Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Den nya lagen träder i kraft i början av 2022: olaglig import av djur från EU kan medföra en påföljdsavgift på upp till 5 000 euro

Dela

Reformen av lagen om djursjukdomar ger myndigheterna fler verktyg för att stävja olaglig import av djur. Enligt lagen som träder i kraft den 1 januari 2022 kan en djurimportör få en påföljdsavgift på 300–5 000 euro för olaglig import från EU:s inre marknad. Den som importerar djuret ansvarar för att importkraven iakttas.

Ändringen av lagen om djursjukdomar träder i kraft den 1 januari 2022. I fortsättningen kan regionförvaltningsverket eller Tullen påföra importören av ett djur som har importerats i strid med föreskrifterna en påföljdsavgift på minst 300 och högst 5 000 euro.

”Det är djurimportören som svarar för att ta reda på och uppfylla importvillkoren, så senast nu är det skäl att kontrollera importkraven på Livsmedelsverkets webbplats”, påminner länsveterinären Sari Haikka vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

”De viktigaste kraven är identifikationsmarkeringen av djur, såsom mikrochip eller ring för märkning av fåglar, hästpass eller EU-pass för sällskapsdjur, och dessutom TRACES-intyg när djuret byter ägare”, berättar Haikka.

Kraven gäller alltså också till exempel hundvalpar som förs in som sällskapsdjur från ett annat EU-land. Djurets pass ska stämma överens med chipidentifikationen och innehålla anteckningar om djursjukdomar som ska bekämpas genom myndighetsåtgärder, såsom rabies och ekinokockos. Om djuret byter ägare, ska importören dessutom ha ett TRACES-hälsointyg över djuret som utfärdats av veterinären i avgångslandet två dygn före importen.

Närmare krav på djur som importeras från EU-länder, Norge och Schweiz finns på Livsmedelsverkets webbplats

Till exempel rabies är en sjukdom som är farlig även för människan och efter att symtomen har inträtt leder rabies i praktiken alltid till döden hos människor. Syftet med importkraven för djur är att skydda både djur och människor från spridning av allvarliga sjukdomar och säkerställa att djuren har uppfötts och skötts på ett behörigt sätt före importen.

”Det har redan i många år informerats och diskuterats i offentligheten om smuggling och olaglig import av sällskapsdjur, men det har inte satt stopp för den olagliga handeln med sällskapsdjur. I och med lagändringen befinner vi oss nu i en situation där djurimportören kan påföras en påföljdsavgift för olaglig import av djur helt utan polisundersökning", konstaterar Sari Haikka.

Utöver regionförvaltningsverket har Tullen i och med lagreformen beviljats behörighet att inspektera djurtransporter redan vid gränsen. Utöver gränserna övervakar regionförvaltningsverket dessutom att djurtransporterna inom landet är lagenliga.

Mer information

Nyckelord

Kontakter

För media

länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104
fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum