Vamia

Detta kommer att bli ett minne för livet ❤ Sydän Vaasa-videoserien gläder vasabors vardag i oktober

Dela

Sydän Vaasa-projektet blev till av Vasabon Karin Toivolas ide att förverkliga något bra i invånarnas vardag. Corona tiden har skapat en känsla av otillräcklighet, varifrån den förädlade iden hamnade hos Vamias lärare. Projektet genomfördes av Vamias media- och merkonomstuderanden. Av iden föddes en videoserie, som dyker upp i oktober på YouTube kanalen Sydän Vaasa.

- Samarbetet med Vamia har varit fantastiskt! Jag gav studerandena ramen, men annars fick de friheten att göra projektet själv. Jag var så klart i bakgrunden till hjälp om det behövdes. Syftet med projektet är att ge en känsla av kärlek och betydelse till en annan person, berättar Karin Toivola.

Iden var att göra något som liknar det som görs i ”Suomi Love” programmet: Vasaborna får ansöka om att delta i projektet för att överraska en närstående. Överraskningen planerades tillsammans med den som ansökte och anpassades till den som skulle överraskas och man försökte hålla det hemligt ända till slutet. Arbetsgruppen planerade och förverkligade iden och filmade överraskningsdagen.

Media- och merkonomstuderandenas viktiga projekt

Videoprojektet började tillsammans med media- och merkonomstuderandena på våren 2021. För de involverade media studerandena ersatte projektet ett utbildningsavtal, alltså arbetspraktik. Praktikplatser har knappt funnits under korona tiden. Merkonomstuderandena gjorde i sin tur sina studier genom funktionellt lärande och planerade projektet under kundbetjäningslektionerna.

- Det var mycket intressantare att göra ett sånt här projekt än att titta på diabilder under en vanlig lektion, och grupparbetet var roligt, berättar merkonomstuderandena.

Studerandena har via projektet lärt sig bl. a. projektkoordinering, fotografering med flera kameror, ljus- och ljud planering samt att skaffa företagssponsorer. Arbetsmängden har varit stor, men Eerika Saari, Nelli Rapo och Matias Masanen, som hör till gruppen av media studeranden, har svetsats samman och varit till stöd för varandra. Idéerna har ofta kommit under stunder av gemensamt umgänge. Några tips kan ha kommit från lärarna också. Karins orubbliga tillit till studerandenas kompetens har varit viktigt för studerandena och har tagit dem långt.

- Till slut var projektet inte längre bara en praktikplats utan egentligen en egen baby, vår skapelse, säger Matias.

Mänskornas miner och reaktioner under filmningen av Sydän Vaasa serien har stannat kvar djupt i sinnet hos studerandena.

- När man såg överraskningarna och människornas miner och reaktioner, förstod man hur mäktigt det har varit att vara med i projektet! I Vasa finns åtminstone en familj som kommer att minnas det här för resten av sitt liv, berättar Nelli.

- Visst är det fantastiskt att vi har fått förbättra en människas liv, åtminstone för ett ögonblick, konstaterar Eerika.

Det här är vad det handlar om:

  • Karin Toivola, som är bosatt i staden, är initiativtagaren till iden.
  • Vamias media- och merkonomstuderanden gjorde projektet som ett praktikarbete, som i slutändan bestod av en mycket större sak, Sydän Vaasa
  • Meningen med projektet var att glädja vanliga människor. Som förebild var programmet Suomi Love – sökanden till programmet överraskar en närstående person på ett viktigt sätt för honom eller henne.
  • Under våren gjordes fyra videon, varav den första publiceras 6.10 och de följande tre varje onsdag i oktober på YouTube kanalen Sydän Vaasa https://www.youtube.com/channel/UCaPHKrute-5rCxJMzBpLRNA/featured Den avslutande videon publiceras 27.10.

Bilder

Länkar

Om

Vamia
Hansa-kampus / Sampo-kampus
VAASA

06 325 7411http://vamia.fi

Följ Vamia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vamia

Tämä jää loppuelämäksi mieleen ❤ Sydän Vaasa –videosarja ilahduttaa vaasalaisten arkea lokakuussa28.9.2021 13:19:08 EEST | Tiedote

Sydän Vaasa -projekti syntyi vaasalaisen Karin Toivolan ideasta lähteä toteuttamaan jotain hyvää asukkaiden arkeen. Korona-aika on saanut aikaan riittämättömyyden tunteen, josta jalostunut idea päätyi Vamian opettajille. Projektin toteuttajaksi lähtivät Vamian media- ja merkonomiopiskelijat. Ideasta syntyi videosarja, joka ilmestyy lokakuussa Sydän Vaasa YouTube-kanavalle.

Aktivitet ger energi! – På andra stadiets läroanstalter gör man mycket gott för att befrämja studerandens välmående, trots Corona tiden23.9.2021 14:31:51 EEST | Tiedote

För tio år sedan inleddes projektet Mobilskola för grundskolorna, som under årens lopp har spridit sig även till förskoleundervisningen, med namnet Småbarnspedagogiken i rörelse och till andra och tredje stadiet med namnet Studier i rörelse. Dessa program för aktivt vardagsliv har varit regeringens främsta projekt och har samordnats nationellt av Likes. Vamia satte igång projektet i Vasa för andra stadiet och gav det namnet Aktivitet ger energi! Därmed inleddes ett tvåspråkigt samarbetsprojekt mellan Vasa Gymnasium och Vaasan Lyseon lukio för att öka studenternas aktivitet.

Aktiivisuus tuo energiaa! - Toisen asteen oppilaitoksissa tehdään paljon hyvää oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen korona-ajasta huolimatta23.9.2021 14:31:37 EEST | Tiedote

Kymmenisen vuotta sitten aloitettiin peruskouluille Liikkuva koulu -hanke, joka on vuosien saatossa levinnyt myös varhaiskasvatukseen, nimellä Liikkuva varhaiskasvatus ja toiselle sekä kolmannelle asteelle nimellä Liikkuva opiskelu. Nämä aktiivisen arjen ohjelmat ovat olleet hallituksen kärkihankkeena, ja niitä on valtakunnallisesti koordinoinut Likes. Vamia laittoi Vaasassa hankkeen toisella asteella vireille ja loi sille nimen Aktiivisuus tuo energiaa! Tästä alkoi kaksikielinen yhteistyöhanke Vasa Gymnasiumin ja Vaasan Lyseon lukion kanssa opiskelijoiden aktiivisuuden lisäämiseksi.

Vamian hyvinvointipalvelut tiedottaa:10.6.2021 11:33:23 EEST | Tiedote

Vamialle on myönnetty Vammaisalan ammattitutkinnon järjestämislupa Vamialle myönnettiin Vammaisalan ammattitutkinnon järjestämislupa 1.8.2021 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että vammaisalan ammattitutkinnon järjestämisluvan myöntäminen Vamialle on tarpeellista ottaen huomioon alueellisen osaamistarpeen ja nykyisen koulutuksen tarjonnan. Vammaisalan ammattitutkinnon järjestämisen avulla voidaan osaltaan vastata vammaisalan uudistamiseen liittyviin osaamis- ja koulutustarpeisiin. Vammaisalan tehtävissä, joissa ei edellytetä sosiaalialan tai terveysalan ammattihenkilöitä, tulisi hyödyntää vammaisalan ammattitutkinnon suorittaneita, koska lähihoitajien työvoimatarpeisiin ja -saavutettavuuteen kohdentuu paljon haasteita mm. eri lainsäädäntöuudistusten vuoksi. Henkilökohtaisen avun osaamisalan siirtyminen osaksi vammaisalan ammattitutkintoa ja SORA-tutkinnoksi on vammaisten henkilöiden ja työelämän näkökulmasta tarpeellinen uudistus, jonka toteuttaminen edellyttää riittävää k

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum