Suomen Pankki

ECB intensifies its work on a digital euro

Share

ECB press release 2 October 2020

  • Publication of Eurosystem High-Level Task Force report on digital euro
  • Eurosystem needs to be ready for possible future decision to introduce digital euro
  • Public consultation and experimentation to be launched

The European Central Bank (ECB) today published a comprehensive report on the possible issuance of a digital euro, prepared by the Eurosystem High-Level Task Force on central bank digital currency (CBDC) and approved by the Governing Council.

A digital euro would be an electronic form of central bank money accessible to all citizens and firms – like banknotes, but in a digital form – to make their daily payments in a fast, easy and secure way. It would complement cash, not replace it. The Eurosystem will continue to issue cash in any case.

“The euro belongs to Europeans and our mission is to be its guardian,” said Christine Lagarde, ECB President. “Europeans are increasingly turning to digital in the ways they spend, save and invest. Our role is to secure trust in money. This means making sure the euro is fit for the digital age. We should be prepared to issue a digital euro, should the need arise.”

The Eurosystem task force, bringing together experts from the ECB and 19 national central banks of the euro area, identified possible scenarios that would require the issuance of a digital euro. These scenarios include an increased demand for electronic payments in the euro area that would require a European risk-free digital means of payment, a significant decline in the use of cash as a means of payment in the euro area, the launch of global private means of payment that might raise regulatory concerns and pose risks for financial stability and consumer protection, and a broad take-up of CBDCs issued by foreign central banks.

“Technology and innovation are changing the way we consume, work and relate to each other,” said Fabio Panetta, member of the ECB’s Executive Board and Chair of the task force. “A digital euro would support Europe’s drive towards continued innovation. It would also contribute to its financial sovereignty and strengthen the international role of the euro.”

A digital euro would preserve the public good that the euro provides to citizens: free access to a simple, universally accepted, risk-free and trusted means of payment. It also poses challenges, but by following appropriate strategies in the design of the digital euro the Eurosystem can address these.

The Governing Council has not taken a decision yet on whether to introduce a digital euro.

The Eurosystem will engage widely with citizens, academia, the financial sector and public authorities to assess their needs, as well as the benefits and challenges they expect from the issuance of a digital euro, in detail. A public consultation will be launched on 12 October.

Experimentation will start in parallel, without prejudice to the final decision.

Notes:

European Central Bank
Directorate General Communications
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +49 69 1344 7455, email: media@ecb.europa.eu 
Website: www.ecb.europa.eu 
Reproduction is permitted provided that the source is acknowledged.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Governor of the Bank of Finland to attend IMF virtual Annual Meetings14.10.2020 11:00:00 EESTPress release

The Governor of the Bank of Finland, Olli Rehn will participate in the Annual Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, to be held in virtual format during week 42. Governor Rehn represents Finland on the Fund’s Board of Governors. During the week, the International Monetary and Financial Committee as well as the Development Committee, a joint forum of the IMF and the World Bank, will convene for meetings. The Bank of Finland will also be represented by Deputy Governor Marja Nykänen and experts from the Bank. For further information, please contact Satu Kivinen, Head of Division, tel. +358 9 183 2329.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu IMF:n virtuaalisiin vuosikokouksiin14.10.2020 11:00:00 EESTTiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin viikolla 42 järjestettäviin vuosikokoustapahtumiin, jotka järjestetään virtuaalisina. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa. Vuosikokousviikolla järjestetään kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous. Suomen Pankista valuuttarahaston virtuaalisesti järjestettäviin kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sekä Suomen Pankin asiantuntijoita. Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Satu Kivinen, puh. 09 183 2329.

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s virtuella årsmöten14.10.2020 11:00:00 EESTTiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöten som hålls virtuellt under vecka 42. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse. Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. I valutafondens virtuella möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank. Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.

EKP tutkii digitaalisen euron mahdollisuutta2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

Euroopan keskuspankin tiedote 2.10.2020 Digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevä asiantuntijaryhmä on julkaissut raporttinsa. Eurojärjestelmä valmistautuu mahdolliseen digitaalisen euron käyttöönottoon. Aiheesta järjestetään julkinen kuuleminen, ja kokeiluvaihe käynnistetään pian. Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevän asiantuntijaryhmän raportin, jossa tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön digitaalinen euro. EKP:n neuvosto hyväksyi raportin 23.9.2020. Digitaalinen euro olisi kuin setelien sähköinen muoto, jolla ihmiset ja yritykset voisivat suorittaa maksuja nopeasti, helposti ja turvallisesti. Sitä käytettäisiin käteisen rinnalla. Eurojärjestelmä aikoo joka tapauksessa jatkaa käteisrahan liikkeeseenlaskua. ”Euro kuuluu eurooppalaisille, ja meidän tehtävämme on pitää siitä huolta”, sanoo EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. ”Eurooppalaiset maksavat, säästävät ja sijoittavat nykyisin yhä enemmän digitaalisesti. Me varmistamme

ECB intensifierar arbetet med en digital euro2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

ECB:s pressmeddelande 2 oktober 2020 Rapport av Eurosystemets arbetsgrupp om en digital euro Eurosystemet måste vara redo för ett möjligt framtida beslut om att introducera en digital euro Offentligt samråd och försök kommer att lanseras Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag en ingående rapport om möjlig utgivning av en digital euro. Rapporten har utarbetats av Eurosystemets arbetsgrupp om digitala centralbankspengar (HLTF-CBDC) och godkänts av ECB-rådet. En digital euro skulle vara en elektronisk form av centralbankspengar. Den skulle bli tillgänglig för alla invånare och företag precis som sedlar, men vara i digital form. Den skulle möjliggöra snabbare och säkrare dagliga betalningar. En digital euro skulle bli ett komplement till kontanter men inte ersätta dem. Eurosystemet kommer under alla förhållanden att fortsätta att ge ut kontanter. ”Euron tillhör alla européer och det är vår uppgift att vara dess väktare” sa ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Européerna blir alltm

Livlig efterfrågan på studielån med rekordlåg ränta i augusti 202030.9.2020 13:00:00 EESTTiedote

I augusti 2020 [1] utbetalades studielån för 176 miljoner euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på de utbetalda studielånen i augusti var rekordlåg (0,28 %). På grund av statsborgen är studielånen för bankerna lån med låg risk, vilket återspeglas i låga marginaler på studielånen. Konsekvenserna av coronakrisen syntes framför allt i utbetalningarna av studielån i juni 2020. I juni 2020 utbetalades studielån för 59 miljoner euro, vilket är nästan det dubbla jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. En bidragande orsak som kan förklara ökningen i de utbetalda studielånen är bortfallet av sommararbetsplatser under undantagsförhållandena. Utöver det ökade intresset för sommarstudiestöd kan många studerande ha lyft sitt studielån för läsåret 2019–2020 ännu i juni. För första gången hade också de flesta som beviljats sommarstudiestöd möjlighet att lyfta låneposten för höstterminen redan i juni, vilket minskade utbetalningarna i augusti mer

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom