Aluehallintovirasto

Den temporära indrivningslagen begränsar hur mycket indrivningskostnader som kan tas ut av företag

Dela

Om du misstänker att indrivningsföretaget har krävt för stora indrivningskostnader av ditt företag kan du anmäla det till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverkets övervakning av indrivningskostnader effektiviseras i år.

Den temporära ändringen av indrivningslagen trädde i kraft i början av 2021. Nya bestämmelser som gör det möjligt att bedöma om indrivningskostnaderna är skäliga lades till lagen.

När ett indrivningsföretag skickar ett indrivningsbrev till ditt företag kan det kräva indrivningskostnader enligt nedan:

- Högst 10 euro för att indrivningsföretaget skickar en betalningspåminnelse

- Indrivningsföretaget får som indrivningskostnader för det första betalningskravet kräva högst:

  • 50 euro om skuldkapitalet är högst 500 euro
  • 80 euro om skuldkapitalet är över 500 euro

- För ett nytt betalningskrav för samma fordran kan tas ut högst hälften av beloppet för det första betalningskravet

- För en tratta som indrivningsföretaget har skickat högst 100 euro

De angivna indrivningskostnaderna är maximala belopp som i enskilda fall alltid måste vara skäliga. Skäliga indrivningskostnader förutsätter att gäldenärsföretaget bara debiteras kostnader som på riktigt har uppkommit och att de vidtagna indrivningsåtgärderna är behövliga och ändamålsenliga. Till exempel kan för väldigt små fordringar i regel inte tas ut de maximala beloppen i lagen. I regel kan högst 230 euro tas ut som indrivningskostnader om fakturans kapital är högst 500 euro och 410 euro om fakturans kapital är över 500 euro.

Indrivningskostnader får krävas av ditt företag för en ny betalningspåminnelse eller ett nytt betalningskrav bara om det har gått åtminstone sju dagar sedan det föregående brevet skickades. Vid planeringen av tidpunkterna för indrivningsåtgärderna och fastställandet av förfallodagen ska emellertid dessutom beaktas leveranstiden för den transportservice som indrivningsföretaget använder. Dessutom får för förlängd betalningstid krävas indrivningskostnader bara om betalningstiden förlängs med minst 14 dagar.

Användning av tratta vid indrivning

Tratta, alltså en betalningsuppmaning som förenas med hot om offentliggörande, får inte användas vid indrivning av företagsfordringar om gäldenären är en privatperson, enskild näringsidkare, ett öppet bolag eller kommanditbolag. En tratta som har skickats ditt företag får inte publiceras eller anmälas till kreditupplysningsregistret om aktiebolaget som är gäldenär innan trattan publiceras eller anmäls lämnar en utredning enligt vilken omsättningen eller motsvarande avkastning för den senaste avslutade räkenskapsperioden är under 100 000 euro. Dessutom får en tratta som har skickats ditt företag inte publiceras eller anmälas till kreditupplysningsregistret om aktiebolaget håller på med sin första räkenskapsperiod.

Anmäl om du misstänker för stora indrivningskostnader

Regionförvaltningsverkets övervakning av indrivningskostnaderna som krävs för företagsfordringar effektiveras under 2021. Om du misstänker att man har drivit in för höga indrivningskostnader kan du lämna en fritt formulerad anmälan till regionförvaltningsverket på adressen registratur.sodra@rfv.fi eller med blanketten för tillsynsanmälan som finns på regionförvaltningsverkets webbplats. På webbplatsen ovan hittar du dessutom anvisningar för hur du fyller i tillsynsblanketten och mer information om indrivning och övervakningen av indrivning.

Mer information:

överinspektör Matti Laiho, tfn 0295 016 546

överinspektör Seela Saraniva, tfn 0295 016 680

överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn 0295 016 627

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum