Virtual Activist

Digitalistina manifestoinut Ville Tolvanen ja Dinglen perustaja Juho Jokinen virtualisoivat nyt yrityksiä

Jaa

Digitalist Network -verkoston perustaja Ville Tolvanen ilmoitti keväällä jättävänsä tehtävänsä Digitalist Groupissa. Seuraavasta siirrostaan hän ei vielä silloin kertonut mitään. Italian uudessa kodissaan koronakevään keskellä ajatukset kulkivat omistajuuden, hallitustyön ja tietenkin digitalisaation ympärillä. - Seuraava askel on tehdä digitalistista elämäntapa, jossa itse tekniikka jää taka-alalle, Ville Tolvanen kertoo.

Juho Jokinen vasemmalla ja Ville Tolvanen oikealla ovat perustaneet uuden liiketoiminnan
Juho Jokinen vasemmalla ja Ville Tolvanen oikealla ovat perustaneet uuden liiketoiminnan

Tolvanen haluaa itse olla paras esimerkki miten tehdään sitä mistä saarnataan. Italian kodissaan koronan toistaiseksi pahimman vaiheen elänyt mies kertoo, että vaikka talon remontointi ehkä hidastui koronan myötä, niin yritykset ja ihmiset pystyivät edelleen toimimaan digitaalisesti – tai virtuaalisesti, ja tämä virtuaalinen maailma on kymmenen vuoden päästä meidän normimme.  

- Yhdessä entisen kollegani, Juho Jokisen, kanssa olemme perustaneet uuden liiketoiminnan nimeltään Virtual Activist. Uskomme, että virtuaalisaatio on se avain, joka mahdollistaa kestävän taloudellisen kasvun, Tolvanen toteaa.  

Virtual Activist -liiketoiminnan keskiössä on virtualisaatio ja sen mahdollistama muutos. Virtualisaatio muuttaa ihmisten elämää ja yritysten toimintaa ja kuluttamista. Se mahdollistaa edellytykset kestävään kasvuun, jossa resurssit käytetään entistä tehokkaammin. 

-Virtualisointi on kaikkea muuttava voima. Liikkuminen, tapahtumat ja kokoontumiset on hyviä esimerkkejä maailmassa olevista prosesseista, joita tehdään analogisella mallilla. Me haluamme olla muuttamassa näitä analogisia rakenteita. Autamme muuttamaan maailmaa paremmaksi ja yksi askel on viedä yrityksiä entistä enemmän virtuaalisiksi, Tolvanen kuvailee.

Virtualisointia tapahtuu kaikilla toimialoilla. Tähän mennessä virtualisaation kautta syntyneet toimialamuutokset ovat tulleet toimialan ulkopuolelta.

- Airbnb haastoi hotellit, Uber taksit ja Netflix kanavat. Yksi tämän hetken isoin haastaja, Amazon, tulee sekin virtuaalimaailmasta. Kaikki nämä perinteisten toimijoiden haastajat tulivat toimialojen ulkopuolelta. Nyt on aika alkaa vastaamaan kilpailuun, ja me voimme auttaa siinä. Yksi asia millä pääsee helposti liikkeelle, on luoda yritykselle oma virtualisointisuunnitelma. Suunnitella miten toimitaan virtuaalisesti vaikkapa kolmen vuoden päästä, Tolvanen avaa.

Kulunut vuosi ja korona-aika on näyttänyt, kuinka vaikeaa yritysten on muuttaa toimintakulttuuria ja esimerkiksi yhtäkkiä johtaa etänä.

- Virtuaalipalveluissa tapahtui keväällä kysyntäpiikki, ne kasvoivat ja niiden arvo kasvoi. Uusien tilanteiden opettelu tapahtui kuitenkin pakolla. Tämä muutos on sellainen, joka vain vahvistuu seuraavien vuosien aikana ja me haluamme auttaa yrityksiä hahmottamaan niitä mahdollisuuksia ja avata sitä, miten toimia tässä maailmassa paremmin ja ottaa kaikki hyödyt irti virtualisoinnista, Tolvanen perustelee.

Dinglen Suomen suurimmaksi sosiaalisen median toimistoksi kasvattanut mies, Juho Jokinen kertoo, että sosiaalinen media on ollut isossa roolissa yritysten virtualisoinnissa.

- Sosiaalisen median myötä yritysten pitikin yhtäkkiä olla julkisesti saatavilla koko ajan. Tämän ajatuksen kanssa yrityksillä on hirveästi tekemistä edelleen. Itse olen ollut julkisesti vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa vuosikymmenen, käynyt yli sadan eri asiakkaan kanssa läpi avoimeen vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Avannut sen tuomia mahdollisuuksia, rakentanut kampanjoita ja 24/7 auki olevan asiakaspalveluja, Jokinen listaa.

Hän kertoo, että kuluneen sapattivuoden aikana hän on toiminut erityisesti startup-maailmassa, advisoryna, neuvonantajana, sparraajana.

-  Startupin perustaminen ja brändi- ja näkyvyysstrategia rakentuu vain jatkuvan vuorovaikutuksen ympärille. Oletusarvona on, ettei brändi itse voi hallita näkyvyyttään. Virtuaalinen maailma kertoo, mitä meistä puhutaan ja sitten me olemme läsnä, vastaamme ja hyödymme kaikesta tiedosta, Jokinen kertoo.  

Molemmilla miehillä on vahva tausta digitalisaation parissa.  

- Digitalisaatio on muuttanut maailmaa jo 90-luvulta lähtien. Silloin tosin vain muutamilla oli tietokoneet. Nykyään käytännössä kaikilla on kaksi tietokonetta, toinen taskussa toinen pöydällä. Seuraava askel on ihmisten ajatusten ja yrityskulttuurien muuttuminen niin, että tämä kalifornialainen teknologia, johon yritykset ovat viimeiset kymmenen vuotta investoineet hurjia summia, toisi säästöjä ja rakentaisi kestävää kasvua, Jokinen summaa.

Uuden liiketoiminnan ytimessä on auttaa virtualisoimaan yritysten prosesseja sijoittamalla omaa aikaa ja pääomaa sekä tuomalla ratkaisuja. Yhteensä miehet ovat sijoittamassa kaksi miljoonaa euroa sellaisiin liiketoimintoihin, jotka edistävät liiketoimintamallien tai prosessien virtualisointia. 

-  Parhaimmillaan virtualisointi mahdollistaa koko maapallon mittakaavassa kestävän kasvun. Ihmisiltä se vapauttaa aikaa tärkeimpiin asioihin, jotka kasvattavat omaa ja läheisten hyvinvointia. Elämme yhä isoa murrosta teollisuusyhteiskunnasta informaatioyhteiskunnaksi, ja kymmenen vuoden päästä muutos hyväksytään ja ymmärretään paremmin. Me autamme yrityksiä toimimaan tehokkaammin ja virtualisoimaan kaiken minkä voi, Jokinen kuvailee.

- Ne, jotka eivät uskalla tehdä muutoksia, eli luopua aktiivisesti vanhasta infrastruktuurista, ehtivät toivottavasti eläkkeelle ennen kuin uudesta infrastruktuurista tulee normi. Sillä muutoin vaihtoehtona on konkurssi tai liikevaihdon asteittainen alasajo, Jokinen toteaa.


Virtual Activist teesit:

1. Virtualisaatio muuttaa maailmaa parempaan

Kaikki voimme vaikuttaa kestävään kehitykseen pienilläkin teoilla. Yritysten mittakaavassa teot ovat suurempia. Vaaditaan palveluita, joiden takia ei tarvitse liikkua. Pohditaan mikä liikkuminen on tarpeellista ja miten minimoida paikasta toiseen kulkemisen, lämmitettävät neliöt tai muut kiinteät kustannukset. Luovutaan omasta työpöydästä ja tehdään enemmän töitä etänä. Pienillä asioilla on väliä. 

2. Jokainen meistä voi virtualisoida omaa elämäänsä

Oman elämänsä virtualisointi tarkoittaa parhaan mahdollisen hyötysuhteen etsimistä oman ajankäytön ja sen tuoman arvon välillä. Luopumista kaikesta mistä voi, ja toisaalta kaiken sen tehostamisesta palvelujen ja digitalisaation avulla, jonka tekemistä haluaa jatkaa. Voiko toisen auton korvata liikkumispalveluilla? Minkä sivutoimen voisit aloittaa, jos et käy enää kaupassa?

3. Yhteiskunnankin tulee luopua vanhasta ja etsiä uutta

Virtualisointi tarkoittaa, että yhä useampi pystyy toimimaan moninaisesti eri rooleissa töissä, omistajana ja kotona. Yritystoiminnassa se tarkoittaa palvelujen moninkertaistumista teollisen tuotannon jäädessä mahdollistajaksi. Yhteiskunnan tulee osata mitata, kouluttaa ja kannustaa liike-elämää ja kansalaisiaan toimimaan uudenlaisessa ympäristössä.

4. Virtualisaatio on muuttanut johtamisen

Johtamisessa pitäisi huomioida ja rakentaa sen päälle, että jokaisella työntekijällä on kaikki tieto jatkuvasti käytettävissä missä tahansa ja milloin tahansa. Kun yritys toimii virtuaalisesti, jokaisen työntekijän tulee osata löytää tarvitsemansa tieto yrityksen infrasta. Näin tiedonvälitys ei olekaan enää olennaista ihmisten johtamisessa. Markkinalla taas kaikki joutuvat toimimaan avoimesti. Näin lopulta kaikilla markkinan toimijoilla on lähes yhtä hyvä markkinadata, ja strategisen johtamisenkin on syytä muuttua kekseliäämäksi.

5. Virtuaalisessa maailmassa menestyminen edellyttää yrityksiltä vanhasta luopumista

Vanhat rakenteet pitää purkaa, ja vanhoista prosessista pitää luopua. Vain näin saa tilaa uudelle ja pystyy samaan aikaan tekemään säästöjä. Suurin vaikeus on luopua vanhasta infrasta menettämättä sen tuomaa liikevaihtoa. Tärkeintä on poisoppia vanhasta. Kaikki pitää miettiä uudelleen: ansaintalogiikka ja kaikki prosessit.

6. Virtuaalinen maailma vapauttaa yritykset liikkumaan yli rajojen ja toimimaan verkostona tiedon avulla

Virtualisointi laajentaa kaikkien yritysten toimialueita. Asiakasrajapinnassa pitää pystyä toimimaan 24/7 ja yritykset toimivat yhä suurempina verkostoina, jotka pystyvät muuttumaan ja uusiutumaan ketterästi eri tilanteiden vaatimalla tavalla. 

7. Murroksesta selviää, kun ymmärtää ja analysoi oikean tulevaisuuskuvan

Teknologia kehittyy paljon nopeammin kuin ihminen muuttaa tapojaan. Tulevan kehityksen oikean syvyyden ja nopeuden arviointi on hankalaa, ja uudet toimijat pääsevät kasvattamaan markkinaansa vapaana poisoppimisen ikeestä. Perinteisen toimijan on silti välttämätöntä luoda oma kuvansa tulevaisuudesta ja kehittää sitä vastaava ratkaisunsa. Muuten edessä on vääjäämättä kutistuminen.

8.   Datan arvon ymmärtämisestä tulee yritysten isoimpia vahvuuksia

Se jolla on paras data, pystyy parhaiten kehittämään omia tuotteitansa, ja palvelemaan asiakkaitaan parhaiten. Liiketoiminnassa datan lisääntyminen muuttaa lopulta arvoketjuja. Myös varallisuuden kannalta toimijoiden  arvonmuodostus rakentuu entistä enemmän sen mukaan kenellä on parhaat mahdollisuudet kerätä asiakasdataa.

9.  Tulevaisuudessa suurin osa asiantuntijatyöntekijöistä voi valita ajan ja paikan tehdä työtään

Tämä on yksilölle parempaa ja kasvattaa hyvinvointia. Virtualisaatio haastaa miettimään kaikkein ajankäyttöä entisestään ja pakottaa luopumaan vanhoista asioista, kuten työaika, työpaikka, työpiste. Yksilötasolla elämän pystyy rakentamaan paremmin omien mieltymystensä mukaisesti.

10. Yritykset eivät kykene vielä vastaamaan digitalisaatioon ja virtuaalisen maailman tuomiin mahdollisuuksiin

Tekniset ratkaisut mahdollistaisivat toiminnan, jolloin kaikki tuotteet ja palvelut olisivat yhden digitaalisen pyynnön päässä, mutta koko maailma on tällä hetkellä hassussa epätilassa. Täydelliset investoinnit ovat olemassa sekä fyysiseen ja digitaaliseen maailmaan isossa osassa yrityksiä. Ihmiset eivät vain osaa käyttää niitä tai johtaa niitä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

Ville Tolvanen p. +39 348 0374546

Juho Jokinen p. +358 50 350 5964

Kuvat

Juho Jokinen vasemmalla ja Ville Tolvanen oikealla ovat perustaneet uuden liiketoiminnan
Juho Jokinen vasemmalla ja Ville Tolvanen oikealla ovat perustaneet uuden liiketoiminnan
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Virtual Activist
c/o Bilanssi, Mannerheimintie 21-23
00320 Helsinki

http://vir-act.com
VIR-ACT - Virtual Activist
 
Juho Jokinen ja Ville Tolvanen ovat perustaneet uuden liiketoiminnan nimeltään Virtual Activist. Yritys luo kestävää arvoa tutkimalla, neuvomalla ja sijoittamalla liiketoimintamallien virtualisointiin. Ajatuksena on tehostaa, verkostoitua, digitalisoida ja kasvattaa liiketoimintaa kestävästi. Jokinen ja Tolvanen toimivat liiketoiminnassa tasavertaisina kumppaneina. Yritys sijoittaa omistajien omia varoja, kehittää omistajapalveluita sekä hallitustyöskentelyä ja neuvoo digitalisaatioon liittyvien investointien hyödyntämisessä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.