Destia Oy

Destian tilinpäätös vuodelta 2019 on julkaistu

Jaa

Vuonna 2019 Destian liikevaihto kasvoi 569,9 (550,3) miljoonaan euroon, mutta kannattavuus heikkeni edellisvuoteen verrattuna liikevoiton ollessa 12,3 (16,7) miljoonaa euroa.

Tulosta paransivat kunnossapidon hyvin onnistuneet hankkeet, mutta sitä heikensivät merkittävästi kustannusylitykset yksittäisissä hankkeissa. Korjaavat toimenpiteet on aloitettu, ja projektinhallinnan parantaminen on keskeinen painopistealue vuonna 2020. 

Tilauskanta 

2019 käynnissä oli useita mittavia hankkeita, mm. Lahden eteläinen kehätie, Valtatie 4 parantaminen Äänekosken pohjoispuolella sekä Valtatie 5 parantaminen Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Merkittäviä vuoden aikana valmistuneita kohteita olivat mm. Valtatie 4 Oulun kohdalla sekä Laitaatsalmen silta Savonlinnassa. 

Usealle vuodelle jakautuva tilauskanta kehittyi myönteisestvuoden aikana ja oli joulukuun lopussa vuodentakaista suurempi ollen 763,6 (732,7miljoonaa euroa. Vuoden aikana solmittiinkin useita merkittäviä uusia sopimuksia, kuten Valtatie 4 Kirri-Tikkakoski STk-hankkeen toteutusvaiheE18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, Turun keskusta-alueen infran kunnossapidon allianssiurakka sekä Porin uusi hiiliterminaali. Lisäksi loppuvuodesta voitettiin useita sopimuksia, joiden allekirjoitus siirtyi vuodelle 2020. Maanteiden hoitourakkamallin mukaisista hoitourakoista vuosille 2019-2024 voitettiin 9 kilpailutuksessa olleista 17:sta, mikä kasvatti Destian markkinaosuutta hoitourakoissa.

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 

1-12/2019 

1-12/2018 

1-12/2017 

1-12/2016 

1-12/2015 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto 

569,9 

550,3 

478,7 

493,2 

462,8 

Liiketulos 

12,3 

16,7 

13,1 

14,1 

12,9 

% liikevaihdosta 

2,2 

3,0 

2,7 

2,9 

2,8 

Liiketulos, vertailukelpoinen 

11,2 

16,7 

15,1 

12,5 

7,4 

% liikevaihdosta 

2,0 

3,0 

3,2 

2,5 

1,6 

Katsauskauden tulos 

9,1 

12,8 

12,6 

5,7 

6,7 

% liikevaihdosta 

1,6 

2,3 

2,6 

1,2 

1,5 

Oman pääoman tuotto, % **) 

11,4 

15,8 

15,9 

7,6 

9,5 

Omavaraisuusaste, % 

32,8 

32,7 

34,5 

33,5 

31,2 

Sijoitetun pääoman tuotto, % **) 

9,6 

13,4 

10,7 

11,1 

9,4 

Nettovelkaantumisaste ***) 

41,8 

4,6 

28,5 

35,3 

32,6 

Henkilöstö keskimäärin 

1 703 

1 658 

1 572 

1 492 

1 505 

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 

5,6 

5,8 

10,5 

5,9 

7,6 

Tilauskanta katsauskauden lopussa 

763,6 

732,7 

696,2 

708,0 

717,4 

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuodesta 2017 alkaen luku sisältää Destia Engineering Oy:n. 

**) Vuoden 2018 oman pääoman alkusaldo on oikaistu mutta vuoden 2018 tunnuslukujen laskentakaavassa käytetty vuoden 2017 loppusaldoa eikä oikaistua alkusaldoa vuodelle 2018. 

***) Destia Group – konserni on vuoden 2019 alusta noudattanut IFRS16 standardia vuokrasopimusien osalta. Standardin käyttöönotto kasvatti konsernin taseen varoja ja velkoja 14,1 miljoonaa euroa jonka johdosta nettovelkaantumisaste on noussut merkittävästi vertailuvuodesta. 

 

Henkilöstö

Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli hieman vuoden takaista pienempi ollen 1651 (1676). Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita oli ennätyksellisen paljon eli 259 (244)Destian tavoitteena on olla infa-alan halutuin ja arvostetuin työnantaja. Henkilöstöjohtamisen käytänteitä kehitettiin vuoden aikana määrätietoisesti. Muun muassa henkilöstön tyytyväisyyden mittaaminen uudistettiin. Kerran vuodessa tehtävän kyselyn sijaan toteutettiin kolme kertaa vuodessa pulssikyselyt, joissa mitataan mm. johtamislupauksen toteutumista, arvojen mukaista toimintaa ja yrityskulttuurin kehittymistä. Työnantajamielikuva vahvistui vuoden aikana myös ulkoisesti, kun Universumin Ihanteellisimmat työnantajat -tutkimuksessa Destia nousi tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa sijalta 80 sijalle 35 ja tekniikan alan ammattilaisten keskuudessa sijalta 108 sijalle 45.   

Työturvallisuus

Turvallisuuden eteen tehtävä työ näkyi turvallisuushavaintojen määrässä. Niitä kertyi vuonna 2019 yli 5 000 kappaletta, mikä on noin 2,5-kertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä oli samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Vuoden kumulatiivinen tapaturmataajuus on 5,6Vuosi oli työturvallisuuden kannalta kuitenkin synkkä, sillä Destian työmailla sattui aliurakoitsijoille kaksi hengen vaatinutta onnettomuutta.

Strategian toimeenpano käynnistettiin

Destian strategia uudistettiin vuoden 2018 lopulla, ja sen toimeenpano käynnistyi vuonna 2019. Vuoden aikana muun muassa toteutettiin organisaatiouudistusjatkettiin yrityskulttuurin uudistamista ja syvennettiin liiketoimintaryhmäkohtaisia suunnitelmia. Strategian tavoitteiden saavuttamista edistetään yhtiötasoisilla voitettavilla taisteluilla, joita ovat Tuottavuuden edelläkävijä, Pohjolan pelinrakentaja, Innovatiivinen kaupunkikehittäjä ja Voittava joukkue. Tuottavuuden edelläkävijyyteen liittyvä projektinhallinnan parantaminen oli keskeisenä painopisteenä, ja tämä jatkuu määrätietoisesti myös vuonna 2020. 

Tero Kiviniemi, toimitusjohtaja: 

Destian menestyksen tekevät meidän noin 1700 ammattilaista eli Voittava joukkue. Sen varaan rakennamme. Määrätietoinen työ henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi ja kulttuurin uudistamiseksi aloitettiin vuonna 2018. Työtä tehdään kolmessa alaprojektissa, jotka ovat tasapainoiset arvot, innostava johtaminen ja iloiset ihmiset.  

Projektinhallinta on oltava Destian liiketoiminnassa aina fokuksessa. Yksittäisissä hankkeissa tapahtuneista kustannusylityksistä johtuen olemme kiinnittäneet asiaan nyt erityishuomiota, ja tämä työ jatkuu vuonna 2020.”

Destian tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä laatu ja vastuullisuus -kertomus vuodesta 2019 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla: https://www.destia.fi/vuosiraportointi-2019 

Lisätietoa: toimitusjohtaja Tero Kiviniemi

Haastattelupyynnöt Päivi Piirosen kautta, puh. 050 5060008 paivi.piironen@destia.fi

Tietoja julkaisijasta

Destia Oy
Destia Oy
Neilikkatie 17, PL 206
01301 Vantaa

020 444 11http://www.destia.fi

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö. Toteutamme asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja ihmistä varten huomisen infraa. Luomme kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana pohjoista elämää. 1 700 destialaisen ainutlaatuinen infran taju tekee huomisen infrasta totta. Palvelumme kattavat infran koko elinkaaren suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin MEUR 570. www.destia.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Destia Oy

Destia siirtyy rakentamisvaiheeseen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa19.11.2021 08:32:00 EET | Tiedote

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen allianssit siirtyvät toteutusvaiheeseen 19.11.2021. Destian, Swecon ja WSP:n muodostama Sörkan Spora -allianssi rakentaa noin kolme kilometriä hankkeen 4,5 kilometrin raitiotiestä aina Sompasaaren kärjestä eli Nihdistä Hermannin rantatietä pitkin Haukilahdenkadun pohjoispuolelle asti. Reitin varrella uudistetaan samalla katuja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä, viherympäristöä ja kunnallistekniikkaa. Rakennustyöt alkavat Hermannin rantatieltä tammikuussa 2022 ja tavoitteena on aloittaa raitiolinjan 13 liikenne vuonna 2024.

Destia parantaa raideyhteyksiä Oritkarin satamaan Oulussa10.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Destia ja Väylävirasto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Oritkarin kolmioraiteen tie-, silta- ja rataurakasta, jossa parannetaan raideliikenteen kulkuyhteyksiä Oritkarin satamaan Oulussa. Lisäksi Destia uusii Latokartanon sillan kolmioraiteen vaatiman tilan vuoksi ja lisää radan ylittävälle, vilkkaasti liikennöidylle Limingantielle kaistoja ja parantaa kaistajärjestelyjä sekä toteuttaa jalankulku- ja pyöräliikenteen väylän, baanan. Marraskuussa 2021 alkavan suunnittele ja toteuta (ST) -projektin kustannusarvio on noin 8 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2023.

Destia järjestäytyy INFRA ry:hyn24.6.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Destia Oy on päättänyt järjestäytyä työmarkkina-asioissa INFRA ry:hyn, joka on luontevin työnantajajärjestö yksityiselle infra-alan toimijalle. Päätöksen seurauksena Destia Oy:n työnantajaliitto vaihtuu 1.1.2022, jonka seurauksena puolestaan työehtosopimukset tulevat muuttumaan Destia Oy:ssä vuoden 2022 alkupuoliskolla. Destian aikomus ei ole heikentää henkilöstön työsuhteiden ehtoja. Destia tulee jatkossakin huolehtimaan henkilöstölleen hyvät työehdot paikallisella sopimisella. Destia Oy on jo ennestään järjestäytynyt INFRA ry:hyn elinkeinopoliittisissa asioissa. Työmarkkina-asioissa Destia Oy on kuitenkin järjestäytynyt Palvelualojen työnantajat Palta ry:hyn. Siirtyminen myös työmarkkina-asioissa INFRA ry:hyn selkiyttää Destian järjestäytymistä ja antaa Destialle paremmat mahdollisuudet olla mukana kehittämässä rakennusalaa kokonaisvaltaisesti. Tämä muutos antaa Destialle rakennusalalla sen roolin, joka Suomen suurimmalle infra-alan yritykselle kuuluu. INFRA ry on Rakennusteollisuus

Destian lausunto JHL:n työtaisteluilmoitukseen liittyen18.6.2021 15:58:48 EEST | Tiedote

Destia pitää JHL:n ensi viikolle julistamaa työtaistelua laittomana. Destiassa on työrauhavelvoite, koska Destia Oy:llä, Destia Rail Oy:llä ja Oulun Energia Urakointi Oy:llä on voimassa olevat työehtosopimukset niin työntekijöille kuin toimihenkilöillekin. Destia tarkastelee parhaillaan tarkoituksenmukaisinta työmarkkinaedunvalvontaa yhtiön ja sen henkilöstön näkökulmasta. Destia ei tee arviointia kustannusnäkökulmasta vaan siitä, mikä työnantajaliitto on paras vaihtoehto yksityiselle infrarakennusalan toimijalle. Destia ei ole enää valtio-omisteinen yritys. Päätöstä työmarkkinaedunvalvonnasta ei ole vielä tehty. Destian arvojen mukaisesti toimimme asiassa rehdisti ja hyvässä yhteishengessä. Destian aikomuksena ei ole heikentää työsuhteen ehtoja. Destia toimii työvoimavaltaisella alalla ja rakennamme menestyksemme henkilöstön varaan, joten haluamme pitää huolta voittavasta joukkueestamme. Pahoittelemme lakon asiakkaillemme mahdollisesti aiheuttamaa häiriötä. Destia Destia on Suomen suu

Destian lausunto JHL:n työtaisteluilmoitukseen liittyen7.6.2021 20:04:29 EEST | Tiedote

Destia pitää JHL:n tänään antamaa lakkoilmoitusta laittomana, sillä Destialla on voimassa oleva työehtosopimus. Destia on yksityisomisteinen infra-alan yritys. Yritys tarkastelee parhaillaan tarkoituksenmukaisinta edunvalvontaa yhtiön ja sen henkilöstön näkökulmasta. Destian tarkoituksena ei ole palkkojen ja työsuhteen ehtojen heikentäminen. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Lakolla voi olla vaikutuksia tie- ja raideliikenteeseen, mikäli siihen osallistuu henkilöstöä. Destia Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhteiskuntaa. Luomme kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana pohjoista elämää. Rakennamme huomisen infraa 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 565 miljoonaa euroa. Destia on yksityinen yritys, jonka omistaa Ahlström Capital Oy. w

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme