Suomen Pankki

ECB introduces two-tier system for remunerating excess liquidity holdings

Share

ECB press release 12 September 2019

  • Two-tier system aims to support bank-based transmission of monetary policy
  • Part of excess liquidity holdings exempt from negative deposit facility rate
  • Scheme to apply as of seventh maintenance period starting on 30 October 2019
  • Exempt tier will be remunerated at the annual rate of 0%

The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided to introduce a two-tier system for reserve remuneration, which exempts part of credit institutions’ excess liquidity holdings (i.e. reserve holdings in excess of minimum reserve requirements) from negative remuneration at the rate applicable on the deposit facility. This decision aims to support the bank-based transmission of monetary policy, while preserving the positive contribution of negative rates to the accommodative stance of monetary policy and to the continued sustained convergence of inflation to the ECB’s aim.

All credit institutions subject to minimum reserve requirements under Regulation ECB/2003/9 will be eligible for the two-tier system. The two-tier system will apply to excess liquidity held in current accounts with the Eurosystem but will not apply to holdings at the ECB’s deposit facility. The volume of reserve holdings in excess of minimum reserve requirements that will be exempt from the deposit facility rate – the exempt tier – will be determined as a multiple of an institution’s minimum reserve requirements. The multiplier will be the same for all institutions. The Governing Council will set the multiplier such that euro short-term money market rates are not unduly influenced. The multiplier may be adjusted by the Governing Council in line with changing levels of excess liquidity holdings. Any adjustment to the multiplier will be announced and will apply as of the following maintenance period after such decision is made. The size of the exempt tier is determined on the basis of average end-of-calendar-day balances in the institutions’ reserve accounts over a maintenance period.

The exempt tier of excess liquidity holdings will be remunerated at an annual rate of 0%. The non-exempt tier of excess liquidity holdings will continue to be remunerated at zero percent or the deposit facility rate, whichever is lower.

The two-tier system will first be applied in the seventh maintenance period of 2019 starting on 30 October 2019. The multiplier that will be applicable as of that maintenance period will be set at 6. The remuneration rate of the exempt tier and the multiplier can be changed over time.

For media queries, please contact Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Notes:

  • The ECB has published explanations of minimum reserves and the deposit facility rate.
  • Further information on minimum reserves can be found in Regulation (EC) No 1745/2003 of the ECB of 12 September 2003 on the application of minimum reserves (ECB/2003/9), OJ L 250, 2.10.2003, p. 10.

European Central Bank
Directorate General Communications
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu
Website: www.ecb.europa.eu
Reproduction is permitted provided that the source is acknowledged.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

010 8311http://www.bof.fi

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

European Systemic Risk Board recommends new measures to Finland to address household indebtedness23.9.2019 18:10:00 EESTPress release

The European Systemic Risk Board (ESRB) has published a recommendation issued to Finland on measures to address medium-term risks related to mortgage lending. The vulnerabilities identified by the ESRB for Finland are, in particular, the high and, in fact, increased level of household indebtedness, rapid growth in loans taken out by housing companies and relaxation of mortgage lending standards. The ESRB also issued a recommendation or a warning concerning vulnerabilities in the residential real estate market to 10 other countries in the European Economic Area.

Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittelee Suomelle uusia keinoja kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseen23.9.2019 18:10:00 EESTTiedote

Euroopan järjestelmäriskikomitea on julkistanut Suomelle antamansa suosituksen toimenpiteiksi asuntoluotonantoon liittyvien keskipitkän aikavälin riskien vähentämiseksi. Komitean Suomessa havaitsemia haavoittuvuuksia ovat erityisesti kotitalouksien suuri ja kasvanut velkaantuneisuus, taloyhtiölainojen nopea kasvu sekä asuntolainojen ehtojen höltyminen. Komitea antoi asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksia koskevan suosituksen tai varoituksen myös kymmenelle muulle maalle Euroopan talousalueella.

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya verktyg för Finland för att stävja hushållens skuldsättning23.9.2019 18:10:00 EESTTiedote

Europeiska systemrisknämnden har offentliggjort sin rekommendation till Finland om åtgärder för att minska riskerna i bostadsutlåningen på medellång sikt. De identifierade sårbarheterna i Finland gäller framför allt hushållens höga och växande skuldsättning, den snabba ökningen i bostadsbolagslån och uppluckrade villkor för bostadslån. Systemrisknämnden gav också tio andra länder inom Europeiska samarbetsområdet en rekommendation eller varning om sårbarheterna på bostadsmarknaden.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom