SDP EDUSKUNTA

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin puhe kesäkokouksessa 18.8.2021

Jaa
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Arvoisat kollegat, hyvä eduskuntaryhmä,

Toivottavasti hellekesä on ollut kaikille antoisa ja virkistävä. Varmasti lepo ja läheisten kanssa vietetty aika tuli monelle tarpeeseen. Säiden puolesta on otettu pieni askel kohti syksyä, joten nyt on aika kääntää katseet kohti tulevia ponnisteluja. Nyt jos koskaan tarvitaan paljon työtä, ja erityisesti yhteistyötä. 

Aurinkoisen kesän jälkeen en haluaisi profiloitua pahanilmanlintuna, mutta valitettavasti koronatilanne on edelleen vakava. Monista positiivisista signaaleista huolimatta myös epävarmuutta on ilmassa tämän ovelan viruksen deltamuunnoksen vuoksi. Siksi tulevat viikot ja kuukaudet ovat tarkka paikka.

Uskottavat tulevaisuuden ennustajat ovat nyt harvassa, mutta sen tiedämme, että edessämme on uusi normaali. Aika, jossa välimatkat ovat entistä lyhyemmät sähköisen viestinnän avulla ja toisaalta aika, jossa ihmisten kohtaamisen merkitys kasvaa. Osaamme kenties arvostaa enemmän niitä asioita, joista olemme koronan vuoksi joutuneet luopumaan.

Moni ainutkertainen tapahtuma on jäänyt toteutumatta: rippijuhlat, valmistujaiset, merkkipäivät, jopa häät ja hautajaiset on vietetty vain lähimpien läsnä ollessa. Monen elämänkaareen kuuluvat merkkitapahtumat on jouduttu siirtämään tai perumaan. Valitettavan moni on sairastunut vakavasti tai menettänyt läheisensä koronan vuoksi.

Terveysalan ammattilaiset ovat tehneet itseään säästämättä lujasti töitä viruksen taltuttamiseksi, joten toivoisi myös kansalaisten arvostavan sitä työtä ottamalla mahdollisimman laajasti ilmaisen rokotesarjan. Se ei ole vain itsekäs teko, vaan teko meidän kaikkien hyväksi. 

Rokotuskattavuuden nostaminen on avain myös yhteiskunnan täyteen avaamiseen. On selvää, että ylimääräisiä rajoitustoimia pitää nyt välttää. Tässä ajattelen etenkin lapsia ja nuoria, jotka ovat kärsineet koronarajoituksista ehkä eniten. Heidän tarpeensa ja toiveensa on nyt asetettava kaikessa päätöksenteossa etulinjaan.

Pandemian aikana kertynyttä hyvinvointivelkaa ja koulutusvelkaa on purettava. Hyvinvointivaltio näyttää erityisesti kriisin keskellä voimansa. Me pystymme auttamaan apua tarvitsevia, huolehtimaan suomalaisten terveydestä ja tarjoamaan apua ja tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. 

Hyvät toverit,

Oikea-aikaiset ja -mitoitetut tuet kunnille, yrityksille ja ihmisille ovat edesauttaneet onnistumista kriisin hoidossa. Nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että emme ole 2010 finanssikriisin tiellä: vienti vetää, teollisuuden tilauskirjat paisuvat, kiinteät investoinnit ovat nousemassa kaikkien aikojen ennätykseen ja kuluttajien luottamus talouteen on ennätyskorkealla.

Bruttokansantuote ja työllisyysaste ovat jo käytännössä koronakriisiä edeltävällä tasolla, kun euroalueella muut maat vielä heräilevät kasvuun. Olemme toipuneet lähes samassa vauhdissa Yhdysvaltojen kanssa, vaikka elvytyksemme taso oli heitä huomattavasti maltillisempi.

Tuoreimpien positiivisten talousuutisten myötä suurimmat ennustelaitokset tulevat todennäköisesti korjaamaan arvioitaan tulevasta kasvusta positiivisemmaksi. Onkin perusteltua tavoitella lähivuosina runsaan kolmen prosentin talouskasvua, jotta saamme taitettua velkasuhteen ennen vuosikymmenen puoliväliä.

Elpymispaketin tehokkaalla käytöllä voimme edelleen tukea kasvua, työllisyyttä ja ilmastotavoitteita. Vaikka velanhoidon menot pysyvät alhaisina elvyttävän rahapolitiikan ansiosta, on vastuullista siirtyä kriisin hoidosta ja velkaantumisesta kestävän ja vakaan talouskasvun aikaan. 

Tämä kaikki kertoo vahvasti siitä, että yritykset uskovat Suomeen - hallituksen talouspolitiikka toimii. On pystytty luomaan vakaa toimintaympäristö, joka kannustaa investoimaan ja työllistämään.

SDP:llä on talousasioissa historiallisesti vahvat näytöt. Väinö Tannerin ja Paavo Lipposen puolue on aina tehnyt kasvuhakuista ja vastuullista talouspolitiikkaa, jossa paraneva työllisyys on erityisessä roolissa. Niin nytkin. Vuoden aikana työllisten määrä on kasvanut 120 000:lla, ja työllisyysaste on nyt korkeampi kuin kertaakaan edellisen porvarihallituksen aikana.

Kiistaton tosiasia on, että valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tämä hallitus on tehnyt jo puolimatkassaan enemmän työllisyyden eteen kuin edellinen porvarihallitus koko kautenaan. Haukkujen sijaan tässä on kiitoksen paikka! 

Hyvät toverit, 

olemme ylittäneet vaalikauden puolivälin. Olemme saavuttaneet paljon, mutta paljon on vielä tekemättä eikä itsetyytyväisyyteen ole kenelläkään varaa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus valmistui kevätistuntokauden päätteeksi. Vuosien työn tulos on ollut vuoroin kunkin hallituksen pöydällä, ja vihdoin pystyimme viemään läpi mallin, joka on perustuslain mukainen ja mahdollistaa suomalaisille entistä paremmat palvelut. 

Sen lisäksi puolivälin krouviin mennessä on vanhustenhuollossa hoitajien aliresurssointi kielletty lain voimalla, on palautettu jokaisen lapsen oikeus tasa-arvoiseen varhaiskasvatukseen, korotettu pienimpiä eläkkeitä, purettu työttömiä kepittänyt aktiivimalli, lyhennetty työttömien karensseja, saatu aikaan peruskoulu-uudistukseen verrattava maksuton oppivelvollisuusuudistus, satsattu koulutukseen, alennettu terveydenhuollon asiakasmaksuja ja lasten päivähoitomaksuja sekä lisätty oikeudenmukaisuutta lopettamalla pienimpien etuuksien indeksijäädytykset. Tämä kaikki koronan varjossa – tilanteessa, jossa koronan kurittamia yrityksiä on autettu 20 miljardilla eurolla työllisyyden hyväksi ja samaan aikaan kuntia on tuettu mittavasti, jotta koronalasku on saatu maksettua joka puolella Suomea. 

Menneillä saavutuksilla ei kuitenkaan ole merkitystä, jos katse ei ole vahvasti tulevassa. Sosialidemokraattisella eduskuntaryhmällä on suuret odotukset loppuvaalikaudelle. Tavoitteemme on edelleen parantaa vanhuspalveluita sekä uudistaa asiakasmaksut sote-palveluissa. Hoitovelan purkamisessa, hoitoon pääsyn nopeuttamisessa sekä ilmasto- ja työllisyystoimissa on vielä tekemistä. Suomalaiset ansaitsevat joustavammat ja tasa-arvoisemmat perhevapaat. Seuraavat kaksi vuotta ovat myös täynnä työtä, kun alueilla ryhdytään toimeenpanemaan päätettyjä uudistuksia.

Hyvät toverit,

Merkkejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei tarvitse enää etsiä kaukaa. tulvat ja maastopalot ovat ääri-ilmiöitä, joita kuumentunut ilmasto tuo mukanaan.

Globaalit ongelmat vaativat globaalit ratkaisut Loppukesän uutisointia hallitsi EU:n ilmastostrategia, joka tähtää koko maanosan päästöjen leikkaamiseen vuoteen 2055 mennessä. Euroopan Unionin ilmastostrategia näyttää tietä hiilineutraalille Euroopalle, jota myös Suomi on rakentamassa. Me voimme osaamisellamme tuottaa ratkaisuja, joilla puhdistetaan teollisuutta, energiantuotantoa ja liikennettä. Me voimme omalla toiminnallamme rakentaa yhteiskuntamallin, joka yhtä aikaa leikkaa päästöjä ja kasvattaa hyvinvointia. 

Hallitus on sitoutunut ilmastotoimiin, jotka toteutetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Kun elvytys Euroopassa kohdistuu paljolti puhtaisiin teknologioihin, Yhdysvallat palaa ilmastotyöhön sekä Venäjä ja Kiina siirtyvät kohti ympäristöystävällisempää ajattelua, kysyntä päästöttömiin ratkaisuihin tulee kasvamaan maailmanmarkkinoilla ennennäkemättömälle tasolle.

Ilmastotoimet ovat myös Suomen kaltaisen teknologisesti edistyneen maan teollisuudelle suuri mahdollisuus ja yritykset ovat kilpaa lähteneet tähän kehitykseen mukaan. Esimerkkejä on jo lukuisia, kuten vaikkapa Rautaruukin suunnitelmat päästöttömästä teräksentuotannosta tai Vaasan seudulle rakentuva akkuklusteri. Myös fossiilittomaan liikenteeseen tehty tiekartta perustuu porkkanoille eikä kepittämiselle, leikkauksille tai veronkorotuksille.

Tulevaisuuden kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta on tehtävä valinta. Näivetymmekö vanhan fossiilitalouden mukana vai tartummeko uusiin mahdollisuuksiin ja uudistumme kohti päästöttömyyttä.

Sosialidemokraatit ovat sitoutuneet siihen, että ilmastonmuutoksen hillinnän kustannukset eivät nouse yksittäisen ihmisen kannalta kestämättömiksi. Tarvitaan siis lainsäädäntöä mutta myös tukea. Ihmisillä on tahtoa tehdä ilmastoviisaita päätöksiä, jos ne ovat heille mahdollisia myös taloudellisesti. On kuitenkin selvää, että jos emme nyt tartu tilaisuuteen, tulee ilmastokriisin hintalappu tulevaisuudessa kasvamaan sietämättömäksi.

Meidän liikkeemme historiallinen tehtävä on ilmastomuutoksen pysäyttäminen oikeudenmukaisella tavalla. Syyllistämällä emme etene, vaan muokkaamalla yhteiskunnan rakenteet sellaiseksi, että ilmastopäätösten tekeminen on helppoa ja kannattavaa kaikille.

Hyvät toverit,

tuleva budjettiriihi näkyy aiheuttavan ylimääräistä loiskiehuntaa myös hallituksen sisällä. Hallituksesta lähdöllä uhkailu ei tietenkään ole mitenkään ainutkertaista, mutta sen aitoutta voi himpun verran epäillä.

Kansalaiset odottavat hallitukseen valituilta todellisia tuloksia eikä sitä, kuka järjestää parhaan kesäteatterin.

Hallitustaipaleen loppukaudelle on tiedossa runsaasti haasteita ja suuria odotuksia. Hoitoon pääsyä pitää helpottaa, koulutukseen tarvitaan satsauksia ja työllisyystoimia tarvitaan lisää.

Hallitus myös panostaa turvallisuuteen katkaisemalla poliisien määrän vähentämiskierteen. Turvallisuus on jokaisen kansalaisen oikeus ja siksi epätietoisuus poliisien resursseista on nyt ratkaistava tulevassa budjettiriihessä kestävällä tavalla.

Nyt tarvitaan tuloksia. Budjettiriihessä on tehtävä tinkimättä ja hötkyilemättä ne toimet, jotka hallituspuolueet ovat hallitusohjelmassa yhdessä sopineet. Näinä yhä vaikeina korona-aikoina kenelläkään ei ole varaa irtiottoihin.

Budjettiriihessä on tärkeintä saada yhteiset askelmerkit tulevaan ja uskon meidän tähän yhdessä yltävän. Turha stiiknafuulia on nyt siivottava sivuun. Antaa opposition rakennella kuvitteellisia porvarihallituksiaan, keskitytään me ihmisten asioiden hoitoon.

Yhteyshenkilöt

Antti LindtmanEduskuntaryhmän puheenjohtaja

Puh:040 577 6255

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Matias Mäkynen: Tutkimus ja koulutus puuttuvat kokoomuksen työkaluista - Orpon ote taloudesta ja työllisyydestä irronnut25.9.2021 11:23:24 EEST | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon esiintymistä Ylen Ykkösaamussa osoituksena kokoomuksen heikoista eväistä talouden kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. -Kokoomuksen eväät työllisyyden ja kasvun tukemiseksi sekä talouden tasapainottamiseksi ovat todella ohuet. Toimittajan viiteen kysymykseen löytyi yhteensä yksi konkreettinen keino, jolla Orpo taloutta ja työllisyyttä hoitaisi - työttömiltä leikkaaminen ansiosidonnaisen porrastamisen myötä. Kokoomuksen vaihtoehto on lyhytkatseista näpertelyä, eikä tunnin keskustelussa kuultu sanaakaan Suomen kasvun tärkeimmistä tekijöistä - koulutuksesta sekä tutkimuksesta ja yritysten tki-investoinneista, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ihmettelee. Petteri Orpo väitti haastattelussa ansiosidonnaisen erityisesti porrastamisella olevan ”kiistaton” näyttö työllisyyden tukemisesta. Näyttö työllisyydestä on nimenomaan ristiriitaista, mistä syystä kesällä raporttinsa työministerille jättänyt tutkijary

SDP:n Mika Kari vaatii poliisin resurssien turvaamista lisäbudjetilla, myös politiikan tulee uudistua24.9.2021 12:40:49 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Mika Kari vaatii hallitusta korjaamaan poliisin resurssien alijäämäisyyden tulevan vuoden budjetissa välittömästi lisäbudjetilla. - Hallitusohjelmaan kirjatun poliisien määrän lisäämisen ja poliisin toiminnan ennakoitavuuden turvaamiseksi hallituksen on välttämätöntä korjata budjettirahoituksen epäsuhta viipymättä lisäbudjetilla. Vain tätä kautta voidaan saada ajoissa takeet resurssien riittävyydestä ensi vuonna ja sen myötä uhka poliisien irtisanomisista tai lomautuksista väistyy. - Poliisin rahojen alijäämäisyys on jälleen kerran osoittanut sen, että sisäministerin salkun on välttämätöntä olla jatkossa pääministeri- tai valtiovarainministeripuolueen hoidettavana. Vain tällä tavalla poliittinen paine turvallisuustyön resurssien riittävyyteen kohdistuu suoraan pääministerin tai valtiovarainministerin salkkuun. Tämä ei ole kritiikkiä tämänhetkisen tai aiempien sisäministerien suuntaan, vaan vakava toive poliittisen johtajuuden vahvistamisesta sisäisen turvallisuuden

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Ilmastotoimia tehtävä suomalaisia syyllistämättä23.9.2021 14:33:41 EEST | Tiedote

Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona 22.9. ilmastovuosikertomusta 2021. Kertomuksesta käy ilmi, että Suomen päästöt painuivat ennätyksellisen alas vuonna 2020. Päästöjen vähenemiseen vaikuttivat mm. kivihiilen ja turpeen polton väheneminen, koronapandemian vuoksi hiljentynyt liikenne sekä hakkuiden vähentyminen, mikä kasvatti Suomen hiilinieluja. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan Suomi on oikealla tiellä. -Vaikka ilmastonmuutos on ihmiskunnan isoin kriisi tällä hetkellä, toivoa edelleen on. Tavallisen suomalaisen syyllistäminen taas on turhaa ja väärin. Keskiössä täytyy olla yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen vähähiilisiksi siten, että ilmastoystävällinen elämä on mahdollista kaikille asuinpaikkaan ja taloudelliseen tilanteeseen katsomatta – ilman arjen tarpeetonta hankaloitumista. Koska siirtymä hiilineutraaliin hyvinvointivaltioon on välttämätön, valtion on tehtävä siitä tavallisille kansalaisille mahdollisimman helppo sekä kompensoitava kustannuksia pienituloisille, Ma

SDP:n kansanedustajat: Poliisin resurssit on turvattava22.9.2021 16:01:09 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustajat hallintovaliokunnassa Eveliina Heinäluoma, Aki Lindén, Piritta Rantanen, Heidi Viljanen ja Seppo Eskelinen edellyttävät poliisin resurssien turvaamista. - Poliisin esille tuoma tarve lisärahoitukselle on aito. Lisärahoitusta on pakko löytää. Vain sitä kautta voimme toteuttaa hallitusohjelmaan kirjatun lisäyksen poliisien määrään. Poliisien on voitava luottaa siihen, että irtisanomisiin tai lomautuksiin ei jouduta, kansanedustajat painottavat. - Rikoksiin täytyy puuttua voimakkaasti ja päättäväisesti. Samalla on kuitenkin muistettava niiden juurisyyt. Siksi tarvitsemme toimia eriarvoisuuden poistamiseksi ihan yhtä paljon kuin tarvitsemme lisää rahaa poliisille. Sisäisen turvallisuuden kannalta on olennaista huomioida nämä molemmat puolet: samalla kun huolehditaan ennaltaehkäisevistä turvallisuustoimista – hyvinvointipalveluiden laadusta ja saatavuudesta, sekä yhteiskunnan turvaverkoista – meidän on turvattava viranomaisten suorituskyky. - Ensi vuoden työtä suunnitt

SDP:n Niina Malm: Kaikenlaisille perheille vapautta perhevapaauudistuksen myötä22.9.2021 08:06:38 EEST | Tiedote

Perhevapaauudistus on ottamassa tärkeitä askeleita eteenpäin, joiden avulla pystymme tukemaan perheitä erilaisissa tilanteissa sekä tasa-arvon kehittymistä niin työssä kuin vapaalla. Siinä missä uudistus tasaa miesten roolia perheen kasvun äärellä tuo se naisille kaivatun avun palkkatasa-arvon kehittymisessä. Naisen euron arvo oli 84 senttiä vuonna 2020. Uudistuksen avulla saadaan naisten ja miesten palkkaeroja sekä kerääntyviä eläkkeitä tasa-arvoisemmiksi. -Olen erityisen iloinen perhevapaauudistuksen etenemisestä. Toimiessani pääluottamusmiehenä sain usein kuulla toiveita miehiltä, kuinka he haluaisivat viettää enemmän aikaa kotona vauva-aikana. Muun muassa näihin olemme saamassa nyt mahdollisuuksia ja helpotuksia uudistuksen myötä, Malm toteaa. Uudistuksella halutaan lisää joustavuutta perheiden tueksi. Perheet kaipaavat nykypäivänä erilaisia tukimalleja, joihin voi vaikuttaa esimerkiksi vanhempien mahdollinen vuorotyö tai opiskelut. Perhevapaauudistus tukee monimuotoisten perheiden

SDP:n Heidi Viljanen: Perhevapaauudistus lisää lasten ja perheiden hyvinvointia21.9.2021 15:39:41 EEST | Tiedote

Sanna Marinin hallituksen perhevapaauudistus on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Perhevapaauudistus edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, jolla on myönteisiä vaikutuksia sekä perheisiin että työelämään. Kansanedustaja Heidi Viljanen näkee uudistuksen tarpeellisena, jotta yhteiskunta voi kehittyä tasa-arvoisemmaksi. Vuonna 2020 naisten osuus kaikista käytetyistä vanhempainpäivärahapäivistä oli 89 prosenttia. - Perhevapaauudistus kannustaa lapsen molempia vanhempia pitämään vanhempainvapaita. Nykyään on kovin yleistä, että vapaita pitävät suurimmaksi osaksi äidit, ja siksi myös työnantajavaikutukset ovat suuremmat naisvaltaisilla aloilla. Uudistus tukee myös asenneilmapiirin muutosta. Perhevapaauudistus antaa työkaluja siihen, että sekä vanhemmat että erilaiset perheet ovat tasa-arvoisemmassa asemassa. On toivottavaa, että vapaita pitävät lapsen molemmat vanhemmat. - Uudistuksen tultua voimaan, työpaikoilla on keskeinen rooli siinä, miten perhevapaa lopulta onnistuu. Työ

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme