Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto ja Verohallinto: Katso-palvelu suljetaan kokonaan 31.8.2021 – jos asioit yhdistyksen, yrityksen tai muun yhteisön puolesta, ota käyttöön Suomi.fi-valtuudet

Jaa

Syyskuun alusta alkaen Katso-tunniste ja Katso-valtuus eivät enää toimi missään valtionhallinnon asiointipalveluissa. Jatkossa puolesta asiointi hoidetaan Suomi.fi-palveluiden avulla. Moni yritys, yhdistys ja muu yhteisö käyttää edelleen vain Katso-tunnistetta. Puolesta asioinnin uudet käytännöt kannattaa tarkistaa asiointipalveluista ajoin ennen tärkeitä eräpäiviä.

Katson avulla voi hoitaa veroasioita ja asioida tulorekisterissä vielä elokuun loppuun saakka. Muissa kuin Verohallinnon asiointipalveluissa Katson käyttö päättyi jo alkuvuodesta.

”Verohallinto päätti antaa Katson käyttäjille kahteen otteeseen lisäaikaa siirtymän tekemiseen. Lisäaikaa annettiin, koska siirtyminen Suomi.fi-valtuuksiin oli vuodenvaihteessa odotettua hitaampaa. Viimeinen siirtymäaika päättyy nyt elokuun lopussa”, ylitarkastaja Juha Kartano Verohallinnosta kertoo.

Katso-palvelua ovat käyttäneet veroasioiden hoitoon vielä 2021 esimerkiksi jotkut maatalous- ja metsäyhtymät, yhdistykset, säätiöt, y-tunnukselliset kuolinpesät ja ulkomaalaiset yritykset. Jos veroasiat haluaa hoitaa jatkossa sähköisesti, Suomi.fi-valtuudet pitää ottaa käyttöön viimeistään nyt.

Katson käyttäjä: tee uusi valtuutus elokuun loppuun mennessä

Katso-palvelussa nyt olevat valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan ne tulee luoda uudestaan Suomi.fi-valtuuksiin. Kukin asiointipalvelu, kuten Verohallinto, tulorekisteri, Kela tai Tulli, ohjeistaa puolesta asioinnin uusista käytännöistä omilla verkkosivuillaan.

Uuden valtuuden tekemiseen on kaksi tapaa: suurin osa pystyy valtuuttamaan omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa, osan tulee hakea valtuusoikeuksia valtuushakemuksella.

Valtaosa yrityksistä ja yhteisöistä voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti

Useissa tapauksissa oman yrityksen tai yhteisön puolesta asiointi onnistuu ilman erikseen annettua valtuutta. Asioinnin yhteydessä Suomi.fi-valtuudet tarkistaa taustalla henkilön edustamisoikeuden esimerkiksi kaupparekisteristä. Erillisiä Suomi.fi-tunnuksia ei tarvita, vaan asiointipalveluun tunnistaudutaan omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tilitoimistot ja muut asiamiehet tarvitsevat aina Suomi.fi-valtuuden asioiden hoitamiseen asiakasyrityksensä puolesta.

”Käytännössä esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja tai kaupparekisterissä olevat muut nimenkirjoittajat voivat hoitaa yrityksen asioita itsenäisesti asiointipalvelussa. Jos toimitusjohtaja haluaa antaa vaikkapa tilitoimistolle ja taloushallinnolle oikeuden hoitaa yrityksen talous- tai palkka-asioita, hän voi omatoimisesti valtuuttaa ne Suomi.fi-valtuuksissa”, kertoo kehityspäällikkö Mika King Digi- ja väestötietovirastosta.

Katson käyttäjistä noin 90 prosenttia voi tehdä Suomi.fi-valtuutukset omatoimisesti Suomi.fi-verkkopalvelussa. Tällaisia ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, elinkeinonharjoittajat, osa yhdistyksistä ja useimmat verotusyhtymät.

Erillistä valtuushakemusta ei siis tässä tapauksessa tule tehdä.

Millaisen yhteisön tulee hakea valtuuksia valtuushakemuksella?

Kaikista Katso-palvelun käyttäjistä ei ole saatavilla luotettavaa sähköistä perustietorekisteriä, josta Suomi.fi-valtuudet voisi tarkistaa edustamisoikeuden. Tällaisia yhteisötyyppejä ovat esimerkiksi kunnat, virastot, säätiöt, y-tunnukselliset kuolinpesät ja ulkomaalaiset yritykset. Myös monien yhdistysten tulee tehdä valtuushakemus.


Nämä yhteisöt voivat laittaa valtuuksien rekisteröinnin vireille valtuushakemuksella Suomi.fi-verkkopalvelussaValtuushakemuksen ohje kartoittaa lyhyellä kyselyllä ensin yhteisötyypin ja antaa tarkat toimintaohjeet esimerkiksi siitä, mitä liitteitä valtuushakemukseen tarvitaan ja ketkä allekirjoittavat hakemuksen. Ohje neuvoo eri yhteisötyyppejä niille tyypillisissä erityistilanteissa.

”Valtuuttaminen on vahva oikeustoimi ja vaatii asiaan perehtymistä. Ohjeeseen tulee tutustua, jotta hakemuksen täyttäminen menee kerralla oikein. Silloin hakemuksen käsittely ei turhaan pitkity lisätietopyyntöjen vuoksi”, neuvoo King.

Valtuudet kannattaa huolehtia kuntoon hyvissä ajoissa ennen tärkeiden ilmoitusten ja hakemusten eräpäiviä, sillä valtuushakemusten käsittely saattaa ruuhkautua.

Katso-palvelu ei enää vastannut nykypäivän vaatimuksia – Suomi.fi-valtuuksien etuja ovat tietoturvallisuus ja ajantasaisuus

”Katso-palvelua ei olisi voitu ilman huomattavia lisäkustannuksia kehittää nykyvaatimuksia vastaaviksi. Suomi.fi-palvelut ovat ratkaisuiltaan Katsoa turvallisempia, modernimpia ja joustavampia”, taustoittaa King.

Suomi.fi-tunnistus on nykyvaatimusten mukainen vahva tunnistus. Katso-tunnistus perustui käyttäjätunnukseen ja salasanalistaan, eikä täyttänyt vahvan tunnistuksen vaatimuksia.

Suomi.fi-valtuudet hyödyntää ajantasaisia edustamistietoja perusrekistereistä kuten kaupparekisteriä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmää, yhdistysrekisteriä, verotusyhtymärekisteriä sekä väestötietojärjestelmää. Tällöin edustamistietoja ei tarvitse ylläpitää erikseen kuten Katso-palvelussa.

Suomi.fi-valtuudet on osa Suomen digitaalista perusinfraa

Suomi.fi-valtuudet palvelee koko Suomea – niin julkista sektoria, yksityissektoria kuin yksityishenkilöitäkin. Katso-palvelua voitiin käyttää vain julkisen sektorin asiointipalveluissa. Suomi.fi-valtuudet voidaan ottaa käyttöön myös yritysten asiointipalveluissa.

”Kansalaisille ja yrityksille asiointi toisen puolesta on sujuvampaa ja turvallisempaa, kun käytössä on yksi tuttu kansallinen ratkaisu. Kaikkia omia valtuuksiaan niin yksityishenkilönä kuin yritys- ja yhteisörooleissa voi hallita yhdessä paikassa Suomi.fi-valtuuksissa”, King kertoo.

Jos sinulla on yhä Katso käytössä, tee näin:

 • Tutustu ensin asiointipalvelun ohjeisiin puolesta asioinnin uusista käytännöistä. Ohjeet löydät esimerkiksi Verohallinnontulorekisterin Kelan  tai Tullin sivuilta.
 • Katso-tunniste jää historiaan. Kirjaudut asiointipalveluihin vahvalla tunnistautumisella eli tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämän henkilö- tai organisaatiokortin. Erillistä tunnusta et tarvitse. 
  • Poikkeuksen tekevät Katso-tunnistusta käyttäneiden yritysten ja yhteisöjen ulkomaalaiset edustajat, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta eikä tunnistusvälinettä ja joiden tulee siirtyä Katso-palvelusta Suomi.fi-valtuuksiin. Heidän tulee ensin rekisteröidä Finnish Authenticator Identification -palvelussa ulkomaalaisen tunniste, jolla he tunnistautuvat palveluihin. 
 • Elinkeinonharjoittaja tai suomalaisen yrityksen tai osuuskunnan nimenkirjoittaja, voi halutessaan valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Ohjeet löydät Suomi.fi-verkkopalvelusta
 • Kuntien, virastojen, säätiöiden, monien yhdistysten, y-tunnukselliset kuolinpesien ja ulkomaalaiset yritysten tulee ensin rekisteröidä valtuudet valtuushakemuksella. Täsmäohjeet valtuushakemuksen rekisteröintiin löytyvät Suomi.fi-verkkopalvelun virkailijavaltuuttamispalvelusta.  
 • Olemme keränneet ohjeita myös Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuille .

Suomi.fi-valtuudet korvaa Katso-palvelun

 • Katso-palvelu otettiin käyttöön vuonna 2006 ja sen käyttö päättyy lopullisesti 31.8.2021. Katso-palvelua on hallinnoinut Digi- ja väestötietovirasto.
 • Suomi.fi-valtuuksia ylläpitää ja kehittää Digi- ja väestötietovirasto. 
 • Vuonna 2016 lanseeratussa Suomi.fi-valtuuksissa on luotu jo yli 20 miljoonaa valtuutta. 
 • Kuukausittain palveluun tehdään yli 7 miljoonaa valtuustarkistusta ja määrä kasvaa yhä. 
 • Valtuudet on integroitu yli 140 asiointipalveluun, joita hyödyntää 245 yksityisen ja julkisen sektorin palveluntarjoajaa. Näiden lisäksi palvelu on käytössä muun muassa kaikissa Suomen apteekeissa.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, kehityspäällikkö Mika King, p. 0295 535 301, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi

Verohallinto, ylitarkastaja Juha Kartano p. 0295 127004, juha.h.kartano[at]vero.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät 1.1.2020.

http://dvv.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto

Digiturvaviikko avaa digiturvallisuuden ajankohtaisimmat ilmiöt 25.-29.10.20218.9.2021 13:56:23 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto järjestää valtakunnallisen Digiturvaviikon toista kertaa lokakuun lopussa. Virtuaalinen teemaviikko tuo digitaalisen turvallisuuden työpaikkojen näytöille ympäri Suomen ja tarjoaa käytännöllisiä keinoja digiturvallisuuden parantamiseen. Viikko tarjoaa päivittäin livelähetyksiä verkossa – luvassa on mm. ajankohtaisia keskusteluja digiturvallisuuden tilasta, Digiturvabarometrin tuoreista tuloksista ja ihmisen roolista digimaailmassa sekä vinkkejä turvalliseen etätyöhön ja syväsukellus kyberhyökkäyksiltä suojautumiseen. Viikon aikana vietämme myös kahta teemapäivää: kansallista Salasanapäivää ti 26.10. ja Tietoturvapäivää ke 27.10.

Tjänsten Katso är stängd – Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden1.9.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

Från början av september fungerar inte längre Katso-koden och Katso-auktorisering i i någon av Statsförvaltningens e-tjänster. I fortsättningen sköts uträttandet av ärenden för någon annans räkning med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna. Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden. Det lönar sig att bekanta sig med den nya praxisen i e-tjänsten i god tid före viktiga förfallodagar.

Katso-palvelu on suljettu – monilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä puuttuu yhä sähköiseen asiointiin vaadittavat Suomi.fi-valtuudet1.9.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

Katso-tunniste ja Katso-valtuus eivät enää toimi valtionhallinnon asiointipalveluissa. Monella yrityksellä, yhdistyksellä tai muulla yhteisöllä on edelleen käytössä vain Katso-tunniste. Puolesta-asioinnin uudet käytännöt kannattaa tarkistaa asiointipalveluista ajoissa ennen tärkeitä eräpäiviä.

Julkisen hallinnon digiturvallisuus kehittyy jatkuvasti, mutta uhkia on hallittava paremmin31.8.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston toteuttaman kyselyn tulokset osoittavat, että julkisen hallinnon organisaatiot ovat kehittäneet järjestelmällisesti tietoturvaa, tietosuojaa ja häiriötilanteisiin varautumista viimeisen kahden vuoden aikana. Tähän kehitykseen ovat osaltaan vaikuttaneet lainsäädännön tuomat vaatimukset, muun muassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (25.5.2018) ja tiedonhallintalain (1.1.2020) voimaantulo. Aktiivista reagointia ovat vaatineet myös toimintaympäristön nopeat muutokset, kuten koronapandemian aiheuttama etätöihin siirtyminen sekä tietoverkkorikollisuuden ja kybervakoilun yleistyminen.

We are not born with digital skills - youth need more support in the digital world30.8.2021 06:00:00 EEST | Press release

Young people feel that they do not get enough support for learning how to use digital services. Being a digital native does not guarantee the ability to act in a digital world; instead, skills must be actively taught to young people. This is reflected in the survey published by the Digital and Population Data Services Agency on 30 August 2021 titled ‘The Digital Support for Young People’. The publication of the survey will launch the Digital Support Week, which focuses on the development of everyday digital skills from 30 August to 3 September 2021.

Digitala färdigheter uppstår inte av sig själva – ungdomarna behöver mer stöd för att fungera i den digitala världen30.8.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Unga upplever att de blir för ensamma i att lära sig digitala tjänster och digital ärendehantering. Digitaliseringen garanterar inte färdigheter i den digitala världen, utan man måste aktivt lära unga färdigheter. Detta framgår av kartläggningen Nuorten digitaidot ja digituen tarve (Ungas digitala färdigheter) som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade 30.8.2021. Kartläggningens publikation inleder Veckan för digitalt stöd 30.8–3.9.2021 som fokuserar på utveckling av digitala färdigheter i vardagen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme