Varsinais-Suomen ELY-keskus

Den regionala riskbedömningen för Egentliga Finland har publicerats

Dela
Den regionala riskbedömningen för Egentliga Finland har publicerats. Den regionala riskbedömningen har utarbetats på uppdrag av inrikesministeriet. Den senaste riskbedömningen gjordes 2018. Riskbedömningen grundar sig på Europeiska unionens civilskyddsmekanism som förpliktar till att regelbundet utarbeta och genomföra riskbedömningar på nationell och regional nivå.

Den regionala riskbedömningen har samordnats av Egentliga Finlands räddningsverk i samarbete med Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. I det omfattande förberedande arbetet har dessutom deltagit ÅUCS sjukhustjänster i sydvästra Finlands välfärdsområde, försvarsmakten, polisen, invandrarverket, gränsbevakningsväsendet, Åbo stad, Röda korset, NTM-centralen, Tullen, Åbo och St.Karins kyrkliga samfällighet, Finavia och Åbo hamn.

Den regionala riskbedömningen är en viktig del av det regionala beredskapssamarbetet som omfattar myndigheterna, kommunerna, företagen och organisationerna i regionen. I riskbedömningen identifieras och bedöms gemensamt de mest betydande regionala risker som olika aktörer bör förbereda sig för. Det konkreta målet med riskbedömningsprocessen är att skapa en gemensam förståelse hos de berörda aktörerna för att utveckla den regionala motståndskraften och incidenthanteringen. De regionala riskbedömningarna kommer att stödja beredskapen och kommer att användas för planering av beredskap samt för utbildning och övningar i regionen.

De regionala riskbedömningarna kompletterar den nationella riskbedömningen. I de regionala riskbedömningarna beaktas mer detaljerat hot eller incidenter som är specifika för regionerna, incidenter som kräver en reaktion utöver det normala för att behärskas och som vid förverkligande skulle medföra betydande konsekvenser på regional nivå. Den nationella riskbedömningen fokuserar på hotmönster och incidenter av nationell betydelse som bedöms ha en inverkan på samhällets vitala funktioner.

Mer information: 

Mika Korkki
beredskapschef
Egentliga Finlands NTM-centralen
mika.korkki@ely-keskus.fi

Mikael Mattila
beredskapschef
Egentliga Finlands räddningsverk
mikael.mattila@varha.fi 

Pia Hurme
planerare
Egentliga Finlands räddningsverk
pia.hurme@varha.fi

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hastighetsbegränsningen på Rävsundsbron sänks till 30 km/h26.5.2023 16:41:09 EEST | Tiedote

Rävsundsbron har redan länge varit i dåligt skick och under specialövervakning. I den fortlöpande övervakningen av brons skick har det under vintern och våren tidvis framkommit exceptionella mätresultat. Bron har inspekterats idag och man konstaterade att bron är i behov av en mer omfattande inspektion. Utifrån de inspektioner som görs nästa vecka fastställs fortsatta åtgärder för att trygga användningen av bron tills den nya bron blir färdig 2025. I det första skedet sänks hastighetsbegränsningen på bron till 30 km/h idag kl. 16.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum