Digi- ja väestötietovirasto

Digitaaliset häiriötilanteet yleistyvät ja haittaavat työntekoa – Digiturvaviikolta vinkkejä arkeen

Jaa

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen Digiturvabarometrin vastaajista lähes 60 prosenttia on joutunut keskeyttämään tärkeitä työtehtäviä digipalveluissa ilmenneiden häiriöiden vuoksi. Kansallisella Digiturvaviikolla keskustellaan digiturvallisuudesta ja tarjotaan käytännön vinkkejä niin organisaatioille kuin kansalaisillekin. Omaa osaamista voi myös testata ja harjoittaa pelin avulla.

Keskiviikkona 20.10.2021 julkaistu Digiturvabarometri kysyi julkisen sektorin ja yritysten työntekijöiltä näiden kokemuksia digitaalisen turvallisuuden tilasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Jopa 59,2 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa keskeyttämään tärkeät työnsä digipalveluiden häiriöiden vuoksi. Tulokset perustuvat 4 690 henkilön vastaukseen, joista lähes 20 prosenttia toimii edustamassaan organisaatiossa johdossa tai esihenkilötehtävissä.

“Yhdessä häiriöiden yleistymisestä ja verkkorikollisuuden kasvusta kertovien tilastojen kanssa nämä barometrin tulokset korostavat digitaalisen turvallisuuden ja siihen liittyvien taitojen merkitystä työelämässä ja arjessa. Osaamisen kehittämiseen on panostettava nykyistä enemmän”, sanoo Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku.

Noin 15 prosenttia vastaajista on huolissaan siitä, ettei työnantajaorganisaation johto panosta riittävästi digiturvallisuuteen. Lisäksi 12,4 prosenttia vastaajista on huolissaan siitä, että itselle voisi sattua työtehtävissä virhe, jonka seurauksena salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja voisi päästä julkisuuteen.

Kuitenkin yli 80 prosenttia vastaajista arvioi oman osaamisensa digipalveluiden ja -laitteiden käytössä olevan hyvällä tasolla. Alle 10 prosenttia on huolissaan siitä, osaavatko he itse käyttää laitteita ja palveluita turvallisesti.

”Saattaa olla, että verkossa toteutettuun kyselyyn vastaavat henkilöt, joilla on keskimääräistä enemmän osaamista digiturvallisuudessa. Toisaalta tämä tulos voi kertoa myös siitä, että helposti arvioimme oman osaamisemme hieman yläkanttiin. Voiko olla niin, että aivan kuten autoilussa, myös digiliikenteessä valtaosa arvioi olevansa keskimääräistä parempi kuljettaja”, pohtii Rousku.

”Oman osaamisen arviointiin löytyy välineitä. Tähän soveltuu esimerkiksi Digiturvallinen elämä -mobiilipeli, johon Digi- ja väestötietovirasto on juuri julkaissut uutta sisältöä. Pelin avulla jokainen pääsee testaamaan ja harjoittelemaan, miten itse toimisi, kun työelämän arkisissa tilanteissa tulee vastaan digiturvahaasteita”, Rousku toteaa.

“Osaamisen kehittämisen lisäksi työpaikoilla kaivataan varmasti myös lisää keskustelua digitaalisesta turvallisuudesta. Se ei ole vain tietoturva- tai ICT-osaston asia. Turvallisuus voi huolestuttaa myös, jos ei oikein pystytä muodostamaan selkeää kuvaa siitä, millaisia asioita pitäisi opetella”, Rousku jatkaa.

Barometrilla halutaan selvittää myös digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuvan luottamuksen tasoa. Noin 80 prosenttia vastaajista luottaa oman työnantajansa tai viranomaisten kykyyn käsitellä henkilötietoja ja muita tietoja turvallisesti.

”Toivottavasti tällainen luottamuksen taso pystytään lisääntyvistä uhkatekijöistä huolimatta säilyttämään Suomessa tulevaisuudessakin. Sitä tukevista valinnoista keskustelemme Digiturvaviikolla”, kertoo Rousku.

Lisätiedot

Julkishallinnon organisaatioiden johto keskustelee Digiturvabarometrin tuloksista ja julkishallinnon digiturvallisuuden tilasta Digiturvaviikon aloituspäivänä maanantaina 25.10.2021 klo 9 alkaen. Verkkotilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Digi- ja väestötietovirasto on kehittänyt Digiturvallinen elämä -mobiilipelin, jonka avulla voi testata ja harjoitella omaa toimintaa työelämän arkisissa tilanteissa. Pelin sisältö on juuri päivitetty.

Digi- ja väestötietovirasto ottaa Digiturvabarometrin havainnot huomioon vastuullaan olevan Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ja sen työryhmien toiminnassa sekä digiturvan kehittämishankkeen (JUDO) eri projekteissa.

Medialle

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Digiturvaviikolle 25.-29.10.2021.

Tarjoamme median edustajille myös mahdollisuuden striimata viikon verkkolähetyksiä tai osia siitä suorana lähetyksenä omissa verkkokanavissanne. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston viestintään: dvv.viestinta@dvv.fi tai p. 0295 535 060.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät 1.1.2020.

http://dvv.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto

The transfer of study attainment and health data between the Nordic and Baltic countries will be improved - The objective is to achieve a smoother everyday life between countries30.11.2021 14:15:00 EET | Press release

For a long time, the Nordic and Baltic countries have done a lot of work to ensure that the data that is central to living in another country gets transferred smoothly between countries. Such information includes study attainment and health related data. The objective is to facilitate mobility between countries. Challenges to data mobility include different legislations, non-interoperability of information systems, and conceptual differences between different countries.

Rörligheten hos datautbytet om studieprestationer och hälsouppgifter mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna utvecklas – Målet är en smidigare vardag mellan länderna30.11.2021 14:15:00 EET | Tiedote

I de nordiska och baltiska länderna har man länge arbetat för att den information som är viktig för att leva i ett annat land ska överföras smidigt mellan länderna. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om studieprestationer och hälsan. Målet är att underlätta människornas rörlighet mellan länderna. Utmaningar för datarörligheten orsakas till exempel av olika lagstiftning, informationssystemens bristande interoperabilitet mellan de olika länderna samt begreppsskillnader i olika länder.

Opintosuoritus- ja terveystietojen liikkumista Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä kehitetään – Tavoitteena entistä sujuvampi maiden välinen arki30.11.2021 14:15:00 EET | Tiedote

Pohjoismaissa ja Baltian maissa on pitkään tehty työtä sen hyväksi, että toisessa maassa elämisen kannalta keskeiset tiedot liikkuvat sujuvasti maiden välillä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi opintosuoritustiedot ja terveyteen liittyvät tiedot. Tavoitteena on helpottaa ihmisten liikkumista maiden välillä. Haasteita tietojen liikkuvuuteen tuovat esimerkiksi erilaiset lainsäädännöt, tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus eri maiden välillä sekä käsitteistöerot eri maissa.

The Digital and Population Data Services Agency's investments in reducing processing times have produced results - At the same time, the increase in demand is worrying29.11.2021 16:45:00 EET | Press release

The Digital and Population Data Services Agency (DVV) has succeeded, with the additional appropriation received in July 2021, in resolving the prolongation of processing times created in its services. During the early autumn, The Digital and Population Data Services Agency has completed the recruitment of 40 additional fixed-term employees and their orientation. The work contribution of additional personnel has already been seen as shortening the number of job queues in November.

Satsningar av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att förkorta handläggningstiderna har gett resultat - Samtidigt är den ökade efterfrågan oroväckande29.11.2021 15:20:00 EET | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har med hjälp av tilläggsanslaget från juli 2021 lyckats avveckla de förlängda handläggningstiderna som uppkommit i dess tjänster. MDB har i början av hösten slutfört rekryteringen av 40 visstidsanställda och deras introduktion. Tilläggspersonalens arbetsinsats har märkts redan i november i form av kortare arbetsköer.

Digi- ja väestötietoviraston panostukset käsittelyaikojen lyhentämiseen ovat tuottaneet tulosta - Samalla kysynnän kasvu huolestuttaa29.11.2021 13:10:00 EET | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on onnistunut heinäkuussa 2021 saadun lisämäärärahan turvin purkamaan palveluissaan syntynyttä käsittelyaikojen pitkittymistä. DVV on saanut alkusyksyn aikana päätökseen 40 määräaikaisen lisähenkilön rekrytoinnit ja heidän perehdytyksensä. Lisähenkilöstön työpanos on näkynyt jo marraskuussa työjonojen lyhentymisenä.

Is the North a pioneer in information interoperability? The seminar on 30 November 2021 discusses the current state of mobility of study and health information between the Nordic and Baltic countries23.11.2021 14:35:07 EET | Press Invitation

In many cases, the Nordic countries and the Baltic countries are considered to be on top of digitalisation. People also move a lot across national borders, for example, to study and work. In these situations, everyday life becomes easier if the key information is shared between the authorities in the countries. Such information includes study attainment, health, and prescription information. The discoverability of information on legislation of another country is also important in order to operate in that country.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme