Suomen Pankki

ECB ger eurosedlar nytt utseende senast 2024

Dela

ECB:s pressmeddelande

  • ECB räknar med att senast 2024 ha valt hur de nya eurosedlarna ska se ut
  • ECB inhämtar synpunkter från allmänheten
  • Multidisciplinär grupp ger råd till ECB-rådet om nya teman

Europeiska centralbanken (ECB) planerar att ge eurosedlarna ett nytt utseende och arbetar tillsammans med EU-invånarna i en process som väntas leda fram till ett slutligt beslut 2024.

Arbetet med att ta fram en ny utformning inleds med att särskilda fokusgrupper bildas. Dessa grupper har till uppgift att samla in synpunkter från människor runtom i euroområdet när det gäller tänkbara teman för de nya eurosedlarna. En rådgivande grupp för teman, med en expert från varje euroland, överlämnar därefter en förslagslista på nya teman till ECB-rådet. Ledamöterna i den rådgivande gruppen har redan utsetts av ECB, efter förslag från de nationella centralbankerna i euroområdet, och kommer från olika ämnesområden, t.ex. historia, natur- och samhällsvetenskap, bildkonst och teknik. De nuvarande eurosedlarnas utseende baseras på temat ”epoker och stilar”, som illustreras av fönster, portar och broar.

”Eurosedlarna är här för att stanna. De är en påtaglig och synlig symbol för att vi står enade i Europa, särskilt i kristider, och det finns fortfarande en stark efterfrågan”, säger ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Efter 20 år är det dags att se över sedlarnas utseende så att de får en ännu starkare koppling till européerna, oavsett ålder och bakgrund.”

När den rådgivande gruppen har presenterat sina förslag kommer ECB att vända sig till allmänheten och be om synpunkter på förslagslistorna. Därefter genomförs en designtävling om de nya sedlarna och ECB ber därefter ännu en gång allmänheten att inkomma med synpunkter. Slutligt beslut fattas av ECB-rådet.

Den här processen följer på ECB-rådets åtagande om att säkerställa innovativa och säkra sedlar som knyter an till européerna. Den senaste undersökningen av konsumenters betalningsvanor i euroområdet (SPACE) visade att kontanter fortfarande var det betalningsmedel som användes mest i detaljhandeln 2019. De kontantlösa betalningarna har visserligen ökat under pandemin, men efterfrågan på kontanter har också stigit eftersom kontanter har en viktig roll som värdebevarare. Som ett led i sin kontantstrategi inför 2030 vidtar Eurosystemet konkreta åtgärder för att säkerställa att kontanter är fortsatt lättåtkomliga och accepterade som betalningsmedel ett bra tag framöver – även efter en eventuell lansering av en digital euro.

”Vi vill utveckla eurosedlar som EU-invånarna kan identifiera sig med och känna sig stolta över”, säger ECB:s direktionsledamot Fabio Panetta. ”Processen för att ta fram en ny utformning av eurosedlarna kommer att löpa parallellt med våra undersökningar om en digital euro. Båda projekten syftar till att vi ska uppfylla vårt mandat om att tillhandahålla säkra och trygga pengar till européerna.”

När utformningen är klar kommer ECB-rådet att godkänna produktionen av nya sedlar och besluta om möjliga utgivningsdatum.

Ledamöter i den rådgivande gruppen för teman:

Alice Twemlow (Nederländerna), professor i historia, teori och sociologi för grafisk formgivning och visuell kultur, Amsterdams universitet

Costas Varotsos, (Grekland), konstnär och professor, fakulteten för arkitektur, Aristoteles-universitetet i Thessaloniki

Demetrios Michaelides (Cypern), professor emeritus i klassisk arkeologi, Cyperns universitet

Elvira Maria Correia Fortunato (Portugal), vice rektor, NOVA-universitetet i Lissabon

Fabio Beltram (Italien), professor i materiens fysik, Scuola Normale Superiore i Pisa

Fintan O’Toole (Irland), professor i irisk skrift, Princeton University, och kolumnist i The Irish Times

Ieva Zībārte (Lettland), utställningschef, Zuzeum Art Centre

Jana Arbeiter (Slovenien), biträdande professor och forskare, samhällsvetenskapliga fakulteten, Ljubljanas universitet

Lisa Borgenheimer (Tyskland), professor i informationsdesign, HfG Offenbach am Main

Maaria Wirkkala (Finland), konstnär

Marija Marcelionytė-Paliukė (Litauen), professor, Vilnius konstakademi

Nuria Oliver (Spanien), chef och medgrundare för ELLIS Alicante-kontor, och chefsdataforskare, DataPop Alliance

Patrick Sanavia (Luxemburg), chef, Luxemburgs nationella kulturarvskontor

Peter Aufreiter (Österrike), generaldirektör och vetenskaplig chef, Wiens museum för vetenskap och teknik

Silvia Miháliková (Slovakien), professor och forskare, Slovakiska vetenskapsakademin, sociologiska institutionen vid Trnava-universitetet

Stéphane Distinguin (Frankrike), grundare och VD, Fabernovel

Stephan Vanfleteren (Belgien), fotograf

Vladimir Taiger (Estland), grafisk designer, Vaba Maa, företag med inriktning på säkerhetstryck

Nomineringen av Maltas representant är ännu inte klar.

Frågor från media kan riktas till Georgina Garriga Sánchez, tfn: +49 69 1344 95368.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Kultur, historia och människor möts på öppet hus i Finlands Bank hösten 202218.8.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har öppet hus för allmänheten i sin huvudbyggnad 29.9–1.10.2022. På torsdag och fredag den 29–30 september är öppettiderna kl. 14–20 och på lördag den 1 oktober kl. 11–17. Sista inträde är en timme före stängningsdags och besökare tas in i köordning. Finlands Banks adress är Snellmansplatsen, 00101 Helsingfors. "Coronapandemin stängde många dörrar. Denna höst kan vi med glädje åter öppna våra dörrar för allmänheten och möjliggöra möten mellan kultur, historia och människor i Finlands Banks historiska huvudbyggnad", konstaterar chefdirektör Olli Rehn. Konstutställningen inrättas i fest- och representationslokalerna i huvudbyggnaden från 1883 och ger en inblick i bankens omfattande konstsamling som består av omkring 1 200 konstverk. Frivilliga guider från Finlands Bank ställer upp och berättar om konstverken och deras bakgrund. I utställningen ingår klassiska verk såsom Juho Rissanens glasmålningar och Lennart Segerstråles unika Finlandia-fresker. I huvudbyggnaden presenter

Open Doors at Bank of Finland in autumn 2022: A meeting of culture, history and people18.8.2022 12:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland will stage an Open Doors event for the general public at its main building from 29 September to 1 October 2022. This three-day event will be open from 14:00 to 20:00 on Thursday and Friday 29–30 September, and from 11:00 to 17:00 on Saturday 1 October. To enter, you will need to join the queue at the main door, and the last entry will be one hour before closing. The address of the Bank of Finland is Snellmaninaukio, 00101 Helsinki. “The COVID-19 pandemic kept many doors shut. So we are very pleased to be able to open the doors of the Bank of Finland’s historic main building to the public this autumn, and to organise an event where culture, history and people are brought together,” says Bank of Finland Governor Olli Rehn. The centrepiece will be an art exhibition within the Bank’s main building, which was completed in 1883. The exhibition will provide an inspiring overview of the contents of the Bank’s substantial art collection, which contains some 1,200 artworks. B

Kulttuuri, historia ja ihmiset kohtaavat Suomen Pankin avoimet ovet -tapahtumassa syksyllä 202218.8.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankki avaa päärakennuksensa ovet yleisölle 29.9.–1.10.2022. Avoimet ovet -tapahtumaan voi osallistua torstaina ja perjantaina 29.–30.9. klo 14–20 ja lauantaina 1.10. klo 11–17. Ovet suljetaan tuntia ennen päättymisaikaa, ja sisäänpääsy on jonotusperiaatteella. Suomen Pankki sijaitsee osoitteessa Snellmaninaukio, 00101 Helsinki. ”Koronapandemia sulki monet ovet. Olemme iloisia, että voimme tänä syksynä jälleen avata ovemme kaikille ja järjestää kulttuurin, historian ja ihmisten kohtaamisia Suomen Pankin historiallisessa päärakennuksessa”, toteaa pääjohtaja Olli Rehn. Vuonna 1883 valmistuneen rakennuksen juhla- ja edustustiloihin rakennettu taidenäyttely on katsaus noin 1 200 taideteosta kattavaan taidekokoelmaan. Näyttelyssä Suomen Pankin vapaaehtoiset taideoppaat avaavat teosten sisältöä ja historiaa. Esillä on tuttuja klassikkoteoksia kuten Juho Rissasen lasimaalaukset ja Lennart Segerstrålen ainutlaatuiset Finlandia-freskot. Lisäksi Suomen Pankin itsenäisyyden ajan pääjohtaji

Inlåningen från hushållen har mattats av10.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Inlåningen från hushållen i Finland[1] var över 113 miljarder euro i juni 2022, dvs. drygt 5 miljarder euro mer jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. I juni 2022 ökade inlåningen med nästan 900 miljoner euro. Årsökningen i inlåningen har emellertid mattats av betydligt. I juni 2022 var ökningstakten 4,8 %, när den ännu ett år tidigare var över 7 %. Ökningen har senast varit långsammare i september 2018. Av hushållens tillgångar på inlåningskonton var 92 % insättningar på transaktionskonton[2]. I juni var genomsnittsräntan på transaktionskonton nästan noll (0,02 %). Värdet på hushållens innehav i aktier och investeringsfonder fortsatte att minska i juni Sedan utgången av 2021 har värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav minskat med nästan 12 miljarder euro. Under motsvarande tid har hushållen investerat 1,2 miljarder euro netto mer i aktier. I juni 2022 uppgick värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav till 44,6 miljarder euro. Aktieinnehavens värde var som högst (56,

Growth of household deposit stock decelerated10.8.2022 10:00:00 EEST | Press release

The stock of Finnish households’ deposits[1] exceeded EUR 113 billion in June 2022, a good EUR 5 billion more than a year earlier. In June 2022, the deposit stock grew by almost EUR 900 million. However, the annual rate of growth of the deposit stock has slowed down significantly. In June 2022, the growth rate was 4.8%, as opposed to over 7% in the same period a year earlier. The growth rate has not been slower since September 2018. 92% of households’ assets on deposit accounts was held on transaction accounts[2]. In June, the average interest on transaction accounts was almost zero (0.02%). Households’ equity and fund share holdings continued to decrease in June The value of listed shares held by households has declined by almost EUR 12 billion since the end of 2021. During the same period, households have invested a further EUR 1.2 billion in net terms in shares. In June 2022, the value of listed shares held by households stood at EUR 44.6 billion. The value of the shareholdings peak

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum