Digi- ja väestötietovirasto

Digitala färdigheter uppstår inte av sig själva – ungdomarna behöver mer stöd för att fungera i den digitala världen

Dela

Unga upplever att de blir för ensamma i att lära sig digitala tjänster och digital ärendehantering. Digitaliseringen garanterar inte färdigheter i den digitala världen, utan man måste aktivt lära unga färdigheter. Detta framgår av kartläggningen Nuorten digitaidot ja digituen tarve (Ungas digitala färdigheter) som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade 30.8.2021. Kartläggningens publikation inleder Veckan för digitalt stöd 30.8–3.9.2021 som fokuserar på utveckling av digitala färdigheter i vardagen.

Smärtpunkterna i användningen av digitala tjänster har att göra med tjänsternas tillgänglighet, begriplighet och användbarhet. Tröskeln att kontakta den som tillhandahåller tjänsten kan vara hög om den unga inte vet hur han eller hon ska agera eller känner att han eller hon inte kan kommunicera på det sätt som förväntas av honom eller henne. De instanser som hjälper till att ta sig fram i servicedjungeln är inte nödvändigtvis bekanta för de unga sedan tidigare.

"Diginativitet hänvisar till tidpunkten då en person föddes. Att ha fötts under den digitala tiden garanterar inte digitala färdigheter. De är saker att lära sig precis som att läsa och skriva", påminner Minna Piirainen, projektchef för digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den kartläggning som nu har publicerats visar att vi invaggar oss alltför mycket i att ungdomar är skickliga användare av apparater, och vi glömmer lätt att lära dem grundläggande digitala färdigheter och digital ärendehantering. Unga kan ha utmaningar till exempel med att använda ordbehandlingsprogram, lägga till bilagor och ändra filformat, eftersom de aldrig har fått lära sig dem. I synnerhet coronapandemiåret lyfte fram att ungdomarna antas kunna verktygen i den digitala miljön och att man inte behöver ge separat handledning i användningen av dem.

Hur förbereder vi unga för självständig digital ärendehantering?

Utöver de digitala redskapens användarfärdigheter betonas i kartläggningen de utmaningar som unga upplever att de har med att sköta olika frågor som gäller livssituationer. Vi kan inte förbereda unga tillräckligt för digitala ärenden, ifyllande av blanketter, upprättande av arbetsansökningar och andra officiella ärendesituationer.

Unga upplever att utbildningen borde ge bättre verktyg för att använda och förstå de tjänster som erbjuds samt möta den digitala världens utmaningar, såsom nätmobbning. Om man inte undervisar dessa färdigheter i skolan kan de bli helt olärda.

Inlärningen av många digitala färdigheter stöder sig för närvarande på föräldrarnas eller den närmaste kretsens hjälp, vilket i framtiden kan leda till en allt större ojämlikhet bland unga.

Hurdana digitala tjänster borde vi producera?

Kartläggningen utmanar också utvecklarna av digitala tjänster att fundera på hurdana tjänster de utvecklar.

Vi måste ifrågasätta tanken att ungdomar bör lära sig ämbetsspråket och svårbegripliga digitala tjänster. En lösning som betjänar alla bättre skulle vara att de digitala tjänsterna är lättillgängliga och begripliga samt att användarlogiken är tillräckligt lätt att använda.

"När kommersiella tillämpningar och tjänster ändrar användningsvanorna och själva förändras med dem, måste även de offentliga tjänsterna hålla sig till dem. Om de unga är vana vid intuitiva användargränssnitt som fungerar med en viss logik kan ansökningen av hjälp eller stöd sluta som en vägg, om man för att komma åt dem måste tillägna sig ett helt annat sätt att agera i en digital miljö", säger Piirainen.

Veckan för digitalt stöd utmanar att lära sig och lära ut digitala färdigheter i vardagen

Veckan för digitalt stöd som ordnas 30.8–3.9.2021 vill öka diskussionen om digitala färdigheter i vardagen. Veckan indelas i temadagar, av vilka det första behandlar digitalt stöd ur stödgivarens synvinkel och senare i veckan bekantar man sig med bl.a. framtidens digitala färdigheter, medieläskunnighet och digital läskunnighet, olika användarperspektiv samt kvaliteten på de digitala tjänsterna. Vid sidan av det riksomfattande programmet ordnar regionala tillhandahållare av digitalt stöd ett lokalt, praktiskt program som ger tips till exempel för e-tjänster.

Det digitala stödets uppgift är att hjälpa till att säkerställa att ingen hamnar utanför det digitala samhället. När det gäller digitaliseringen är det fråga om en bestående förändring, inte bara ett övergående fenomen. Därför är digitala färdigheter dagens medborgarfärdigheter. En omfattande utveckling av dessa färdigheter hjälper oss som gemenskap att klara oss bättre", säger Piirainen, projektchef för digitalt stöd.

Välkommen till Veckan för digitalt stöd

Vi bjuder in representanter för medierna att delta i evenemangen under Veckan för digitalt stöd. Man kan bekanta sig med veckans program på adressen https://dvv.fi/digitukiviikko-2021-ohjelma. Veckans virtuella evenemang är avgiftsfria och öppna för alla.

 

Vill ni dela webbsändningar från Veckan för digitalt stöd i era egna kanaler?

Vi erbjuder medierepresentanter möjlighet att streama den webbsändningar från Veckan för digitalt stöd till era egna webbkanaler. Om du blev intresserad, kontakta kommunikationen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på adressen dvv.viestinta@dvv.fi eller per telefon, tfn 0295 535 060.

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, projektchef för det digitala stödet Minna Piirainen, tfn 0295 535 280, minna.piirainen[at]dvv.fi

Dokument

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digiturvaviikko avaa digiturvallisuuden ajankohtaisimmat ilmiöt 25.-29.10.20218.9.2021 13:56:23 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto järjestää valtakunnallisen Digiturvaviikon toista kertaa lokakuun lopussa. Virtuaalinen teemaviikko tuo digitaalisen turvallisuuden työpaikkojen näytöille ympäri Suomen ja tarjoaa käytännöllisiä keinoja digiturvallisuuden parantamiseen. Viikko tarjoaa päivittäin livelähetyksiä verkossa – luvassa on mm. ajankohtaisia keskusteluja digiturvallisuuden tilasta, Digiturvabarometrin tuoreista tuloksista ja ihmisen roolista digimaailmassa sekä vinkkejä turvalliseen etätyöhön ja syväsukellus kyberhyökkäyksiltä suojautumiseen. Viikon aikana vietämme myös kahta teemapäivää: kansallista Salasanapäivää ti 26.10. ja Tietoturvapäivää ke 27.10.

Tjänsten Katso är stängd – Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden1.9.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

Från början av september fungerar inte längre Katso-koden och Katso-auktorisering i i någon av Statsförvaltningens e-tjänster. I fortsättningen sköts uträttandet av ärenden för någon annans räkning med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna. Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden. Det lönar sig att bekanta sig med den nya praxisen i e-tjänsten i god tid före viktiga förfallodagar.

Katso-palvelu on suljettu – monilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä puuttuu yhä sähköiseen asiointiin vaadittavat Suomi.fi-valtuudet1.9.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

Katso-tunniste ja Katso-valtuus eivät enää toimi valtionhallinnon asiointipalveluissa. Monella yrityksellä, yhdistyksellä tai muulla yhteisöllä on edelleen käytössä vain Katso-tunniste. Puolesta-asioinnin uudet käytännöt kannattaa tarkistaa asiointipalveluista ajoissa ennen tärkeitä eräpäiviä.

Julkisen hallinnon digiturvallisuus kehittyy jatkuvasti, mutta uhkia on hallittava paremmin31.8.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston toteuttaman kyselyn tulokset osoittavat, että julkisen hallinnon organisaatiot ovat kehittäneet järjestelmällisesti tietoturvaa, tietosuojaa ja häiriötilanteisiin varautumista viimeisen kahden vuoden aikana. Tähän kehitykseen ovat osaltaan vaikuttaneet lainsäädännön tuomat vaatimukset, muun muassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (25.5.2018) ja tiedonhallintalain (1.1.2020) voimaantulo. Aktiivista reagointia ovat vaatineet myös toimintaympäristön nopeat muutokset, kuten koronapandemian aiheuttama etätöihin siirtyminen sekä tietoverkkorikollisuuden ja kybervakoilun yleistyminen.

We are not born with digital skills - youth need more support in the digital world30.8.2021 06:00:00 EEST | Press release

Young people feel that they do not get enough support for learning how to use digital services. Being a digital native does not guarantee the ability to act in a digital world; instead, skills must be actively taught to young people. This is reflected in the survey published by the Digital and Population Data Services Agency on 30 August 2021 titled ‘The Digital Support for Young People’. The publication of the survey will launch the Digital Support Week, which focuses on the development of everyday digital skills from 30 August to 3 September 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum