Aluehallintovirasto AVI

Den regionala beredskapskommittén 13.8.2020: Beredskap för regionala rekommendationer och begränsningsåtgärder

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté samlades efter en kort sommarpaus fortsättningsvis på distans den 13 augusti 2020. Sommarsemestrarna inleddes för coronavirusets del i lugna tecken, men återkomsten är tyvärr redan annorlunda. - Läget har jämfört med sommaren försämrats precis den här veckan. Under de gällande begränsningarna har vi gett anvisningar enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisning och vid behov ingripit i missförhållanden i dessa under våra inspektioner, berättade beredskapskommitténs ordförande, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen om regionförvaltningsverkets övervakning.

Antalet som ska testas har ökat i alla sjukvårdsdistrikt - rådgivningslinjerna går heta

Sjukvårdsdistrikten berättar att förkylningssäsongen har börjat och medfört rusning i coronatestningen och uppringningarna till coronatelefonerna har mångdubblats. Man har försökt öka testkapaciteten i alla sjukvårdsdistrikt. Försenade testresultat och analytiken har blivit flaskhals för testerna. Ställvis har det dessutom dröjt att få tid för testet. 

Det blir ansiktsmask som gäller – myndigheterna har förberett sig för regionala restriktioner tillsammans

Andningsskyddsläget i sjukvårdsdistrikten är gott jämfört med situationen på våren, och man har inte planerat ge egna rekommendationer om användningen av ansiktsmasker utan har väntat på en riksomfattande anvisning och eventuella regionala linjedragningar.

Också polisen förväntar sig att bestämmelserna som idag meddelades och övervakningen kommer att återspeglas i deras arbete som eventuella handräckningar och ansiktsmasker.

Institutet för hälsa och välfärds rekommendation efter mötet den 13 augusti är att ansiktsmasker ska användas i sådana sjukvårdsdistrikts områden där det har funnits coronasmitta. Rekommendationen är att ansiktsmasker används åtminstone i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd och vid behov kan regionala rekommendationer ges också i andra situationer.

Läs mer i Institutet för hälsa och välfärds pressmeddelande: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/thl-rekommenderar-ansiktsmask-for-att-skydda-andra-handtvatt-och-sakerhetsavstand-ar-de-viktigaste-satten-att-forebygga-coronasmitta?redirect=%2Fsv%2Fweb%2Fthlfi-sv

Svaga signaler och restriktioner i september

Landskapsförbunden berättade under mötet att arbetet med regionala överlevnadsplaner är i gång och att man lyssnar efter "tysta signaler" också under beredskapskommitténs möte.

Regionförvaltningsverkets nuvarande begränsningsbeslut är i kraft till slutet av augusti. Nya beslut är under beredning men innehållet är ännu öppet. - Gällande september vet vi ännu inte vilka begränsningar som kommer att meddelas för september eller med vilket innehåll. Det kan hända att det blir åtstramning mer än uppluckring av nuvarande restriktioner, berättade överdirektör Marko Pukkinen om sin syn på läget. 

Nyckelord

Kontakter

överdirektör Marko Pukkinen, 0295 018 582, fornamn.efternamn@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto AVI
Aluehallintovirasto AVIRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto AVI

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto AVI

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kiitti Kainuun ripeitä koronatoimia (Pohjois-Suomi)8.9.2020 10:52:42 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 14. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 1.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Valmiustoimikunta kiitti ripeistä ja onnistuneista alueellisten tautipesäkkeiden torjuntatoimista Kainuussa ja Raahessa. Kriisin kestävyydessä onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä meiltä kaikilta. Arjen tilanteissa kuka tahansa voi altistua virukselle. Tartunnan saaneiden syyttely ja leimaaminen voivat vaikeuttaa viranomaisten työtä ja viestinnässä onnistumista.

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisten palvelujen puolesta28.8.2020 08:30:00 EESTTiedote

Tänään 28.8.2020 korona-ajan 6. kokoukseensa kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto totesi, että kauppojen tavara- ja ruokahuollossa ja logistiikassa on onnistuttu luomaan mallit, joilla toiminta pystytään varmistamaan sekä mahdollisen COVID-19 aallon että paikallisten tartuntaryppäiden ilmaantuessa alueellamme. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä palvelualoilla runsaasti. Oleellisinta kuitenkin on, että asiakkaiden huomio saadaan pysymään turvallisessa asioinnissa kaupoissa, ravintoloissa ja palveluissa. Varovaisuus on edelleenkin valttia!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum