Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2022

Dela

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2022 senast 5.11.2021. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

Morsdagsmedaljen, Finlands Vita Ros´ ordens medalj av I klass med guldkors, tilldelas personer som på ett exemplariskt sätt har fostrat barn och unga och arbetat för familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning har gjort ett solidariskt fostringsarbete, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer. Personer med fostran som yrke kan emellertid inte få en morsdagsmedalj.

Nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år. Målsättningen är att personerna som belönas med medalj ska representera så olika grupper som möjligt, exempelvis förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, husmödrar på landsbygden med flera och dessutom olika minoritetsgrupper, till exempel romer, samer och invandrare.

Kandidaterna bör också representera mammor i olika åldrar. Antalet barn är ingen avgörande motivering för att beviljas en morsdagsmedalj.

Då medaljförslag lämnas in av egna barn ska förslaget åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan ta initiativ men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annan sammanslutning.

Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen. Social- och hälsovårdsministeriet ger riddarordnarna sin framställning om medaljmottagare utgående från regionförvaltningsverkens förslag. Medaljerna överräcks under en nationell fest som arrangeras av Mannerheims barnskyddsförbund på morsdagen.

Förslagen på mottagare av medalj lämnas in på Riddarordnarnas ordensförslagsblankett och social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Blanketterna och anvisningarna finns på den offentliga förvaltningens webbtjänst (www.suomi.fi). De kan också beställas från regionförvaltningsverken.

Förslagen bör lämnas in senast 5.11.2021 till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område medaljkandidaten bor:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 1, 13035 AVI
(Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen)
Mer information: inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, PB 2, 13035 AVI
(Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
Mer information: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890

Regionförvaltningsverket i Lappland, PB 3, 13035 AVI
(Lappland)
Mer information: avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, PB 4, 13035 AVI
(Egentliga Finland, Satakunta)
Mer information: planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 5, 13035 AVI
(Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
Mer information: avdelningssekreterare Kirsi Mäenpää, tfn 0295 018 518

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 6 13035 AVI
(Kajanaland, Norra Österbotten)
Mer information: assistent Niina Rytilahti, tfn 0295 017 055
utvecklingschef Leena Meriläinen, tfn 0295 017 523

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Janakkalan kolmannen lintuinfluenssalöydöksen vuoksi siipikarjan siirtoja on rajoitettu jälleen laajemmalla alueella - kaikkien siipikarjanpitäjien on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin15.10.2021 17:40:07 EEST | Tiedote

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa todettiin Janakkalassa jälleen uudella tilalla luontoon istutetusta fasaanista 15.10.2021. Ruokavirasto on uuden löydöksen vuoksi laajentanut edelleen tartuntavyöhykettä, jolla rajoitetaan siipikarjan ja luonnonvaraisista linnuista saatavien tuotteiden siirtoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo ravintoloita myös koronapassilainsäädännön noudattamisessa - jo ensi yönä asiakkailta tarkastettava koronapassi15.10.2021 17:29:29 EEST | Tiedote

Jos ravintoloitsija ottaa käyttöön koronapassin eli velvoittaa asiakkailta todistusta koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista, ravintolan ei tarvitse noudattaa alueella voimassa olevia aukiolo- ja anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoituksia. Ravintolan henkilökunnan on ohjattava ilman passia ravintolassa oleskelevat asiakkaat poistumaan tiloista ensi yönä klo 24, jos ravintolassa otetaan käyttöön koronapassi välittömästi lain tullessa voimaan.

Sivistystoimi sai kiitosta onnistumisesta korona-aikana – jälkityö jatkuu pitkään14.10.2021 12:52:49 EEST | Tiedote

Ylijohtaja Terttu Savolainen ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mikko Kinnunen vierailivat 14.10.2021 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sivistysjohdon verkoston kokouksessa. Johtaja Veijo Kosola kertoi avauksessaan, että koronapandemian aikana kuntien sivistysjohto on kokoontunut verkostossa 66 kertaa. Ylijohtaja esitti suuret kiitokset kuntien sivistysjohdolle ja sivistystoimen työntekijöille alueellamme menestyksekkäästä koronaepidemian torjuntatyöstä. Kouluissa ja oppilaitoksissa on selvitty erinomaisesti järjestämään opetus haasteellisissa olosuhteissa koronakriisin aikana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum