Tuomioistuinvirasto

Domstolsverkets strategi: Möjliggörare av högklassig rättskipning

Dela

Domstolsverket har under 2021 utarbetat sin första strategi i sin historia i samarbete med företrädare för HAUS kehittämiskeskus Oy, sin egen personal samt domstolarna och intressentgrupperna. Statskontoret har beviljat Kaiku-utvecklingspengar för projektet.

Strategin är nu klar att publiceras och att tas i bruk. Strategin består av tre delar: syfte, mål och teman. Dessa element har bearbetats i flera workshoppar under våren och sommaren. Härnäst fortsätter arbetet med planering och genomförande av åtgärderna inom ämbetsverket.

I strategin är syftet att sammanfatta syftet med Domstolsverkets grundläggande uppgift och existens:

För domstolarna – möjliggörare av högklassig rättskipning.

Målen fördjupar syftet och delar in det i olika delområden.

Temana lyfter fram Domstolsverkets uppgifter och den målbild som eftersträvas inom dem.

Se hela strategin.

Effektiv kommunikation

Ett av temana i strategin är effektiv kommunikation. Domstolsverket har som mål att genom kommunikation bland annat öka medvetenheten om Domstolsverkets och domstolarnas verksamhet.

I anslutning till detta tema har man i dag öppnat en ny kanal för sociala medier, YouTube, för att dela videor och göra Domstolsverket och domstolarnas arbete mer kända.

Se Domstolsverkets första videor på YouTube-kanalen.

Nyckelord

Kontakter

överdirektör Riku Jaakkola, tfn 029 565 0513, fornamn.p.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum