Sateenkaariperheet ry

Eduskunta hyväksyy äitiyslain 28.2. – tästä materiaalit aihetta koskevaan artikkeliin – tervetuloa jännittämään kanssamme

Jaa

Eduskunta päättää äitiyslain säätämisestä lopullisessa äänestyksessä keskiviikkona 28.2. kello 14 alkavassa istunnossa. Sateenkaariperheet ry odottaa eduskunnan hyväksyvän uuden lain ja järjestää istunnon aikaan iloisen tapahtuman, jossa perheet jännittävät äänestyksen tulosta Kirjasto 10:ssä aivan eduskuntatalon vieressä. Media on tervetullut seuraamaan juhlintaamme! Äitiyslaista on tulossa Suomen historian toinen kansalaisaloite, joka menee läpi eduskunnassa. Kaikki suuret lapsi- ja perhejärjestöt tukevat aloitetta, koska sen nähdään olevan lapsen edun mukainen. Äitiyslaki on yksi merkittävä askel pitkällä polulla kohti perheiden yhdenvertaisuutta!

Tässä tiedotteessa:

 • Kutsu mediatilaisuuteen äänestyksen aikaan
 • Perheiden yhteystietoja haastatteluja tekeville
 • Sateenkaariperheet ry:n reaktioita äitiyslain hyväksymiseen
 • Kuvamateriaalia
 • Faktoja äitiyslaista
 • Linkkejä esim. sateenkaariperheiden lasten hyvinvointitutkimukseen

Kutsu mediatilaisuuteen & haastateltavia

Kirjasto 10 (Postitalo, Helsinki) keskiviikkona 28.2. kello 13.30-15.00

 • Perheet on kutsuttu juhlimaan kello 13.30 alkaen
 • Eduskunnan päätös odotettavissa noin 14.05-14.15 välillä
 • Tiedotustilaisuus medialle noin klo 14.30 alkaen

Sateenkaariperheet ry järjestää eduskunnan äänestyksen aikaan iloisen tapahtuman, jossa perheet jännittävät äänestyksen tulosta. Äänestystä seurataan valkokankaalta suorana lähetyksenä viereisestä eduskuntatalosta. Äänestystuloksen varmistuttua iloitaan ja päästetään lasten suosikki Mimi ja Kuku ääneen. Musiikkiesityksen aikana medialle järjestetään tiedotustilaisuus, jossa media voi haastatella ainakin Sateenkaariperheiden toiminnanjohtajaa, Äitiyslakikampanjan kumppanijärjestöjen edustajia ja mahdollisia paikalle saapuvia poliitikkoja. Media on myös tervetullut seuraamaan koko tapahtumaa.

Tapahtumaan osallistuvat perheet saattavat myöntää medialle haastatteluja oman harkintansa mukaan. Sateenkaariperheet ry:llä on tiedossa useampien haastatteluun suostuvaisten perheiden yhteystietoja, joita tiedotusvälineet voivat haastatella jo etukäteen. Yhteystietoja toiminnajohtajalta. Tiedotteen lopussa vapaasti käytettäviä kuvatiedostoja ja linkkejä lisätietoihin.

Sateenkaariperheet ry:n reaktioita äitiyslain hyväksymiseen

(nämä embargolla 28.2.2018 klo 14 - muu materiaali julkaisuvapaata jo ennen eduskunnan päätöstä)

”Äitiyslain hyväksyminen on yksi merkittävimmistä voitoista sateenkaariperheiden lasten oikeusturvan ja hyvinvoinnin näkökulmasta”, iloitsee Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. "Se on yksi järjestömme historian merkittävimmistä virstanpylväistä. Olemme ajaneet tätä mahdollisuutta hyvin aktiivisesti jo siitä lähtien kun perheen sisäinen adoptio hyväksyttiin lähes kymmenen vuotta sitten. Äitiyslain säätämisen matkalla on ollut enemmän kuin tarpeeksi turhia mutkia. Nyt tavoite on vihdoin saavutettu."

”Äitiyslaki parantaa naisparin ydinperheeseen hedelmöityshoidoilla syntyvien lasten asemaa ja oikeusturvaa oleellisella tavalla. Se on välttämätön askel oikeaan suuntaan. Seuraavaksi on tarpeen huolehtia muun tyyppisissä sateenkaariperheissä elävien lasten asemasta ja hyvinvoinnista. Tähän tulevaisuuden kehittämistarpeeseen myös lakivaliokunta viittaa mietinnössään”, Jämsä jatkaa. "Haluan kiittää täydestä sydämestäni kaikkia äitiyslaki-kampanjassa mukana olleita järjestöjä, vapaaehtoisia, julkisuuden henkilöitä ja jokaista 55 707 kansalaista, jotka allekirjoittivat kansalaisaloitteen!"

”Tutkimusten mukaan ei-synnyttäneen äidin juridinen asema suhteessa lapseen vaikuttaa myös vanhempien yhdessä pysymiseen, ja vanhempien yhdessä pysyminen puolestaan edistää lapsen hyvinvointia”, kertoo tutkija, psykologian tohtori Kia Aarnio, joka kartoittaa sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisessä tutkimushankkeessa (linkki tutkimusraporttiin tiedotteen lopussa).

Faktaa ja taustoja äitiyslaista

Äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Äitiyden vahvistamisen edellytyksen on puolisoiden yhteinen suostumus hedelmöityshoidoille. Vastaava mahdollisuus on jo olemassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja lukuisissa muissa Euroopan maissa kuten Maltalla ja Espanjassa.

Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranee huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa tulee olemaan selvä jo syntymästä lähtien. Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta kun perheen sisäinen adoptio on vahvistettu. Tähän voi mennä useita kuukausia, jopa vuosi. Siihen asti lapsi on turvattomassa asemassa, jos toinen vanhemmista menehtyy tai vanhemmat eroavat.

Äitiyslaki tulee voimaan keväällä 2019, kun lain vaatimat käytännön järjestelyt on saatu hoidettua. Uudistus vaatii muutoksia esimerkiksi väestötietojärjestelmään ja neuvoloiden käytäntöihin ja lomakkeisiin. Laki tulee koskemaan lapsia, jotka ovat syntyneet sellaisista hedelmöityshoidoista, joille on annettu äitiyslain mukainen yhteinen suostumus. Suostumus voidaan antaa vasta kun äitiyslaki on tullut voimaan. Siten ensimmäiset lapset, joille voidaan vahvistaa toinen äiti äitiyslain perusteella, syntyvät vuoden 2020 alkupuolella.

Äitiyslaki sisältää myös säädöksen, jonka mukaan äidiksi todetaan se, joka on synnyttänyt lapsen. Tämä tavanmukaisoikeudellinen periaate ei ole aiemmin ollut kirjattuna lainsäädäntöön. Laki ei edellytä, että lapsen synnyttänyt on oikeudelliselta sukupuoleltaan nainen. Tämä vastaa uuden isyyslain periaatetta, jonka mukaan isyyden tunnustajan ei tarvitse olla oikeudelliselta sukupuoleltaan mies.

Lisäksi lakipaketti sisältää äitiyden vahvistamiseen liittyviä kansainvälisoikeudellisia säädöksiä. Ne säätelevät esimerkiksi sitä, millä ehdoilla ulkomailla vahvistettu äitiys, joka perustuu sijaissynnytykseen, voidaan Suomessa vahvistaa. Äitiyden vahvistaminen voi perustua ulkomaiseen lainsäädäntöön silloin, kun äidiksi vahvistetun asuinpaikka on ollut kyseisessä maassa vähintään vuoden ajan ennen äitiyden vahvistamista. Muutoin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, joka ei tunnista sijaissynnytykseen perustuvaa äitiyttä. Vuoden mittainen asuinpaikkaehto on vastaavan mittainen kun adoptioon liittyvässä kansainvälisoikeudellisessa säätelyssä.

Tässä ovat tärkeimmät faktat äitiyslaista:

 • edistää naisparin perheeseen syntyvän lapsen oikeusturvaa (esimerkiksi vanhemman kuoleman tai vanhempien eron varalta)
 • karsii hallintoa ja säästää yhteiskunnan resursseja (koska kallis ja työteliäs adoptioprosessi korjautuu sujuvalla tunnustamisen prosessilla)                  
 • ei estä kenenkään isyyden vahvistamista (koska sovelletaan ainoastaan hedelmöityshoitotilanteissa, joissa ei ole olemassa ketään, joka voitaisiin teoriassakaan vahvistaa isäksi)
 • esitys on valmisteltu huolellisesti oikeusministeriössä 2014–2015 (ja valmistelussa on otettu täysimittaisesti huomioon uuden isyyslain sisältö)

Kansalaisaloitteesta

Kansalaisaloitteen äitiyslaista laittoi vireille loppuvuodesta 2015 joukko kansalaisia, jotka toimivat lapsi-, perhe- ja ihmisoikeusjärjestöjen johtotehtävissä. Sateenkaariperheet ry on koordinoinut kansalaisaloitetta tukenutta kampanjaa. Kampanjassa toimi iso joukko järjestöjä, jotka julkisesti kertoivat tukevansa kansalaisaloitetta äitiyslaiksi, koska on lapsen edun mukaista, että hänen juridinen asemansa on selvä niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Kampanjassa mukana olleiden järjestöjen lisäksi muut isot toimijat ovat ilmoittaneet tukevansa äitiyslain säätämistä, mukaan lukien esimerkiksi Lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kansalaisaloitteen nimienkeruuvaiheessa vapaaehtoisilla, yksittäisillä kansalaisilla ja julkisuuden henkilöillä oli merkittävä rooli. Sateenkaariperheet ry haluaa kiittää sydämellisesti kaikkia järjestöjä ja vapaaehtoisia, jotka olivat vankkumattomasti tukemassa kansalaisaloitetta ja äitiyslakia!

Äitiyslakikampanjaa tukeneet järjestöt:

Sateenkaariperheet, Väestöliitto, Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Amnesty International Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Seta, Monimuotoiset perheet -verkosto, Suomen Setlementtiliitto, Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto, Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Adoptioperheet, Regnbågsankan, HeSeta, Turun seudun Seta, Jyväskylän Seta, Mummolaakso, Kasary 


Taustatietoa Sateenkaariperheet ry:stä

Sateenkaariperheet ry on toiminut 20 vuoden ajan sateenkaariperheissä elävien lasten aseman, oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäjänä. Vuosien saatossa on saavutettu merkittäviä lapsen oikeuksien voittoja, kuten perheen sisäisen adoption mahdollistuminen ja parannuksia perhevapaisiin.

Tehtävää yhdistykselle riittää myös tulevina vuosina. Tavoitteena on äitiyslain läpimenon jälkeen mahdollistaa esimerkiksi lapsen tapaamisoikeus sosiaaliseen vanhempaan, juridinen vanhemmuus useammalla kuin kahdelle ja korjata vanhemmuuteen liittyvä lainsäädäntö huomioimaan sukupuolen moninaisuus. Valtiovaltaa vastuutetaan ottamaan vihdoinkin kokonaisvastuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikasta valtionhallinnon toimintaohjelman muodossa. (Linkeissä yhdistyksen perhepoliittiset tavoitteet)

1990-luvun puolivälissä sateenkaarivanhemmat organisoituivat Setan piirissä ja perustivat vuonna 1997 Sateenkaariperheet ry:n, joka on toiminut perustamisestaan lähtien yhtenä Setan valtakunnallisista jäsenjärjestöistä. Yhdistys on tarjonnut monenlaista vertaistukea erilaisissa sateenkaariperheissä eläville lapsille ja vanhemmille, sekä vanhemmuutta suunnitteleville sateenkaari-ihmisille.

Nykyään Sateenkaariperheet järjestää monipuolista vertaistoimintaa 13 paikkakunnalla ympäri Suomen. Yhdistys järjestää perhevalmennusta sateenkaarivanhemmuutta suunnitteleville ja tarjoaa neuvontaa perheiden kohtaamiin lukuisiin byrokraattisiin, lainsäädäntöön ja etuuksiin liittyviin haasteisiin. Viime vuodesta lähtien on tarjottu myös psykososiaalista ammatillista tukea erityisen hankalassa perhetilanteessa eläville, osana uutta Perhesuhdekeskus-toimintaa.

Sateenkaariperheet ry:stä on kehittynyt 20 vuoden aikana aktiivinen lasten ja perheiden tukija sekä arvostettu asiantuntija perhepolitiikan ja -palveluiden kehittämistyössä. Yhdistyksen palveluksessa toimii tällä hetkellä 8 työntekijää, mutta valtaosa vertaistoiminnasta järjestetään kymmenien vapaaehtoisten arvokkaalla työpanoksella. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksujen lisäksi Veikkaus-varoilla ja kaupunkien avustuksilla. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 11.11.2017.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29
00500 HELSINKI

050 525 7999http://www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheet ry on vuonna 1997 perustettu lastensuojelu- ja perhejärjestö. Se toimii Suomen sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien ja vanhemmuudesta kiinnostuneiden ihmisten kontaktifoorumina, vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana, tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana sekä perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttajana.

Sateenkaariperheet ry hallinnoi kaikkien sateenkaarijärjestöjen yhteistä Perhesuhdekeskusta, joka pyrkii lisäämään hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin. www.perhesuhdekeskus.fi

Sateenkaariperheet ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erilaisten perheiden näkökulma tulee lähtökohtaisesti aina huomioida lainsäädäntötyössä, jotta uudistettavat käytännöt huomioivat kaikki lapset ja perheet. Perheiden monimuotoisuutta edustaa yksittäisten perhejärjestöjen lisäksi Monimuotoiset perheet -verkosto, jonka asiantuntemus on lainsäätäjän käytettävissä. www.monimuotoisetperheet.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sateenkaariperheet ry

HUS raportoi aloittavansa hedelmöityshoidot naispareille – nyt Kelankin tulee vihdoin muuttaa syrjivät korvausperusteensa11.4.2019 16:11:47 EESTKutsu

Naisparit ja itselliset naiset eivät toistaiseksi ole saaneet hedelmöityshoitoja julkisilta klinikoilta. Tilannetta on pahentanut Kelan syrjivät korvausperusteet naisparien yksityisen hoidon kustannuksista. Julkisten klinikoiden käytäntö on todettu syrjiväksi useiden laillisuusvalvojien ja viimeisimpänä hallinto-oikeuden päätöksissä. Yli vuosikymmenen kestäneen taistelun jälkeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut aloittavansa hoidot. Sateenkaariperheet ry odottaa nyt myös Kelan muuttavan omat korvausperusteensa, jotka Kela on aiemmin perustellut julkisten klinikoiden hoitokäytännöllä.

Äitiyslaki voimaan 1. huhtikuuta - miksi Sateenkaariperheet ry haikailee jo vanhemmuuslakia?28.3.2019 13:00:00 EETKutsu

Naisparin hedelmöityshoidoilla alkunsa saaneen lapsen oikeusturvaa edistävä äitiyslaki astuu voimaan huhtikuun alusta. Äitiyslaki säädettiin kansalaisaloitteen pohjalta. Sitä kannatti lopulta kolme neljäsosaa äänestykseen osallistuneista kansanedustajista ja kaikki suuret lapsi- ja perhejärjestöt. Äitiyslaki on tärkeä askel, joka parantaa joidenkin sateenkaariperheissä elävien lasten oikeusturvaa merkittävällä tavalla. Seuraava askel on äitiys- ja isyyslain yhdistävä vanhemmuuslaki, joka mahdollistaa sukupuolen moninaisuuden huomioimisen, useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisen ja vanhempien väliset sopimukset vanhemmuudesta.

Lapsistrategian lähtökohdaksi lasten ja perheiden moninaisuus ja haavoittuviin ryhmiin kuuluvien lasten suojelu12.3.2019 06:00:00 EETTiedote

Tänään julkaistaan Lapsen aika – Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 -raportti. Raportin on tarkoitus antaa suuntaviivoja seuraavan hallituskauden lapsistrategiatyöhön. Taustapaperissa mainitaan, että lapsiystävällinen Suomi on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Tämä linjaus ei kuitenkaan yksin riitä turvaamaan kaikkien lasten ja perheiden näkyvyyttä strategiassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme