ELY-keskukset

Den nationella understödsansökan för miljöfostran och miljömedvetenhetsprojekt öppnas

Dela
Understöd för regionala och nationella betydelsefulla miljöfostrans- och miljömedvetenhetsprojekt kan ansökas från Mellersta Finlands NTM-central mellan 18.10 – 30.11. 2022. Det specifika temat för understödsansökan i år är det levande kulturarvet. Man kan också ansöka om understöd för projekt inom andra teman. Sökandet är riksomfattande.

Understöd beviljas till pilot- och utvecklingsprojekt. Understödet kan sökas av föreningar, organisationer och andra samfund som läroanstalter, företag och kommuner. Projekt som understöds ska främja hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön eller annan miljöfostran och -upplysning. Det ekologiska hållbarhetsperspektivet ska vara centralt i projektet, även om det främjar hållbar utveckling i ett större sammanhang. Understödet är diskretionära specialunderstöd från miljöministeriets förvaltningsområde.

Temat är det levande kulturarvet

Det specifika temat för sökandet är det levande kulturarvet. Med levande kulturarv avses immateriella kulturarv såsom seder, färdigheter och berättelser. Naturrelaterat levande kulturarv omfattar till exempel förhållandet till naturen, allemansrätt, bär- och svampplockning. Det levande kulturarvet innefattar vanor och färdigheter relaterade till förvaltning och nyttjande av byggnader, gårdar och landskap.

Målet om ekologisk hållbarhet måste också ingå i de projekt som är knutna till temat. Exempelvis kan ett projekt om miljöfostran eller miljömedvetenhet som rör det levande arvet stärka, sprida eller förbättra ett kulturarvsuttryck. Projektet kan också leda till ett mer hållbart förhållningssätt till kulturarvet, till exempel genom att stimulera till debatt eller lyfta fram sätt på vilka kulturarvet kan utvecklas mot bakgrund av dagens ekologiska utmaningar.

Sökande: ta hand om fullmakter vid behov

Vi rekommenderar att du ansöker om understöd via Regionförvaltningens transaktionstjänster. Det är en plattform för elektroniska tjänster, där man loggar in med stark autentisering. I transaktionstjänsten kan du spara ansökan som ett utkast och komma tillbaka senare för att slutföra den.

Den person som fyller i understödsansökan ska kontrollera att han eller hon har rätt att agera på den sökande organisationens vägnar. Om den sökande ensam har teckningsrätt för organisationen identifierar systemet detta. Annars rekommenderar vi att man använder suomi.fi-fullmakten vid ansökningen. Med bemyndigandet definierar organisationen vem som har fullmakt att agera på uppdrag av organisationen i olika frågor. Organisationen kan också ge fullmakter till nya personer eller ta bort fullmakter mitt i projektet. Detta gör det lättare att hantera situationer där den som ansvarar för projektet i organisationen ändras. Det fullmaktsärendet på suomi.fi som använts för att ansöka om understöd till miljöfostran är "Ansöka om statsunderstöd relaterade till miljön". Det är en bra idé att få ordning på sina fullmakter i god tid innan understödsansökningsperioden går ut.

Transaktionsrätten kan även verifieras med en skannad fullmakt som bifogas ansökan. Fullmakten ska också bifogas om ansökan görs med hjälp av ett utskrivet formulär.

Mer information:

Om understöd: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-ymparistokasvatus

Om Suomi.fi-behörigheter: https://www.suomi.fi/valtuudet

Nyckelord

Kontakter

Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen
tanja.tuulinen@ely-keskus.fi
tfn 0295 024 669
(inte tillgänglig 19.–21.10.)

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallassa sijaitsevan nikkelituotannon laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Satakunta, Varsinais-Suomi)29.3.2023 15:32:52 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan nikkelintuotantolaitoksen laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

Kohonneet kustannukset ja pienempi rahoitus vähentävät päällystysmääriä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä29.3.2023 09:25:20 EEST | Tiedote

Maanteiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ovat jäämässä vähäisiksi. Tänä vuonna uudelleen päällystetään tämänhetkisen arvion mukaan 130–150 km maanteitä. Tarkka päällystysmäärä selviää kilpailutusten myötä huhtikuun aikana. Päällystyskilometrien pieneen määrään vaikuttavat kustannusten merkittävä nousu ja edellisvuosia pienempi rahoitus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum