EHYT

Digitalt spelande bland barn och unga väcker oro även om det har en hel del positivt att ge

Dela

Digitalt spelande är en allmän fritidssysselsättning bland unga och nästan alla barn i skolåldern spelar ibland. Digitalt spelande väcker oro hos vuxna och orsakar konflikter i många familjer. Det glöms lätt bort att spelande även har positiv påverkan på barns och ungas utveckling.

Två barn spelar tillsammans. Bild: Jukka Rapo / EHYT rf
Två barn spelar tillsammans. Bild: Jukka Rapo / EHYT rf

Man kommer inte alltid att tänka på digitala spel fyller många olika behov och utvecklingsmöjligheter i barns och ungas liv. Forskare Elisa Mekler från Aalto Universitet har forskat i datorspelandets positiva effekter. Enligt Mekler kan spelande hjälpa till med att klara sig ur svåra livssituationer och på så sätt öka välmående. Mekler har forskat bland annat i motiven och enligt henne varierar de från individ till individ. ”Spelande skapar utrymme för en mängd olika positiva effekter”, säger i sin tur Jesper Englin från Female Legends. ”Unga umgås, lär sig samarbete, tävlar, uttrycker sin kreativitet och slappnar av via spelen”.

Vänner har en stor betydelse för unga. Ibland diskuteras ifall online-vänner är lika viktiga som de vi möter i vardagen. Doktorand Matilda Ståhl påminner att via nätet kan man träffa och upprätthålla kontakten med människor som bor långt borta. Jesper Englin tillägger att ”unga inte drar en tydlig skiljelinje mellan digitalt och analogt umgänge - det ena är inte mer ’på riktigt’ än det andra utan helt enkelt bara olika sätt att träffas.”

Matilda Ståhl poängterar att ”för de flesta av oss har den sociala distanseringen troligen öppnat ögonen för möjligheterna och utmaningarna med interaktion via datorn”. Unga har varit delaktiga på nätet redan en längre tid och kunde verka smidigt på olika platformer även under distansperioden.Under undantagstillståndet våren 2020 flyttades majoriteten av ungdomsverksamheten till nätet. ”Under våren var olika verksamhetsformer på bl.a. Discord, Instagram och Tik Tok populära”, säger Denice Lönnroth från VERKE. ”Ungdomsarbetet använder sig av digitala spel och sociala medier för att nå unga.”

Viken roll har vuxna i barns och ungas spelande?

Enligt Jesper Englin är det viktigt att vuxna är närvarade och delaktiga i ungas spelande för att skapa en trygg miljö, där vuxna kan diskutera händelser med barnen, likt föräldrar som står och ser på sina barns träningar vid idrottsplanen. Ungas intresse skall tas på allvar.

En hel del unga och vuxna följer aktivt e-sport, tittar på spelstreaming och influencers. Ibland är det svårt att förstå varför någon tittar på när andra spelar. Max Sjöberg föreläser om motiven bakom intresset för att följa spelstreaming (Twitch) och influencers. Enligt Sjöberg har influencers en stor inverkan på ungas liv, större än vuxna tenderar att tro. Därför är det viktigt att vuxna känner till vem de unga är intresserade av och följer på sociala medier och i spelsammanhang.

Förutom skyldigheter har barn och unga även rättigheter på nätet då de spelar digitala spel. ”Barnkonventionen och Barns rättigheter gäller var barnen än är” berättar Tanja Rönnberg från Barnens Internet. Barn har rätt till skydd och vuxna ska hjälpa om något händer, barn ska vara trygga i sina spel. Barn har rätt till lek, vila, fritid och till privatliv.

”Vuxna får titta på barnets spel och telefoner men skall berätta om det till barnet”, säger Rönnberg. Enligt Rönnberg känner sig barn viktiga när vuxna engagerar sig, vilket är en skydds- och en välmåendefaktor. "Det är okej med regler för då vet jag att ni bryr er", hälsar barn till vuxna.

”Allmänt upplever de unga att spelandet är positivt, medan vuxna snarare ser det negativa med spelandet”, berättar socialhandledare Pia Öhman från yrkesinstitut Prakticum. Öhman poängterar att ”vuxna behöver engagera sig mera i spelvärlden och visa mer respekt för ungas digitala miljöer för att på så sätt förbättra kommunikationen.”

Vill du få mer information om temat? Dataspel engagerar barn och unga, är allt ok? -seminarium ordnas 11.11.2020 online. Seminariet är avgiftsfritt. Bekanta dig med programmet och anmäl dig på adressen: https://ehyt.fi/sv/aktuellt/evenemang-sv/seminarium-dataspel-engagerar-barn-och-unga-ar-allt-ok/ 
Medier har möjlighet att boka intervjuer med föreläsarna.

Nyckelord

Kontakter

Intervjubokningar samt tilläggsinformation:

Annukka Såltin
utbildningsplanerare, Spelkunskap-projektet

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT r.f.
Elimägatan 27, 00510 Helsingfors
Tel. 050 435 4248
annukka.saltin@ehyt.fi

Bilder

Två barn spelar tillsammans. Bild: Jukka Rapo / EHYT rf
Två barn spelar tillsammans. Bild: Jukka Rapo / EHYT rf
Ladda ned bild

Om

EHYT
EHYT
Elimäenkatu 27
00510 HELSINKI

ehyt@ehyt.fihttp://www.ehyt.fi

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) är verksam i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Arbetet omfattar alla, barn och unga samt människor i arbetslivet och pensionärer

Spelkunskap-projektet erbjuder lektioner, föräldrakvällar, personalmöten samt utbildningar till professionella inom temat spelfostran. Spelkunskap finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Följ EHYT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EHYT

Rahapeliongelmia pitää ehkäistä myös työpaikoilla28.1.2021 08:15:26 EETTiedote

Työpaikan kimppalotto on useimmiten harmitonta hauskanpitoa, mutta joillekin työntekijöille rahapelaaminen on pakonomaista ja voi häiritä työntekoa. Äärimmillään ongelmallinen rahapelaaminen voi johtaa työpaikalta näpistämiseen tai kavallukseen. Helmikuun alussa alkava Työelämä pelissä? -kampanja haluaa havahduttaa työnantajat rahapelaamiseen: Miten työntekijän liiallista rahapelaamista voidaan ehkäistä ja tunnistaa? Entä miten ongelmallisesti rahapelaavaa työntekijää voidaan tukea? Kaksi viikkoa kestävässä kampanjassa ovat mukana EHYT ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Tieto- ja tukipiste Tiltti.

JULKILAUSUMA: Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ehkäisee päihteisiin kytkeytyvää eriarvoisuutta20.10.2020 12:27:16 EESTTiedote

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n edustajakokous on huolissaan kasvavasta päihteisiin kytkeytyvästä eriarvoistumisesta. EHYT ry:n jäsenistö kokoontui 19.10.2020 yhdistyksen historian kolmanteen edustajakokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin EHYTin uusi strategia ja valittiin uusi valtuusto seuraavalle kolmivuotiskaudelle (2020-2023). Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin professori Pekka Puska ja varapuheenjohtajaksi Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum