Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Den rikliga nederbörden syns i vattendragen och på åkrarna i de österbottniska landskapen

Dela

Nederbörden under början av veckan (måndag–onsdag) var exceptionellt stor i Södra och Mellersta Österbotten. På många platser regnade det ca 40–55 mm under 17–19 maj 2021, till exempel i Kaustby 55 mm, Toholampi 53 mm, Halso 49 mm, Möksy (Alajärvi) 43 mm, Ylistaro 41 mm, Jalasjärvi 36 mm och Kauhava 33 mm. På flera ställen har vattnet stigit avsevärt i diken och även i större fåror. Likaså har vattenståndet i områdets sjöar stigit som en följd av regnen.

Vattenståndet i Lappo å har stigit med 1,7 meter i Liinamaa enligt grafen från Finlands miljöcentral.
Vattenståndet i Lappo å har stigit med 1,7 meter i Liinamaa enligt grafen från Finlands miljöcentral.

Speciellt i Lappo ås, Esse ås, Perho ås och Lestijoki ås avrinningsområden har det regnat mycket, delvis även i Kyro älvs område. I Lappo å i Liinamaa har vattenståndet stigit med 1,7 meter och i Kauhavanjoki med över två meter på ett drygt dygn.Åtminstone i Liinamaa har vatten runnit ut på åkrarna efter att flödesgränsen överskridits med ungefär en meter. Under innevarande vecka har vattenståndet i Kuninkaanjoki i övre loppet av Esse å stigit med dryga två meter och i nedre loppet av Esse å är vattenföringen större än under ett genomsnittligt vårflöde.Också i Perho å visar prognoserna att vattenföringen når nästan genomsnittliga vårflödesnivåer.

Enligt prognoserna kommer vattenståndet i huvudsak att börja sjunka under veckoslutet, med undantag av de stora sjöarna, såsom Lappajärvi och Kuortaneenjärvi. Som en följd av nederbörden i början av veckan kommer vattenståndet i de större sjöarna fortsätta stiga ännu under flera dagar.

Enligt väderprognoserna är det möjligt att det regnar även under nästa vecka och det kan leda till att vattenståndet i vattendragen i de österbottniska landskapen återigen börjar stiga.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Bilder

Vattenståndet i Lappo å har stigit med 1,7 meter i Liinamaa enligt grafen från Finlands miljöcentral.
Vattenståndet i Lappo å har stigit med 1,7 meter i Liinamaa enligt grafen från Finlands miljöcentral.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Läget är lugnt i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Öster-bottens område (landskapen i Österbotten)10.6.2021 13:55:37 EEST | Tiedote

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Inte heller bland medborgarobservationerna har det förekommit blågröna alger i de österbottniska landskapen under den gångna veckan. Utöver de riksomfattande fasta kontrollplatserna ger medborgarnas observationer viktig tilläggsinformation för kontrollen av blågröna alger i vårt område. Algobservationer kan meddelas i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)10.6.2021 13:55:36 EEST | Tiedote

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevä-esiintymiä. Myöskään saatujen kansalaishavaintojen perusteella sinilevää ei ole esiintynyt Pohja-laismaakunnissa kuluneen viikon aikana. Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansa-laisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueemme sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) tai leväpuhelimeen numeroon 0295 027 990.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å utreds (Österbotten)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under sommaren 2021 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å. Utredningen är en del av åtgärderna i planen för hanteringen av översvämningsrisker i Toby–Laihela ås avrinningsområde för åren 2016–2021. Toby–Laihela å är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig. Översvämningskänsligheten beror bland annat på terrängens flackhet, markanvändningen och de få sjöarna. Området Laihela–Toby–Runsor har angetts som ett område med betydande översvämningsrisk i Finland.

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksia selvitetään Laihianjoen vesistöalueella (Pohjanmaa)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kesän 2021 aikana selvitetään rakennusten tarkempia kastumiskorkeuksia Laihianjoen vesistöalueella. Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksien selvitystä tehdään osana Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Laihianjoki on pohjalaisjoki, jonka jokivarsi on hyvin altis tulville. Alueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat erityisesti maaston tasaisuus, maankäyttö sekä vähäjärvisyys. Laihia-Tuovila-Runsor on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum