Uudenmaan ELY-keskus

Den nya rastplatsen underlättar den akuta bristen på långtradarparkering i huvudstadsregionen

Dela

I omgivningen kring Nordsjö hamn, flygplatsen och stambanan, Ring III samt riksväg 3 och riksväg 4 finns Finlands viktigaste logistiska zon. Största delen av Finlands utrikeshandel och konsumenternas konsumtionsvaror går genom området. Bristen på parkeringsområden för den tunga trafiken försvårar dock transporternas ankomst till destinationen i rätt tid och följningen av den lagstadgade regleringen av kör- och vilotider. Den nya rastplatsen underlättar bristen på långtradarparkering i huvudstadsregionen innan mer permanenta serviceområden byggs.

Arkivbild, ej relaterad till den öppnade platsen: Rastplats för tung trafik i Keimolaporten.
Arkivbild, ej relaterad till den öppnade platsen: Rastplats för tung trafik i Keimolaporten.

Det nya parkeringsområdet med 61 långtradarplatser öppnades den 1.6.2022 i Vanda i närheten av Ring III på adressen Katrinevägen 22. Långtradarparkeringen har genomförts i samarbete och finansiering av både NTM-centralen i Nyland och städerna Esbo, Helsingfors och Vanda. Transportaktörernas behov har beaktats i serviceutbudet.

Långtradarparkeringen på Katrinevägen möjliggör 18 timmars parkering

NTM-centralen i Nyland har låtit göra beräkningar av användningsgraden för rastplatserna vartannat år sedan år 2015. Enligt uppgifterna om användningsgrad finns det för få rastplatser. Särskilt efterfrågade är långtradarparkeringarna, som erbjuder förarna tjänster även nattetid. På Katrinevägen får fordonskombinationer parkeras i området i 18 timmar. Chaufförerna har också tillgång till en servicebyggnad med toaletter och duschar. Parkering samt användning av toalett och dusch är gratis för chaufförerna.

De permanenta parkeringsområdena för tung trafik har avtalats genom MBT-avtalet. Enligt MBT-avtalet mellan Helsingforsregionen och staten 2020–2031 planerar och utarbetar Trafikledsverket, NTM-centralen i Nyland och kommunerna i regionen nödvändiga planer för två serviceområden för tung trafik så att genomförandet av dem kan inledas under avtalsperioden. De mer permanenta serviceområdena finansieras av staten och kommunerna tillsammans.

Registrering som användare av tjänsten samt mer information om tjänsten: www.rekkaparkki.com (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Beställarnas kontaktpersoner:

Tommi Heinonen, NTM-centralen i Nyland, tommi.heinonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 036 007

Suvi Kajamaa, Esbo stad, suvi.kajamaa@espoo.fi, tfn 043 827 2547

Juha Hietanen, Helsingfors stad, juha.hietanen@hel.fi, tfn 040 334 2234

Kaisa Saario, Helsingfors stad, kaisa.saario@hel.fi, tfn 040 561 3597

Markus Holm, Vanda stad, markus.holm@vantaa.fi, tfn 043 827 0942

Bilder

Arkivbild, ej relaterad till den öppnade platsen: Rastplats för tung trafik i Keimolaporten.
Arkivbild, ej relaterad till den öppnade platsen: Rastplats för tung trafik i Keimolaporten.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Planeringen av landsväg 11617 (Linjatie) till byväg upphör, Tusby och Mäntsälä29.6.2022 15:24:26 EEST | Tiedote

Planeringen av en bygväg för Linjatie (landsväg 11617) på gränsen mellan Tusby och Mäntsälä kommuner som inleddes våren 2022 upphör och vägavsnittet genomförs inte som byväg. De beläggningsarbeten som programmerats för Linjatie och Niittykulmantie genomförs dock enligt planen under sommaren 2022. Körbanemarkeringarna genomförs på sedvanligt sätt enligt dimensioneringsanvisningarna för landsvägar med två körfält. Inga farthinder byggs på Linjatie i samband med beläggningsarbetena. Hastighetsbegränsningen på Linjatie förblir tills vidare oförändrad. Tusby kommuns tidtabellsmål för genomförandet av detaljplanen Joenranta invid Linjatie påverkade beslutet att avsluta planeringen av byvägsprojektet. Byggarbetena under den tid som planområdet byggs kommer att öka byggplatstrafiken betydligt på Linjatie, vilket skulle ha försämrat byvägens funktion och säkerhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum