Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Den som köper en importerad hund bör be försäljaren om ett TRACES-intyg

Dela

Import av sällskapsdjur från utlandet regleras i lag. Försäljare som importerar djur från utlandet ska registrera uppgifterna om de djur som säljs i det internationella, helt förnyade TRACES-systemet. Det är viktigt att varje köpare av importdjur begär ett TRACES-intyg för påseende.

Syftet med det internationella TRACES-systemet är att säkerställa spårbarheten och övervakningen av djur såväl på den interna marknaden mellan EU-länderna som vid import från länder utanför EU. Målet är att utrota illegal djurhandel, förhindra valpfabriksverksamhet och bekämpa spridningen av farliga djursjukdomar.

En kommersiell importör av djur måste registrera sig i TRACES-systemet och på förhand registrera uppgifterna om de djur som importeras i systemet. En köpare som köper ett sällskapsdjur från utlandet ansvarar för att begära TRACES-intyget för påseende. Avgångslandets veterinär utfärdar intyget i systemet två dygn före transporten.

”Det är väldigt viktigt att köparen av ett importerat sällskapsdjur begär TRACES-hälsointyget av försäljaren för påseende”, betonar Sari Haikka, länsveterinär vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”TRACES-intyget hjälper att säkerställa att djuret är friskt, lagligt importerat och vederbörligen vaccinerat.”

Den kommersiella djurtransporten ska åtföljas av ett utskrivet TRACES-intyg som upprättats i det elektroniska TRACES-systemet.

Försäljaren av importdjur ska registrera sig på förhand i det nya systemet

TRACES-systemet har nyligen förnyats helt och hållet. En försäljare som importerar djur i kommersiellt syfte ska registrera sig på förhand i systemet. För detta ska importören först registrera sig i djurhållarregistret som förs av Livsmedelsverket. Först därefter kan försäljaren ansöka om användarnamn till det nya TRACES-systemet. I TRACES-systemet måste detaljerade uppgifter om de djur som importeras matas in. Avgångslandets veterinär upprättar ett hälsointyg för djuret i TRACES-systemet två dygn före djurets transport.

Verksamhet enligt TRACES-systemet innebär också för djur som exporteras från Finland till utlandet att exporten inte kan göras i sista minuten, utan att man måste förbereda sig på den i god tid.

Mera information om kraven på import och export av sällskapsdjur finns på Livsmedelsverkets webbplats. Om ett djur importeras illegalt utan TRACES-intyg, ansvarar köparen för alla kostnader och påföljder efter kontrollen av djuret.

”Utöver TRACES-intyg borde man alltid begära åtminstone vaccinpass för djur som importeras från EU-länder”, säger Sari Haikka. ”Dessutom ska betalningen av ett sällskapsdjur alltid ske som en kontoöverföring, eftersom kontanthandel medför en risk för grå ekonomi.”

Import av djur övervakas som samarbete – köparnas ansvarsfullhet är viktigt

Import av djur övervakas i samarbete mellan myndigheterna. Regionförvaltningsverket övervakar importen särskilt med tanke på bekämpningen av djursjukdomar och djurskydd, och Tullen har parallell behörighet för detta i och med lagen om djursjukdomar som trädde i kraft i april 2021. Polisen och Tullens utredning av ekonomiska brott ingriper i djursmuggling inom övervakningen, och Skatteförvaltningen ansvarar för bekämpningen av grå ekonomi. Myndigheterna utför i samarbete slumpmässiga kontroller av djurimporten vid gränsövergångsställena inom ramen för sina resurser.

”Jag efterlyser och betonar ansvarsfullheten hos varje köpare av sällskapsdjur”, påminner Sari Haikka. ”Så länge som människor köper djur som importerats illegalt eller fötts upp under dåliga förhållanden finns det också brottslig verksamhet och utbud i anslutning till detta. Och djuren lider av det.”

Den nya lagen om djurs välbefinnande medför skärpningar i importen

Jord- och skogsbruksministeriet bereder en lag, vars syfte är att förbättra djurens välbefinnande. Enligt den nya lagen skulle man ingripa i hundvalps- och kattungefabrikers verksamhet och handel genom att förbjuda importen av hundvalpar och kattungar som är yngre ett halvt år till Finland, om avsikten är att sälja valpen eller kattungen vidare inom två månader från importen. Syftet med förbudet är att förhindra importen av hundvalpar och kattungar som fötts upp utomlands under dåliga förhållanden till Finland. Dessutom skulle minimikrav ställas för innehållet i försäljningsannonser för hundar och katter. Av annonserna bör framgå bland annat registernumret för en yrkesmässigt verksam försäljare och det land, där djuret som säljs har fötts.

Lagen om djurens välbefinnande ska ges till riksdagen under vårsessionen 2022 och träda i kraft i början av 2023.

Enligt lagen om djursjukdomar som trädde i kraft i april 2021 får hundvalpar under 15 veckor som inte vaccinerats (mot rabies) inte importeras kommersiellt.

Mer information

Livsmedelsverkets webbplats:

TRACES-intyg 

Krav på import av sällskapsdjur

Illegal import av djur 

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 4.11.2021:

Regeringens proposition med förslag till ny lag om djurvälfärd på remiss

Regionförvaltningsverkets blogg

Läs mer i regionförvaltningsverkets blogg om hur man undviker valphandlare (på finska)

Nyckelord

Kontakter

För media

Länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté: Säkerhetsläget i regionen är stabilt, beredskap att trygga elförsörjningen19.8.2022 12:55:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 18 augusti 2022. Under mötet sammanställdes en lägesbild av beredskapsläget i regionen. Beredskapskommittén följer med och bedömer säkerhetsläget i samhället och förmedlar information till centralförvaltningen och intressegrupperna i regionen. Beredskapskommittén verkar i Västra och Inre Finlands område som omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: Alueen turvallisuustilanne vakaa, sähkönsaannin varmistamiseen varauduttu19.8.2022 12:55:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 18.8.2022. Kokouksessa koottiin tilannekuvaa alueen varautumistilanteesta. Valmiustoimikunta seuraa ja arvioi yhteiskunnan turvallisuustilannetta ja välittää tietoa alueen sidosryhmille ja keskushallintoon. Valmiustoimikunta toimii Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Kutsu verkkoseminaariin: Vaihteleva työaika 1.9.2022 klo 11–1216.8.2022 07:05:00 EEST | Kutsu

Vaihteleva työaika tarkoittaa nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee esimerkiksi välillä 10–30 tuntia viikossa. Vaihtelevaa työaikaa koskeva lainsäädäntö muuttui 1.8.2022. Työsuojeluhallinto järjestää 1.9.2022 klo 11–12 maksuttoman verkkoseminaarin, jossa käsitellään sekä uutta että aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä koskien vaihtelevaa työaikaa. Tilaisuus on tarkoitettu sekä työntekijöille että työnantajille ja heidän edustajilleen.

Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen vaatii kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja viestintää - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui12.8.2022 15:31:41 EEST | Tiedote

Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on heikentää turvallisuuden tunnetta sekä aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. Suojautumiseen tarvitaan henkistä kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja vahvaa viestintää. Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui luomaan yhteistä tilannekuvaa alueeltaan. Kokouksen pääteemana oli informaatiovaikuttaminen ja siihen vastaaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum