Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Den nya handboken om tillståndsförfaranden för produktionsanläggningar av förnybar energi är den första i sitt slag

Dela

Strävan mot en kolneutral framtid leder till en ökande mängd projekt som producerar eller utnyttjar förnybar energi. Dessa kan vara allt ifrån solpaneler som installeras på egnahemshusets tak, till biogasproduktion i samband med lantbruk eller stora havsbaserade vindkraftverk. Nu har det i ett omfattande myndighetssamarbete utarbetats en handbok för de tillståndsförfaranden som behövs vid produktion av förnybar energi.

Helheten är täckande och en ypperlig hjälp i djungeln av tillstånd och förfaranden för den som planerar förnybar energiproduktion

Strävan mot en kolneutral framtid leder till en ökande mängd projekt som producerar eller utnyttjar förnybar energi. Dessa kan vara allt ifrån solpaneler som installeras på egnahemshusets tak, till biogasproduktion i samband med lantbruk eller stora havsbaserade vindkraftverk. Nu har det i ett omfattande myndighetssamarbete utarbetats en handbok för de tillståndsförfaranden som behövs vid produktion av förnybar energi.

Handboken innehåller anvisningar för projekt inom förnybar energi, både för byggande eller ändring av stora energiproduktionsanläggningar och för privata projekt i liten skala. Med handboken som stöd kanman på egen hand göra sig förtrogen med tillstånd och anmälningar som behövs. Handboken finns tillgänglig för alla på den nya tillståndsrådgivningens hemsida.

Handboken har sammanställts i en myndighetssamarbetsgrupp som består av de behöriga myndigheterna, Kommunförbundet, samt den nya till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten centrerade kontaktpunktsmyndigheten.

Rådgivning i tillståndsärenden kring produktion av förnybar energi

Den nationella tillståndsrådgivningen för förnybar energi betjänar från NTM-centralen i Södra Österbotten.  Rådgivning ges per telefon eller e-post i frågor som gäller tillstånd för projekt i anslutning till framställning av förnybar energi. Kontaktpunktsmyndighetens uppgift är att ge råd och hjälp med tillståndsärenden, samt följa upp de tidsfrister som fastställts för tillståndsförfaranden.

I fortsättningen kan tillståndsärenden som rör förnybar energi även skötas elektroniskt i den nya tjänsten Tillstånd och tillsyn. I tjänsten kan tillståndssökanden sköta tillståndsärenden i anslutning till produktionsanläggningen för förnybar energi på ett och samma ställe. Via tjänsten kan tillståndssökanden ansöka om tillstånd och göra anmälningar som hör till flera olika behöriga myndigheters ansvarsområden. I tjänsten är det möjligt att följa upp behandlingen av tillståndsärenden och kommunicera med myndigheterna.

Handboken och grundandet av den nationella kontaktpunktsmyndigheten är en del av verkställandet av en ny lag. Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020) trädde i kraft den 30.6.2021. Lagen är en del av det nationella verkställandet av EU:s s.k. RED II-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Lagens syfte är att påskynda tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi samt att förbättra tillgången till rådgivning i anslutning till förfarandena.

Kontaktuppgifter till tillståndsrådgivningen för förnybar energi:

E-postadress: tillstandsradgivning@ntm-centralen.fi

Telefonnummer: 0295 020 920

Nyckelord

Kontakter

Ledande expert Mari Hakola, mari.hakola@ely-keskus.fi, tel. 0295 027 654

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Viadukten i Kållby i Jakobstad öppnas för trafik (uppgiften om orten har korrigerats)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

NTM-centralens och MPV-Infrarakennes entreprenad med korsningsbron på Kållbyvägen i Jakobstad (uppgiften om orten har korrigerats, bron ligger i Jakobstad, inte i Pedersöre) börjar bli färdig. Den nya bron längs Kållbyvägen öppnas för trafik på torsdag 23.9.2021. Stamväg 68 har förbättrats genom att den planskilda korsningsbron har ersatts med en ny bro. Slutförandet av arbetet pågår ännu under ungefär två veckor.

Kolpintien risteyssilta avataan liikenteelle Pietarsaaressa (paikkakunta muutettu oikeaksi)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

ELY-keskuksen sekä MPV-Infrarakenteen urakka Kolpintien risteyssillalla on valmistumassa Pietarsaaressa. (korjattu sillan sijaintitieto oikeaksi eli silta sijaitsee Pietarsaaressa, ei Pedersöressä.) Uusi Kolpintien silta avataan liikenteelle torstaina 23.9.2021. Kantatietä 68 on parannettu korvaamalla eritasoristeyssilta uudella sillalla. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä tämän jälkeen noin kahden viikon ajan.

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna21.9.2021 09:52:07 EEST | Tiedote

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Uusi LIFE-hanke parantaa uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa: Lapväärtin-Isojoella kunnostetaan jokihelmisimpukan elinympäristöjä ja perustetaan pikkuraakkujen lastentarhoja21.9.2021 09:52:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytettävissä noin 580 000 euroa hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kansallinen rahoitus Länsi-Suomessa koostuu suurelta osin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum