Suomen Pankki

ECB ger eurosedlar nytt utseende senast 2024

Dela

ECB:s pressmeddelande

  • ECB räknar med att senast 2024 ha valt hur de nya eurosedlarna ska se ut
  • ECB inhämtar synpunkter från allmänheten
  • Multidisciplinär grupp ger råd till ECB-rådet om nya teman

Europeiska centralbanken (ECB) planerar att ge eurosedlarna ett nytt utseende och arbetar tillsammans med EU-invånarna i en process som väntas leda fram till ett slutligt beslut 2024.

Arbetet med att ta fram en ny utformning inleds med att särskilda fokusgrupper bildas. Dessa grupper har till uppgift att samla in synpunkter från människor runtom i euroområdet när det gäller tänkbara teman för de nya eurosedlarna. En rådgivande grupp för teman, med en expert från varje euroland, överlämnar därefter en förslagslista på nya teman till ECB-rådet. Ledamöterna i den rådgivande gruppen har redan utsetts av ECB, efter förslag från de nationella centralbankerna i euroområdet, och kommer från olika ämnesområden, t.ex. historia, natur- och samhällsvetenskap, bildkonst och teknik. De nuvarande eurosedlarnas utseende baseras på temat ”epoker och stilar”, som illustreras av fönster, portar och broar.

”Eurosedlarna är här för att stanna. De är en påtaglig och synlig symbol för att vi står enade i Europa, särskilt i kristider, och det finns fortfarande en stark efterfrågan”, säger ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Efter 20 år är det dags att se över sedlarnas utseende så att de får en ännu starkare koppling till européerna, oavsett ålder och bakgrund.”

När den rådgivande gruppen har presenterat sina förslag kommer ECB att vända sig till allmänheten och be om synpunkter på förslagslistorna. Därefter genomförs en designtävling om de nya sedlarna och ECB ber därefter ännu en gång allmänheten att inkomma med synpunkter. Slutligt beslut fattas av ECB-rådet.

Den här processen följer på ECB-rådets åtagande om att säkerställa innovativa och säkra sedlar som knyter an till européerna. Den senaste undersökningen av konsumenters betalningsvanor i euroområdet (SPACE) visade att kontanter fortfarande var det betalningsmedel som användes mest i detaljhandeln 2019. De kontantlösa betalningarna har visserligen ökat under pandemin, men efterfrågan på kontanter har också stigit eftersom kontanter har en viktig roll som värdebevarare. Som ett led i sin kontantstrategi inför 2030 vidtar Eurosystemet konkreta åtgärder för att säkerställa att kontanter är fortsatt lättåtkomliga och accepterade som betalningsmedel ett bra tag framöver – även efter en eventuell lansering av en digital euro.

”Vi vill utveckla eurosedlar som EU-invånarna kan identifiera sig med och känna sig stolta över”, säger ECB:s direktionsledamot Fabio Panetta. ”Processen för att ta fram en ny utformning av eurosedlarna kommer att löpa parallellt med våra undersökningar om en digital euro. Båda projekten syftar till att vi ska uppfylla vårt mandat om att tillhandahålla säkra och trygga pengar till européerna.”

När utformningen är klar kommer ECB-rådet att godkänna produktionen av nya sedlar och besluta om möjliga utgivningsdatum.

Ledamöter i den rådgivande gruppen för teman:

Alice Twemlow (Nederländerna), professor i historia, teori och sociologi för grafisk formgivning och visuell kultur, Amsterdams universitet

Costas Varotsos, (Grekland), konstnär och professor, fakulteten för arkitektur, Aristoteles-universitetet i Thessaloniki

Demetrios Michaelides (Cypern), professor emeritus i klassisk arkeologi, Cyperns universitet

Elvira Maria Correia Fortunato (Portugal), vice rektor, NOVA-universitetet i Lissabon

Fabio Beltram (Italien), professor i materiens fysik, Scuola Normale Superiore i Pisa

Fintan O’Toole (Irland), professor i irisk skrift, Princeton University, och kolumnist i The Irish Times

Ieva Zībārte (Lettland), utställningschef, Zuzeum Art Centre

Jana Arbeiter (Slovenien), biträdande professor och forskare, samhällsvetenskapliga fakulteten, Ljubljanas universitet

Lisa Borgenheimer (Tyskland), professor i informationsdesign, HfG Offenbach am Main

Maaria Wirkkala (Finland), konstnär

Marija Marcelionytė-Paliukė (Litauen), professor, Vilnius konstakademi

Nuria Oliver (Spanien), chef och medgrundare för ELLIS Alicante-kontor, och chefsdataforskare, DataPop Alliance

Patrick Sanavia (Luxemburg), chef, Luxemburgs nationella kulturarvskontor

Peter Aufreiter (Österrike), generaldirektör och vetenskaplig chef, Wiens museum för vetenskap och teknik

Silvia Miháliková (Slovakien), professor och forskare, Slovakiska vetenskapsakademin, sociologiska institutionen vid Trnava-universitetet

Stéphane Distinguin (Frankrike), grundare och VD, Fabernovel

Stephan Vanfleteren (Belgien), fotograf

Vladimir Taiger (Estland), grafisk designer, Vaba Maa, företag med inriktning på säkerhetstryck

Nomineringen av Maltas representant är ännu inte klar.

Frågor från media kan riktas till Georgina Garriga Sánchez, tfn: +49 69 1344 95368.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bluff- och nätfiskemeddelanden skickas i Finlands Banks namn24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Bluff- och nätfiskemeddelanden har skickats i Finlands Banks namn, där bedragare försöker lura till sig nätbankskoder via länkarna i meddelandena. Finlands Bank är Finlands centralbank och förmedlar inte betalningar från privatpersoner. Finlands Bank ber heller inte om betalning via e-post, meddelar om överföringar till ett konto eller ber om nätbankskoder eller lösenord. Besvara under inga omständigheter sådana meddelanden, utan radera dem genast. Ta kontakt med polisen om du har blivit lurad. Närmare upplysningar lämnas av chefen för intressentkommunikation Iina Lario, telefon 09 183 26 89, e-post: iina.lario@bof.fi

Phishing and fraudulent emails are currently circulating in the name of the Bank of Finland24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Phishing and fraudulent emails are currently circulating in the name of the Bank of Finland. Phishing links in these emails attempt to steal online banking codes or passwords. The Bank of Finland is Finland’s national bank and does not provide payment services to private individuals. The Bank of Finland never sends emails to ask for payment, to notify of an incoming payment or ask a person to submit online banking codes or passwords. If you receive such an email, do not reply to it under any circumstances; simply delete it. Victims of such a fraudulent email are encouraged to contact the police. For further information, please contact Iina Lario, Head of Stakeholder Engagement, tel. +358 9 183 2689, email: iina.lario@bof.fi.

Suomen Pankin nimissä lähetetään huijaus- ja kalasteluviestejä24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Suomen Pankin nimissä on lähetetty huijaus- ja kalasteluviestejä. Viestien linkkien kautta yritetään kalastella verkkopankkitunnuksia. Suomen Pankki on Suomen keskuspankki eikä välitä yksityishenkilöiden maksuliikennettä. Suomen Pankki ei myöskään pyydä maksua sähköpostilla, ilmoita saapuvasta rahasiirrosta tai kysy kenenkään henkilön verkkopankkitunnuksia tai salasanoja. Näihin viesteihin ei tule missään tapauksessa vastata, vaan ne tulee poistaa. Huijauksen uhriksi joutuneita kehotetaan olemaan yhteydessä poliisiin. Lisätietoja antaa sidosryhmäviestinnän ryhmäpäällikkö Iina Lario, puh. (09) 183 2689, sähköposti: iina.lario@bof.fi.

Myntmuseets publikevenemang i vår fokuserar på olika former av pengar, klimatförändringen och Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Andra teman för Myntmuseets publikevenemang våren 2022 är eurons 20-åriga existens, begränsningar i låntagningen och tillsyn av penningtvätt. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Evenemangen äger rum på webben, om inget annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum och börjar kl. 17. Inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. Ti 1.2 Introduktionen av eurosedlar och euromynt Europeiska centralbankens tidigare sedeldirektör Antti Heinonen Ti 15.2 Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt och läget i de offentliga finanserna Byråchef Meri Obstbaum och senior ekonom Jarkko Kivistö, Finlands Bank Ti 1.3 Klimatförändringen och penningpolitiken - mot hållbar tillväxt Direktionsmedlem Tuomas Välimäki Ti 15.3 Digital euro - vad är det? Ledande rådgivare Aleksi Grym, Finlands Bank Ti 22.3 Lånetak, skuldkvotstak, maximal lånetid, amorteri

The Bank of Finland Museum’s events for the public in spring 2022 will focus on different forms of money, climate change and Finland’s long-term economic growth24.1.2022 12:00:00 EET | Press release

The 20-year journey of the euro, restriction of borrowing, and supervision of money laundering will also be highlighted in the Bank of Finland Museum’s spring 2022 events for the public. Through its events for the public, the Bank of Finland seeks to promote financial literacy and awareness of the financial markets.It also hopes to increase dialogue with the general public. The events will be held online, unless otherwise stated,and they will be broadcast from the premises of the Bank of Finland Museum.All of the events will begin at 17.00, and recordings of them will be made available afterwards on the Museum’s website. Tues 1.2. The introduction of euro cash Antti Heinonen, Former Director, Banknotes, European Central Bank Tues 15.2. Finland’s long-term economic growth and current state of public finances Head of Division Meri Obstbaum and Senior Economist Jarkko Kivistö, Bank of Finland Tues 1.3. Climate change and monetary policy – towards sustainable growth Tuomas Välimäki, Member

Rahan eri muodot, ilmastonmuutos ja Suomen pitkän aikavälin talouskasvu esillä rahamuseon kevään yleisötilaisuuksissa24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Rahamuseon kevään 2022 yleisötilaisuuksissa aiheina ovat myös euron 20-vuotinen taival, lainanoton rajoittaminen ja rahanpesun valvonta. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat verkkotapahtumia, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 1.2. Eurokäteisen synty Euroopan keskuspankin entinen setelijohtaja Antti Heinonen ti 15.2. Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö, Suomen Pankki ti 1.3. Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti kestävää kasvua Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki ti 15.3. Digitaalinen euro – mitä se on? Johtava neuvonantaja Aleksi Grym, Suomen Pankki ti 22.3. Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite, maks

Kutsu medialle Suomen Pankin talousosaamiskeskuksen avajaisiin 27.1.202220.1.2022 11:54:41 EET | Kutsu

Suomen Pankin rahamuseossa sijaitseva talousosaamiskeskus aloittaa toimintansa tammikuussa 2022. Tervetuloa seuraamaan verkkotapahtumana järjestettäviä avajaisia 27.1. klo 15.20 alkaen. Tilaisuudessa puhuvat valtiovarainministeri Annika Saarikko, kansliapäällikkö Pekka Timonen oikeusministeriöstä, pääjohtaja Olli Rehn ja talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas Suomen Pankista. Tilaisuuden ohjelman löydät Suomen Pankin verkkosivuilta: https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/Tapahtumalistaus/talousosaamiskeskuksenavajaiset/ Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen keskiviikkona 26.1. klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen. Ilmoittaudu tästä Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Katri Heikkinen, puh. 09 183 2655, katri.heikkinen@bof.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum