Suomen Punainen Risti SPR

Det är 40 år sedan utbrottet av hiv-epidemin – Internationella aidsdagen uppmuntrar till att uppdatera kunskaper om viruset

Dela

I år är temat för Internationella aidsdagen ”Vet du fakta om hiv?”. Det är 40 år sedan utbrottet av hiv-epidemin och ett effektivt kombinationsläkemedel har varit i bruk redan 25 år, men det finns fortfarande mycket fördomar mot sjukdomen.

Tack vare den effektiva medicineringen kan hiv-infektionen i dag anses som en kronisk sjukdom med vilken man kan leva ett balanserat liv. I och med den effektiva behandlingen förkortar hiv inte längre människors förväntad livslängd.

– Behovet av information är fortfarande stort inte bara hos de som har levt i början av hiv-epidemin utan också hos ungdomar. Genom att kommunicera och diskutera kan man minska diskriminering av hiv-positiva och förbättra sexuell hälsa hos olika grupper, konstaterar Petra Lemmetty vid Finlands Röda Kors.

Hiv som behandlas med medicin smittar inte

Under dess 40-åriga historia har hiv i Finland ändrat sig från en dödlig sjukdom till en kronisk sjukdom och ett socialt fenomen som omfattar flera olika stigman.

– Tack vare fortlöpande forskningsarbete och utveckling av behandling av hiv kan man med säkerhet säga att hiv inte smittar om det behandlas med medicin. Senast har detta konstaterats i omfattande PARTNER-undersökningar år 2016 och 2019 där man utredde hur hiv smittar. I år har hiv-medicineringens inverkan på smittorisken beaktas för första gången även i Finlands rättspraxis vilket förstärker de hiv-positivas mänskliga rättigheter, konstaterar Sini Pasanen vid HivFinland rf.

– Detta är ett steg längs vägen mot övervinnande av fördomar mot hiv. När attityderna mot hiv i samhället förändras så småningom, så att de baserar sig på information, ger det möjlighet för många att sköta sin hälsa bättre. Man behöver inte vara blyg för att söka sig till test och det är inte ett tabu att ta hand om sin sexuella hälsa,fortsätter Jukka Keronen vid Hivpoint.

Decennierna av hiv-epidemi har lärt oss att strukturella orättvisor upprätthåller oönskade hälso- och välfärdspåverkningar.

– I dag har vi tydliga bevis på att straffande och diskriminerande lagar och förordningar hindrar förverkligandet av målsättningar i anslutning till hälsa. Samtidigt är de skadliga för individer och samhällen, ökar stigma samt förstärker existerande diskriminering ännu mer, betonar Minna Huovinen vid Pro-tukipiste.

Gina Myllymäki vid Befolkningsförbundet påpekar att hiv synliggör hur det runt om i världen finns brister i förverkligande av mänskliga rättigheter.

– Därför spelar människorättsarbete, förbättrande av ställningen för människogrupper som befinner sig i marginalen samt främjande av välbefinnande en nyckelroll i hiv-arbetet både i Finland och runt om i världen. Det är också viktigt att komma ihåg att i en stor del av världen utgör hiv och aids fortfarande ett betydande folkhälsoproblem.

Uppdatera fakta om hiv

Internationella aidsdagen firas den 1 december. I år erbjuder kommittén för Internationella aidsdagen faktamaterial om hiv till ungdomslokaler, lärare och andra som arbetar med ungdomar. De avgiftsfria materialen finns tillgängliga på webbplatsen för Internationella aidsdagen samt i Röda Korsets läromedelstjänst.

Bekanta dig med materialet: FRK läromedelstjänst / Vet du fakta om hiv?

Läs mer: Webbplats för Internationella aidsdagen (på finska)

År 1988 utlyste Världshälsoorganisationen WHO att den internationella aidsdagen ska firas den 1 december. Målet med dagen är att öka människors medvetenhet om hiv och aids samt föra kampanjer kring förebyggande av hiv-smitta och kring hiv-positiva personers rättigheter.

Mer information:

Planerare för social välfärd Petra Lemmetty, Finlands Röda Kors, tfn 040 620 4373

Verksamhetsledare Sini Pasanen, HivFinland rf, tfn 044 5544 556

Verkställande direktör Jukka Keronen, HIV-stiftelsen/Hivpoint, tfn 040 564 8814

Servicechef Minna Huovinen, Pro-tukipiste ry, tfn 040 7090 500

Expert inom utvecklingspolitik Gina Myllymäki, Befolkningsförbundet, tfn 040 661 7784

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Foto: Irina Shatilova / Getty images
Foto: Irina Shatilova / Getty images
Ladda ned bild

Länkar

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum