DNA Oyj

DNA:n vuoden 2020 tammi–maaliskuun liiketoimintakatsaus

Jaa

DNA:n vuosi käynnistyi vahvasti – mobiilipalveluliikevaihto kasvoi 6 prosenttia.

Yhteenveto DNA:n vuoden 2020 tammi–maaliskuun keskeisistä tunnusluvuista

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

  • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 6 % ja oli 138 miljoonaa euroa (130).
  • Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 232 miljoonaa euroa (230).
  • Käyttökate kasvoi 7 % ja oli 82 miljoonaa euroa (76).
  • Liiketulos kasvoi 14 % ja oli 40 miljoonaa euroa (35).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 5 % ja oli 17 euroa (16).
  • Matkaviestinverkon liittymämäärä laski ja oli 2 690 000 (2 694 000). Sopimusliittymien (postpaid) määrä kasvoi +10 000 liittymällä ja prepaid liittymien määrä laski -14 000 liittymällä.
  • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapeli-maksu-tv) kasvoi 2 % ja oli 877 000 liittymää (858 000).


Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäinen neljännes päättyi Suomessa poikkeusolosuhteiden vallitessa. Koronaviruksen leviäminen Kiinasta globaaliksi pandemiaksi muutti hetkessä DNA:n markkina- ja toimintaympäristön. Vallitseva kriisitilanne näkyi neljänneksen lopussa nopeasti mm. asiakaspalvelun volyymin vilkastumisena, DNA Kauppojen mobiililaitemyynnin hiljentymisenä ja merkittävänä datamäärien kasvuna DNA:n verkossa, kun ihmiset siirtyivät työskentelemään ja opiskelemaan kotoa käsin.

Poikkeusoloissa viestintäverkkojen merkittävyys korostuu. Varmistamme verkkojemme kapasiteetin riittävyyden myös poikkeustilanteessa jatkuvalla 5G- ja 4G-verkkojen ylläpidolla ja lisärakentamisella. Verkonhallinta on hajautettu toimintavarmuuden takaamiseksi poikkeusolosuhteissa.

DNA:n alkuvuosi lähti hienosti liikkeelle huolimatta haastavasta ja poikkeuksellisesta markkinaympäristöstä. Tammi–maaliskuun liikevaihto kasvoi hieman vertailuvuodesta ja oli 232 miljoonaa euroa (230). Hyvään kehitykseen myötävaikutti erityisesti matkaviestinliikevaihto, mikä kasvoi 6 prosenttia vertailukaudesta. Kasvu tuli lähinnä asiakaslaskutuksen ja postpaid-liittymäkannan hyvästä kehityksestä. Käyttökate kehittyi ensimmäisellä neljänneksellä vahvasti. Suotuisa kehitys johtui mm. kasvaneesta matkaviestinliikevaihdosta ja toiminnan tehostumisesta. Käyttökate kasvoi 7 prosenttia vertailukaudesta 82 miljoonaan euroon. Liiketulos parani 14 % ja oli 40 miljoonaa euroa (35).

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä laski 4 000 liittymällä tammi-maaliskuussa. Lasku johtui prepaid-liittymien määrän laskusta, sillä sopimusliittymien (postpaid) määrä kasvoi 11 000 liittymällä.  Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi yli 5 % vertailukaudesta, ja oli 17 euroa (16). Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 19 000 liittymällä erityisesti uusien laajakaistayhteyksien myötä.

DNA on aloittanut 5G-liitymien myynnin kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Päätelaitevalmistajilta odotetaan uusia 5G-malleja myös alempiin hintapisteisiin vuoden edetessä, minkä myötä odotamme liittymäkysynnän vilkastuvan. 5G-teknologiaan pohjautuvan kiinteä 5G -palvelun, eli Fixed Wireless Accessin, myynti alkoi viime vuoden lopulla. Alkuvuoden aikana DNA:n 5G-verkko on otettu käyttöön jo lähes 15 paikkakunnalla. Toisen vuosineljänneksen aikana 5G-verkkomme laajenee edelleen noin 10 uudelle paikkakunnalle, muun muassa Lahteen, Jyväskylään, Ouluun ja Kuopioon. 5G-tekniikan hyödyt ja vaikutus asiakaskokemukseen lisääntyvät jatkuvasti, kun asiakkaamme käyttävät yhä rikkaampia sisältöjä ja videoiden tarkkuus kasvaa sekä viivekriittinen nettipelaaminen lisääntyy. 5G-investointien rinnalla tehostamme ja laajennamme jatkuvasti myös 4G-verkkoamme.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja
 

Keskeiset tunnusluvut

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu poiketen DNA:n aikaisemmin esittämistä tunnusluvuista ja samoin kuin DNA:n emoyhtiön, Telenor ASA:n julkistamat luvut DNA:sta liikevaihtoa ja käyttökatetta lukuun ottamatta. Liikevaihto ja käyttökate eroavat tiettyjen erien luokittelueroista johtuen. Vertailuvuoden neljännekset esitetty uudella laskenta- ja esittämistavalla tämän tiedotteen liitteenä.

 

Miljoonaa euroa

1-3/2020

1-3/2019

Muutos, %

1-12/2019

Liittymien ja liikenteen liikevaihto 1)

125

118

6 %

486

Yhdysliikenne ja inbound roaming

10

10

4 %

40

Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä

135

128

6 %

525

Muu matkaviestinliikevaihto

3

2

36 %

10

Matkaviestinliikevaihto yhteensä

138

130

6 %

535

Ei-mobiililiikevaihto 4) 

41

43

-5 %

182

Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto

178

173

3 %

717

 

 

 

 

 

Kiinteä puhe

4

5

-17 %

18

Kiinteä laajakaista ja TV 3)

36

36

0 %

145

Datapalvelut

-  

-  

-  

Muu liikevaihto kiinteistä palveluista 6)

9

12

-24 %

50

Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä

50

53

-7 %

214

Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti 5)

4

4

-2 %

15

Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä

53

57

-7 %

229

Liikevaihto yhteensä 2)

232

230

1 %

946

   josta sisäistä laskutusta

           -  

          -  

-

 

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja

82

76

7 %

306

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

-  

-

-

Käyttökate 2)

82

76

7 %

306

Poistot

 (42)

(41)

2 %

 (172)

Arvonalentumistappiot

           -  

          -  

          -  

Liiketulos

40

35

14 %

134

 

 

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja
kuluja / liikevaihto, %

35

33

7 %

32

Käyttökate / liikevaihto, %

35

33

7 %

32

Liiketulos / liikevaihto, %

17

15

13 %

14

 

Investoinnit

28

32

-14 %

159

Investoinnit ilman toimilupamaksuja

17

18

-7 %

140

 

Matkaviestinpalvelut:

 

Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää)

2 690

2 694

0 %

2 696

   joista prepaid 7) 

229

243

-6 %

225

Keskimääräinen liittymäkohtainen puheliikenne /kk (AMPU) neljänneksellä, minuuttia

-  

-  

-

Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto /kk (ARPU) neljänneksellä, euroa 9)

17

16

5 %

16

   josta sopimusliittymistä (postpaid), euroa

18

17

4 %

17

   josta prepaid-liittymistä, euroa

7

6

13 %

7

 

Kiinteät yhteydet:

 

Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)

 

- Kiinteät puhelinliittymät

34

38

-10 %

36

- Kiinteä laajakaista

550

485

14 %

542

- TV 8) 

293

335

-13 %

330

 

ARPU neljänneksellä - kiinteä puhe, euroa

40

45

-11 %

43

ARPU neljänneksellä - kiinteä laajakaista, euroa

16

17

-7 %

17

ARPU neljänneksellä - TV, euroa

6

6

-7 %

6

 1) Liittymien ja liikenteen liikevaihto koostuu matkaviestinverkon liittymien ja liikenteen liikevaihdosta.

2) DNA raportoi luvut osana Telenor-konsernia. DNA:n julkistama liikevaihto ja käyttökate eroavat Telenorin vastaavista luvuista muutamasta luokitteluerosta johtuen

3) TV =pitää sisällään liikevaihdon seuraavista palveluista; kaapelimaksu-TV ja DNA TV

4) Muu liikevaihto kiinteistä palveluista; Antenni-TV / Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.

5) Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti = access ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.

6) Muu kuin matkaviestinliikevaihto = tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti

7) Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaidliittymät

8) Kaapeli-maksu-tv ja DNA TV -liittymät. 

9) ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi 

DNA:n taloudellinen raportointi

Vuoden 2020 puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 16.7.2020.

***
 

Liite 1:

Uuden laskenta- ja esittämistavan mukaiset vertailuluvut vuoden 2019 neljänneksille:

Miljoonaa euroa

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

Liittymien ja liikenteen liikevaihto 1)

118

120

124

124

Yhdysliikenne ja inbound roaming

10

10

10

10

Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä

128

130

134

133

Muu matkaviestinliikevaihto

2

2

3

3

Matkaviestinliikevaihto yhteensä

130

133

136

136

Ei-mobiililiikevaihto 4) 

43

43

46

50

Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto

173

176

182

187

 

 

 

 

 

Kiinteä puhe

5

5

4

4

Kiinteä laajakaista ja TV 3)

36

36

37

36

Datapalvelut

-  

-  

-  

-  

Muu liikevaihto kiinteistä palveluista 6)

12

13

12

13

Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä

53

53

54

53

Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti 5)

4

4

4

4

Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä

57

57

58

57

Liikevaihto yhteensä 2)

230

233

240

243

   josta sisäistä laskutusta

-  

-  

-  

-  

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja

76

78

79

73

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

 (0)

0

0

 (0)

Käyttökate 2)

76

78

79

72

Poistot

 (41)

 (42)

 (42)

 (46)

Arvonalentumistappiot

-  

-  

-  

Liiketulos

35

36

37

26

 

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja
kuluja / liikevaihto, %

33

33

33

30

Käyttökate / liikevaihto, %

33

33

33

30

Liiketulos / liikevaihto, %

15

15

15

11

Investoinnit

32

25

27

74

Investoinnit ilman toimilupamaksuja

18

24

26

72

Matkaviestinpalvelut:

Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää)

2 694

2 698

2 708

2 696

   joista prepaid 7) 

243

233

237

225

Keskimääräinen liittymäkohtainen puheliikenne /kk (AMPU) neljänneksellä, minuuttia

-  

-  

-  

-  

Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto /kk (ARPU) neljänneksellä, euroa 9)

16

16

16

16

   josta sopimusliittymistä (postpaid), euroa

17

17

17

17

   josta prepaid-liittymistä, euroa

6

6

7

8

Kiinteät yhteydet:

Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)

- Kiinteät puhelinliittymät

38

36

34

36

- Kiinteä laajakaista

485

530

535

542

- TV 8) 

335

327

330

330

ARPU neljänneksellä - kiinteä puhe, euroa

45

43

42

40

ARPU neljänneksellä - kiinteä laajakaista, euroa

17

17

17

16

ARPU neljänneksellä - TV, euroa

6

6

6

6

 1) Liittymien ja liikenteen liikevaihto koostuu matkaviestinverkon liittymien ja liikenteen liikevaihdosta.

2) DNA raportoi luvut osana Telenor-konsernia. DNA:n julkistama liikevaihto ja käyttökate eroavat Telenorin vastaavista luvuista muutamasta luokitteluerosta johtuen

3) TV =pitää sisällään liikevaihdon seuraavista palveluista; kaapelimaksu-TV ja DNA TV

4) Muu liikevaihto kiinteistä palveluista; Antenni-TV / Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.

5) Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti = access ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.

6) Muu kuin matkaviestinliikevaihto = tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti

7) Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaidliittymät

8) Kaapeli-maksu-tv ja DNA TV -liittymät. 

9) ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

DNA Oyj
DNA Oyj
PL 10
01044 DNA

http://www.dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj

DNA launched a 5G network in Rauma and expanded the existing 5G network in Pori15.5.2020 10:40:00 EESTPress release

DNA has expanded its 5G network in Satakunta. DNA launched a 5G network in Rauma and expanded its 5G network in Pori. Rauma’s 5G services are now available in central Rauma, Nummi and Paroalho, among others. Pori’s 5G services are available in, for example, Hanhiluoto, Karjaranta and Kirjurinluoto. The 5G networks in Rauma and Pori will expand to even more areas during the summer.

DNA:n Digitutkimus: Lemmikit tulivat someen ja WhatsApp kasvattaa suosiotaan14.5.2020 11:07:10 EESTTiedote

Neljäsosa (26 %) suomalaisista seuraa sosiaalisessa mediassa eläinaiheisia tilejä ja liki viidesosa (18 %) kertoo julkaisevansa lemmikistään sisältöä oman sosiaalisen median tilinsä kautta. WhatsApp on Suomen käytetyin somekanava, ja sen suosio on edelleen kasvussa. Tämä selviää DNA:n tutkimuslaitos Nepalla maaliskuun lopulla teettämästä Digitaaliset elämäntavat -kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli tuhat 16-74-vuotiasta suomalaista. *)

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme