Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Det är vanligt med lokala avtal inom FFC:s branscher, men parterna är ofta oense om hur avtalen ska tolkas

Dela
Nästan två tredjedelar (63 %) av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher uppger att man har ingått lokala avtal på den egna arbetsplatsen under de två senaste åren. De förtroendevalda är nöjda med den nuvarande modellen för lokala avtal, visar en enkät som fackcentralen FFC har gjort.

– De positiva erfarenheterna av lokala avtal avspeglar väldigt ofta relationen mellan personalen och ledningen. Ju bättre förhållandet mellan arbetstagarna och arbetsgivarens representanter är, desto bättre är också erfarenheterna av de lokala avtalen, konstaterar Rami Lindström som är arbetsmarknadschef på FFC.

Det ingås många lokala avtal på arbetsplatserna. De förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på FFC:s enkät (på finska) upplever nu att de har större möjligheter än tidigare att påverka innehållet i de lokala avtalen.

– Jag antar att det är den goda sysselsättningsutvecklingen och arbetskraftsbristen som syns i resultaten för år 2023, när man har ingått balanserade lokala avtal som hjälper arbetstagarna att orka och stöder deras behov. År 2018 var sysselsättningsläget sämre och år 2020 hade coronapandemin nyligen brutit ut, vilket ledde till att man gjorde försämringar, berättar Lindström.

Av dem som uppger att man har ingått lokala avtal på arbetsplatsen under de senaste två åren berättar en klar majoritet (73%) att fackförbundet har spelat en viktig roll i det lokala avtalandet. Mer än hälften (54%) anser att förbundets roll borde stärkas ytterligare. Goda erfarenheter av lokala avtal uppstår när avtalen ingås av förtroendemännen och inom de ramar som kollektivavtalen slår fast.

– Enkätsvaren stöder FFC:s uppfattning om att lokala avtal är ett bra verktyg för att sköta arbetsplatsspecifika situationer. För att avtalandet ska vara balanserat måste fackförbundens kunnande ha en stark roll i det lokala avtalandet, som stöd för förtroendemännen som förhandlar, betonar Rami Lindström.

Ungefär en tredjedel (32%) av de förtroendevalda på arbetsplatser med lokala avtal uppger att det har uppstått meningsskiljaktigheter om hur de lokala avtalen ska tolkas eller tillämpas. Vid meningsskiljaktigheterna har arbetsgivaren oftast utövat sitt tolkningsföreträde, vilket betyder att man på arbetsplatsen har följt arbetsgivarens tolkning.

En femtedel (19%) av dem som svarade på enkäten uppgav att de har utsatts för störande påtryckningar i samband med förhandlingarna om lokala avtal.

– Det är oroväckande att arbetsgivarna fortfarande utövar påtryckningar vid en stor del av de lokala förhandlingarna. Så gör man inte om man ska ingå rättvisa avtal, påpekar Lindström.

FFC:s arbetsmarknadschef Rami Lindström påminner om att det alltid är möjligt att på arbetsplatsen avtala om villkor och förmåner som är bättre än miniminivån i kollektivavtalen, såsom motivationstillägg.

– Om man genom lokala avtal avviker från andra villkor i kollektivavtalet ska fackförbundet aktivt delta i att skapa jämvikt i förhandlingarna. Det här ligger också i arbetsgivarens intresse, eftersom arbetstagarna trivs bättre i arbetet om de har goda erfarenheter av rättvisa lokala avtal.

FFC:s förtroendemannaenkät besvarades av 1020 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige under perioden 28.2–14.3.2023.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 18 fackförbund och mer än 800 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna8.6.2023 07:26:35 EEST | Tiedote

Jämfört med befolkningen i de övriga nordiska länderna ser finländarna klimatförändringen som ett mindre allvarligt hot, de anser att kostnaderna för klimatåtgärderna är för höga och de är inte lika villiga att satsa offentliga medel på att bekämpa klimatförändringen. Det visar en enkät som Nordiska rådet har låtit göra. Finländarna är också mer bekymrade än genomsnittet över hur klimatåtgärderna påverkar sysselsättningen.

FFC:s Jarkko Eloranta: Man främjar arbetsfreden genom att hålla fast vid avtal, inte genom att begränsa de medborgerliga rättigheterna7.6.2023 15:29:10 EEST | Tiedote

Fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta är bekymrad över de planer på att begränsa arbetstagarnas strejkrätt som har framförts under regeringsförhandlingarna. Under förhandlingarna har det bland annat varit tal om att förbjuda politiska strejker, begränsa sympatistrejker och höja de böter som arbetstagarsidan måste betala för strejker.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum