete med högskolor. De studerande har därigenom en ypperlig möjlighet att redan under gymnasietiden bekanta sig med högskolestudier.

Vid Stadin AO kan man i samband med den gemensamma ansökan söka till utbildningar för 27 yrkesinriktade grundexamina. Studerande kan även gå gymnasiekurser eller kombinera  studierna med en karriär inom idrott med yrkesstudier eller avlägga yrkesinriktad examen genom läroavtal.

Yrkesutbildning på svenska ordnas i Helsingfors av Yrkesinstitutet Prakticum.

Hux är utbildning som handleder för examensutbildning

Under Hux-utbildningen har studerande möjlighet att stärka de färdigheter som behövs för studier på andra stadiet. Studerande kan även bekanta sig med yrkes- eller gymnasiestudier och höja sina vitsord.

Om en sökande inte får en studieplats i ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt i samband med den gemensamma ansökan, får hen en plats inom Hux-utbildningen.

Hux-utbildningen räcker högst ett år. Vid behov kan studerande redan tidigare flytta över till en utbildning på andra stadiet. 

Ansök på webbplatsen Studieinfo 

Den gemensamma ansökan på andra stadiet är avsedd för dem som går ut grundskolan och för sökande utan examen. Ansökan sker elektroniskt på adressen Studieinfo.fi.

Under den gemensamma ansökan kan man söka till gymnasiet, utbildning som ger yrkesinriktad grundexamen och Hux-utbildning. Därtill är det möjligt att söka till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, den så kallade TELMA-utbildningen, och till folkhögskollinjer som riktar sig till läropliktiga. 

Grundskolornas elevhandledare och lärarna stödjer niondeklassarna i att välja utbildning.

Viktiga datum under den gemensamma ansökan våren 2023:  

Ansökningstiden för den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen är 21.2–21.3.2022.

Information om antagningsresultaten ges tidigast 15.6.2022.

En studieplats ska tas emot senast 29.6.2022.

Fostrans- och utbildningssektorns nyheter om studier på andra stadiet kan du läsa på våra webbsidor

Helsingfors stads gymnasier 
 
Det finska yrkesinstitutet Stadin AO

Yrkesinstitutet Prakticum

Ytterligare information:

Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen Moa Thors, tfn 09 310 70077

Tf chef för den finska gymnasieutbildningen Tarja Aro-Kuusikoski, tfn 09 310 82365

Vice rektor Sari Slöör, Stadin AO, tfn 09 310 64093

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.3.202317.3.2023 12:31:54 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. maaliskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa yhteenveto toimialan vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä sekä toimialan vuoden 2022 toimintakertomus. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum